Sola strandhotells historie


Av: Tor Erik Hansen.

Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag

Historien starter for over hundre år siden, på tidlig 1900-tallet. Den gang var det ikke så vanlig å reise ut på strendene for å nyte sol og badeliv. Faktisk var det forbudt både for tilreisende og eierne av områdene å ferdes både på jordene innenfor og ut på selve stranden fra år 1900 til 1911. Dette var på grunn av store sandflukt problemer på de fleste Jærstrendene. Det ble derfor startet en massiv planting av marehalm med importerte frø fra Danmark. Men marehalm var ikke nok, så på noen plasser ble det plantet buskfuru. Arbeidet med marehalmplanting ble startet i 1899, og ble ferdigstilt i 1906. Buskfuruplantingen ble ferdig i 1912.

I parallell med dette dukket de første planene om hotell opp. Men de ble det ingenting av da I parallell med dette dukket de første planene om hotell opp. Men de ble det ingenting av da de ikke fikk skjenkebevilling. Det første forslaget kom i 1906 da et tysk konsern lanserte et forlag om et hotell for 200 gjester og det neste i 1912, da hotelleier Michel Gorritzen lanserte sine planer. Han hadde solgt sitt Grand Hotell i Egersund og så seg om etter noe nytt.

Så i 1914 dukket Rasmus Christoffersen opp. Han hadde bakgrunn som sjømann på flere passasjerskip, men drev på den tiden hotell Alexandra i Sandnes. Dette hadde han drevet med i fire år, men slet mye da han ikke fikk skjenkebevilling. I 1913, under den politiske behandlingen av bevilgningssøknaden, ble han beskylt for å omsette alkohol ulovlig. Han så seg nå om etter noe annet og interessen falt på Solastranden.

Solastranden Nordsjøbad ca. 1920

I Stavanger Aftenblad stod det den 24. april 1915 om framdriften og planene for badeetablissementet som han hadde på Solastranden. Badehotellet på Sola var da godt på vei. Det skulle bli en bygning som var 20 meter lang, 14 meter bred og 6 meter høy, forsynt med flatt tak hvor servering skulle foregå. Innvending var det det stort sett en stor spisesal med full takhøyde, pluss 2-3 rom. I mai 1915 åpnet hotellet, men den offisielle åpningen var ikke før 21. juni 1915.

Christoffersen var ikke den som brydde seg om formaliteter. Ikke hadde han søkt skjenkebevilling som de andre og ikke virker det som om han hadde bedt om byggeløyve heller. Ikke før i 1924 var tomten tinglyst på ham.

Men han hadde mange andre utfordringer. Naboene, oppsitterne på stranden stengte en periode veien som de eide ned til stranden. Herredsstyret hadde forbudt «automobil» kjøring på bygdeveien i Sola. Det var heller ikke strøm eller telefon før etter noen år.

Sola Historielag
Solastranden Nordsjøbad

Ting ordnet seg etter hvert, alt utenom en viktig ting, skjenkebevilling. Mangel på skjenkebevilling ble kroken på døra for Christoffersen. Allerede i august 1915 søkte han for første gang om tillatelse «til at skjænke alkoholsvagt øl (landsøl) samt lettere bordvin (rødvin og rhinsk-vin) til badegjesterne». Han fikk lov til å skjenke Landsøl, som var en øl type med lavt alkoholinnhold. Men fikk ikke skjenke vin. Han søkte hvert år om å skjenke alkohol, men fikk nei hver gang. Hotellet fikk aldri skjenkebevilling så lenge han levde.

I en alder av 52 år, den 9. januar 1926, døde Rasmus Christoffersen etter en tids sykdom. Kona overtok driften, men det gikk ikke bedre. I 1928 blir hotellet lagt ut for salg, men ingen ville kjøpe det.

Den 19. februar 1929 var det tvangsauksjon av hotellet . Hotellet blir da overtatt av danske Axel Lund. Han ble født 5. juni 1893 i Nibe i Danmark. Allerede som 15 åring reiste han til Berlin og fikk jobb som pikkolo på et kjent hotell hvor han jobbet i flere år. Etter et kort opphold i London og Frankrike måtte han hjem til Danmark og gjøre sin plikt i militæret under den første verdenskrigen. Etter militæret fikk han jobb på Københavns beste hotell. Men han var rastløs og i 1919 fikk han jobb som soussjef på Hotell Norge i Bergen. I 1921 fikk han tilbud om å overta Victoria hotell i Stavanger og flyttet dit. Senere overtok han også driften av Grand Hotell i Stavanger og i 1925 ble han sjef på Bjergsted restaurant. I 1925 giftet han seg med Ellen, datter til skipsmekler Georg N. T. Monsen. Axel Lund var 10 år eldre enn henne. De fikk aldri barn.

Sola Historielag
Axel Lund

Det var jo ikke lenge fra Lund overtok hotellet til sesongen startet, og han lå ikke på latsiden. Allerede i mai 1929 var han i gang med ombygninger. I salongen ble en peis murt opp og ellers i spisesalen ble et stort speilglassvindu montert på sørveggen slik at gjestene fikk en flott utsikt mot naturen. Den 17. juni 1929 inviterte han herredstyret i Haaland til å ha møtet sitt der. Første sak på agendaen var en søknad fra Lund om å få alminnelig bevertning, noe som ble innvilget til hans store tilfredstillelse. Det med skjenkebevilling ble veldig viktig for Axel Lund og driften av hotellet. For i Stavanger var det stor motstand mot dette hvor det ikke ble gitt skjenkebevilling før i 1954. Axel Lund innrømmet at skjenkeforbudet hjalp driften av Sola Strandhotell.

I 1930 kjøpte han festsalen på luksusdamperen «Montroyal» Stavanger skibsophugning» på Buøy. Festsalen var ca. 12 meter i firkant og han måtte bygge en ny, passende bygning til denne salen. Salen rommet ca. 50 middagsgjester og planen var å bruke den til møter eller andre sammenkomster. Fra skipet kjøpte også Lund alt utstyret i et trimrom og var med dette veldig framsynt. Det må ha vært Norges første.

Sola Historielag
Gymsalen fra «Montroyal»

Hotellet gikk tydeligvis godt, og Axel Lund hadde på nytt vært på Buøy og «shoppet». Der anskaffet han seg i 1932, spisesalen til den norske fregatten «Kong Sverre». Rommet var enklere i stil enn Mountroyal-salen, men salen var stor og det kunne dekkes for 150. Gulvet var fra fregattens solide dekksplanker i lys italiensk eik, mens takbjelkene var av fregattens mørke grovt tilhuggete eiketømmer. Det passet bra med denne utvidelsen da det i juli 1933 ble arrangert en kongemiddag med 140 gjester. «Kong Sverre» var en fregatt i den norske marinen, sjøsatt i 1860 og utstyrt med moderne og svært kraftig skyts, men ble aldri satt i tjeneste, da det ikke var pansret.

«Kong Sverre» under opphugging på Buøy

Axel Lund hadde stadig nye idéer. En av dem stod ferdig i 1936 og var den gangen helt unikt i norsk sammenheng, et utendørs svømmebasseng. Det var et imponerende anlegg, bygd i flukt med hotellet. Selve bassenget var 28 meter langt og 9 meter bredt, og tok 450 00 liter vann. Det var sjøvann som ble pumpet opp gjennom rør som var lagt 250 meter ut fra stranden. I 1939 ble hotellet videre utbygget mot nord med bl.a. restaurantene «Den glade laks».

Sola HIstorielag
Sola strandhotell med de forskjellige utbyggingen på 1930-tallet

Alt gikk bra fram til 9.april 1940, da inntok tyske angrepstropper hotellet og benyttet det til innkvartering frem til fredsslutningen i 1945. Etter krigen brukte allierte tropper hotellet frem til slutten av 1946. Da Ellen og Axel Lund igjen overtok hotellet, var der ingen ting igjen av inventar og utstyr. Alle bygninger måtte repareres, men våren 1947 sto hotellet igjen klart til å motta gjester.

Sola Historielag
Strandhotellet under krigen

Høsten 1949 ble enda en ny bygning på nordsiden påbegynt. Det sto ferdig til bruk sommersesongen 1950. Enda et bygg, annekset, ble bygget og eid av forsvaret og sto ferdig i 1952. Hotellet hadde tinglyst bruksrett på dette bygget mot at forsvaret til enhver tid var garantert et visst antall rom til en rimelig pris. Ellen & Axel Lunds stiftelse kjøpte dette bygget av forsvaret i 1980.

Selv om hotellet ble utvidet, var det ikke lett å drive et hotell ute på landet. Forsvaret var en god og flittig kunde, men her kunne ting fort forandre seg for det var store forflytninger og nye militære flyplasser ble åpnet. Samtidig hadde hotellene i Stavanger nå fått skjenkebevilling, så den fordelen Sola Strandhotell hadde hatt, var nå ikke lenger til stede.

Axel Lund begynte jo også å dra på årene og han og konen Ellen hadde som fortalt ingen barn. Så hvordan skulle han sikre seg at hotellet ble drevet i samme ånd og med samme kvalitet som han selv hadde gjort det. Idéen var å få hotellfagskolen hit for da kunne han få billig arbeidskraft.

Norsk Hotellfagskole ble flyttet til Sola fra Oslo i 1952 og sto for driften av hotellet frem til 1967. Men det gikk ikke helt som Axel Lund hadde tenkt. Elevene hadde mer enn nok med skolearbeidet. Og styret i stiftelsen var mer en nok opptatt av skolen og ikke driften. De stoppet i 1967 den ordinære hotelldrift grunnet dårlig økonomisk resultat. Norsk Hotellfagskole brukte deretter anlegget frem til våren 1977, de tre siste år bare som internat. I 1974 flyttet skolen til Ullandhaug.

Sola Historielag
Sola strandhotell 1960

Stiftelsens styre besluttet da å gjenoppta ordinær hotelldrift. Bygningene ble seksjonsvis satt i stand til å motta gjester, og oppussing av anlegget foregikk nå kontinuerlig, men avhengig av driftens avkastning. Men det var ikke godt nok og hotellet forfalt, da det manglet mye nødvendig vedlikehold. Sola kommune mente det burde rives, men det fikk de ikke lov til for hotellet hadde turistbevilling og det styrte staten.

Det så mørkt ut, men en mann så muligheten som mange andre ikke så, Jan Johnsen. Han ble ansatt som hotelldirektør i 1976.  Han var født i Stavanger og var dette året 35 år, men ikke uten erfaring. Han hadde i to-tre år vært inspektør på hotellfagskolen. Han var en iherdig hotellmann som bl.a. hadde fått skikk på overnattingssteder både i Finnmark og i Gol i Hallingdal.

Sola Hostorielag
Jan Johnsen

Hotellet var Jan Johnsens lidenskap, jobb og hobby. Slike drivjern har gjerne ressurser til noe mer. Johnsen engasjerte seg for Sykehuset i våre hender en kampanje for å sikre det beste utstyret til sentralsjukehuset i Rogaland. Men ved siden av hotellet var det politikken som tok det meste av Jan Johnsens tid. Etter mange år i Stavanger bystyre og formannskap, ble han innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 1997. Dermed ble det dagpendling mellom Stavanger og Oslo. Jan Johnsen skjønte at hotellet trengte et rykte, en positivt image, et renommé. Hvis gjester begynte å omtale hotellet i positive vendinger, ville mye være vunnet. En god idé var å invitere folk til søndagslunsj i Den Glade Laks? Det ble en suksess.

Når det kom penger i kassen, så kunne det bety et strøk maling på ett rom eller noen kroner til en dusj på et annet værelse. Oljeindustrien var på vei opp, det hjalp. Ellen Lund trødde også til med litt økonomisk støtte. Men Axel Lund opplevde ikke oppsvinget, da han døde i 1978, 85 år gammel.

I april år 2000 drukner Jan Johnsen på et besøk i Costa Rica for Stortinget. Stiftelsen og de ansatte for hotellet var alle i sjokk, men det måtte raskt finnes erstatter som kunne videreføre arbeidet til Jan Johnsen.

Etter en stund ble Gisle Steffensen ansatt som administrerende direktør. Han var ikke ukjent med hotellet, for så tidlig som i 1964 jobbet han som kjøkkenhjelp. Han hadde også gått hotellhøgskolen som navnet ble etter hvert. Gisle Steffensen hadde flere ledende stillinger ved flere store hoteller før han kom til Sola. Han startet som direktør på Sola i 2002.

Gisle Steffensen var som Jan Johnsen, han så muligheter i stedet for bare problemer. Da han kom, var lite gjort med bygningene. Han så fort at hotellet hadde et potensiale som ennå ikke var fullt utnyttet. Beliggenheten var unik, men hotellet var lukket mot stranden og havet med små vinduer. Disse ble erstattet av store, åpne vindusflater som slapp inn lys og ga utsikt og fikk stranddynene «inn».De hadde nå blitt flinkere til å legge til rette for kurs og konferanser, men dette kunne stadig gjøres bedre. Det var ikke alltid at kurs- og konferansedeltagerne kunne få plass på hotellet og dette gjorde at kundene søkte andre steder. Konferanse kapasiteten var også begrenset.

Sola Historielag
Sola strandhotell i dag

I 2006 legges det så fram planer om utvidelse av hotellet. Første byggetrinn gikk på å bygge et nytt bygg på 630 m2 på nordsiden av hotellet. Første etasje ble tilrettelagt for konferansevirksomhet.  Andre etasje blir overnattingsfløy og øverste etasje et spa senter.

Det andre byggetrinnet skulle ligge hvor det eksisterende hotellfagskolebygget lå. Denne delen skulle inneholde flere konferanserom og hotellrom. Antall hotellrom ville bli nesten doblet. Etter mye fram og tilbake med kommunen fikk de byggetillatelse.

I 2015, etter 14 år som direktør på Sola gikk Gisle Steffensen av som pensjonist. Ny direktør ble Cornelius Middelthon. Men driften i dag er nok like konjunktur utsatt som før og for å presisere så er artiklene denne presentasjonen er basert på skrevet før Corona utbruddet.


Flere artikler fra samme kategori: Historie 1900 - 1950


 • Sola flyplass blir til-del 1


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Basert på foredrag av Ottar Kjørmo og Oskar Goa

  Les Mer


 • Pansermuren


  Kategori: Annet


  Bildet over viser pansermuren på Dysjaland med voldgraven. Klikk her

  Les Mer


 • «Tørres Rønneberg, en foregangsmann fra Sola»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Ottar Kjørmo. Fra: Sola Historielags møte den 28.sept. 2023.

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • Brennerihagen på Grannes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen Som leder av historielaget får jeg noen ganger henvendelser som jeg absolutt ikke hadde greie på. Da er det å henvende seg til andre for å finne svar.

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Dødssvingen på Joa


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Kilder: Brit Hansen. Utgitt i Sola Historielags årbok 2016. Webside: Tor Erik Hansen   "Alle" i Sola hadde hørt om "Dødssvingen" "Dødssvingen" et sted på Joa var et kjent "utrykk" i Sola , men hva var bakrunnen til navnet? ...

  Les Mer


 • Et reisebrev fra Tananger på tidlig 1900-tallet


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Kilde: Ragna Syversen, skrevet av: Wibeke Kielland Kloster, Utgitt i Sola Historielags årbok 2017, Webside: Tor Erik Hansen Fortellingen er et brev som Wibeke Kielland Kloster sendte til sine venner i Monsenhuset på begynnelsen av 1900-tallet. Wibecke Kloster Kielland (1902 – ...

  Les Mer


 • Gjenferdet på Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Brit Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen For noen år siden var jeg med på å lete etter avis artikler med stoff fra og om Sola for Soga om Sola IV. I Stavanger Aftenblad fra 1935 fant vi denne spennende historien. Avisartikkel 1- ...

  Les Mer


 • Sømme Husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen   Innledning I 1909 ønsket Stavanger Amt, forløperen til Rogaland Fylkeskommune, å opprette en ny husmorskole. Herredstyret i Haaland (tidligere navn på Sola kommune) fikk da en forespørsel om å støtte dette...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Solabu i dramatisk forlis, august, 1924


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av Martin Hovland . Fra Sola Historielags årbok 2018.- Websside: Tor Erik Hansen.   Dette er historien om forliset som solabuen Ingolf Larsen, fra Røyneberg, på mirakuløst vis overlevde. Historien ble fortalt av de overlevende til...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer


 • Sola flyplass-forhistorien; hvorfor Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950