C-14 dateringer ved Sola Ruinkyrkje


Øverst på høyden over Sola stranden ligger en gammel steinkirke. Kirken har i dag navnet Sola Ruinkyrkje, på grunn av sin spesielle historie, men kirken er ikke en ruin lenger.

Kirken ble helt gjenoppbygget i 1995 og er en blanding av gammelt og nytt.

Kirken ble delvis revet i 1842 , da en ny og større sognekirke ble bygget. Den ble på slutten av 1800-tallet bygget om og benyttet som atelier av maleren Benneter. Da  2. verdenskrig startet, var kirkeruinen et godt navigasjonspunkt for allierte fly.  Tyskerne bestemte seg for å rive kirkeruinen, men heldigvis ble steinene merket og tatt vare på.

Spekulasjonene blandt meningmann er om dette er Erling Skjalgssons kirke. Men det kan den ikke være da den i bruk av materialer,byggestil etc. må være fra middelalderen og oppført mellom 1120 og 1130. Dette sammenfaller med andre steinkirker i Rogaland som Sørbø og Talgje steinkirker samt Domkirken i Stavanger.  Erling Skjalgsson ble drept i 1028, så det kan ikke være hans kirke.

Men arkeologen Alf Tore Hommedal som hadde ansvaret for gjennoppbyggingen av kirken, mener at det kan ha vært en kirke på samme stedet før denne kirken ble bygget. Dessverre var bakken inne i kirken blitt oppgravd av kunstneren Benneter, da han skulle bygge den om til atelier på slutten av 1800-tallet. Gravene inne i skipet og koret ble fjernet av Benneter. Under de arkeologiske undersøkelsen i 1986 ble det påvist i alt 31 graver, noen inne i kirken andre utenfor, men de var sterkt sammenblandet. Derimot ved tårnfoten hadde ikke Benneter gjort så mye da tårnet ble revet på 1600-tallet. Her fant en flere graver og en var helt spesiell. Det var en ca. 60 år gammel kvinne som var lagt til hvile i en romslig, jernbeslått furukiste. Kvinnen har vært godt innsvept i tekstiler eller skinn. Graven var forseglet av klokkestøpingsgropa som er datert til mellom 1320 og 1420. Så kvinne er nok begravd lenge før, da sola historielag, c14 datering klokkestøperne ikke visste om graven. Ut fra den sentrale plasseringen er det antatt at hun hadde en sterk tilknytning

til Sola og kirken.

C14 datering av stolpehull inne i kirken av to forskjellige hus ga følgende resultat. Det ene er far AD595-670 og det fra AD650-760 altså lenge før vikingtid.

For å øke kunnskapene om historien rundt Sola Ruinkyrkje initierte Sola Historielag selv flere undersøkelser for å få datert fornminnefunn ved kirken.

C14 datering:         Bein fra kvinne ved tårnfoten

Sola Historielag tok på eget iniativ og kost til å få datert alderen på kvinne en som var så flott begravd ved tårnfoten. Kontakt ble tatt med Arkeologisk Museum og ordnet alt det praktiske. Resultatet ble:

Det er 68.2% sannsynlig at beina dateres mellom 1010 – 1160 e.Kr. og 95,4% for en datering mellom 980 – 1210 e.Kr.

Den store spredningen skyldes usikkerhet rundt datering av bein fra den tiden. Eksperter har funnet ut at hvis måltider består av mer en 20% fisk så blir C14 dateringene mer unøyaktige.

 

 

 

 

C14 datering av funn fra ildsteder ved parkeringsplassen ved kirken

sola historielag, c14 datering

Svaret fra kvinnegraven var jo ikke entydig så Sola Histrorielag tok et nytt initiativ. Vi søkte på nytt og på egen kost til å få datert prøver fra to ildsteder som ble undersøkt under de arkeologiske utgravingene på den nye parkeringsplassen ved kirken. Resultatet ble AD660-785 og AD890-1020.

Det ene er altså fra den funnfattige Merovingertiden og passer med funnet inne i kirken. Det andre er fra vikingtid som også er en periode med få husfunn. Altså er det her en indikasjon på at  det har vært bebyggelse her i vikingtiden og kanskje en dag kan det bli bekreftet hvor Erling Skjalgssons gård lå.

C14 datering:         Ildsted parkeringplass

Se også. Et stort grophus ved Sola Ruinkirke    Grophus datert til yngre vikingtid

 


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter


 • Domsteinane


  Kategori: Prosjekter


   Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket ar...

  Les Mer


 • Rægedronninga- rekonstruksjon av drakt og smykker


  Kategori: Prosjekter


  Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

  Les Mer


 • Grunnlovsjubileet 2014


  Kategori: Prosjekter • Steintrekant på Haga


  Kategori: Prosjekter


  Sola kommune en av kommunene ...

  Les Mer


 • Ødegård fra eldre og yngre jernalder


  Kategori: Prosjekter


  Oppe på høyden over Sande skole, på et åpent jorde ligger reste...

  Les Mer


 • Gravhelle fra bronsealderen


  Kategori: Prosjekter


  Som en del av la...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Prosjekter


  Vigdel Fort er et kystfort som

  Les Mer


 • Sanitetens 100 årsjublium


  Kategori: Prosjekter


  Saniteten i Sola fyllte 100 år i 2012. I anledning feiringen av jubileet

  Les Mer


 • Den siste kvilesteinen


  Kategori: Prosjekter


  Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en ...

  Les Mer


 • Tjodvegen


  Kategori: Prosjekter


  Tjodveg  eller tjodvegir (fra  norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus

  Les Mer


 • Moderne historieformidling


  Kategori: Prosjekter


  Moderne historieformidling Formidling av kommunens historie er lagets hovedoppgave.I dag er det jo moderne mediaer som overtar mer og mer. Normalt sett er dette via dataprogramer som bl-a. denne hjemmesiden til laget. Men i anledning til Slekstrganskerdagen som DIS Rogaland arrangert...

  Les Mer


 • Grina vannverk-en brannhydrant


  Kategori: Prosjekter • Sola bygdebok 1930-1970


  Kategori: Prosjekter


  Et prosjekt med Sola Historielag som deltager

  Les Mer


 • Hafrsfjordspillene


  Kategori: Prosjekter


  I 2004 var det en sped begynnelse på det som skulle bli to kjempe arrangement under navnet Hafrsfjordspillene i Møllebukta i Stavanger. Selve hoved arrangementet var oppføringen av operaen Rygekongen. Dette første ...

  Les Mer