Fornminner og arkeologiske funn i Sola


Sola er en av de kommunene i landet med flest registrerte fornlevninger og i de senere årene også arkeologiske funn. Opp gjennom årene har forskjellige arkeologer og historikere registrert og noen ganger undersøkt forskjellige av disse. Det finnes ingen helhetlig oversikt, men her på denne siden finner du linker til omtrent alt som omtaler fornminner, fornminnefunn og arkeologiske undersøkelser i Sola.

1745 Bendix Christian de Fine

sola historielag,fornminner

De første beskrivelsen av fornlevninger i Sola eller som det het den gangen Haaland herred har vi fra amtmann Bendix Christian Fine. Han var født i Lom og var norsk embetsmann og topografisk forfatter. Han tok embetseksamen ved Universitetet i København i første del av 1720-årene. I 1725 ble han utnevnt til amtmann i Stavanger amt. Han er kjent for en grundig topografisk skildring av Stavanger amt fra 1745. Dette gjaldt også Sola og særlig var han fasinert av Domsteinane.

 

Se her hva som er skrevet om Sola i 1745:  Stavanger Amptes udførlige beskrivelse

1862 Nicolay Nicolaysen

sola historielag,fornminner

Nicolay Nicolaysen (født i 14. januar 1817 i Bergen, død i 22. januar 1911 i Kristiania) var en norsk antikvar og arkeolog, og hadde de facto rollen som riksantikvar før dette embetet ble opprettet. Nicolaysen var opprinnelig jurist, og tok embetseksamen i 1841. Da Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring ble stiftet i 1844 var han medlem fra starten av. I 1851 ble han formann i foreningen, og fra 1860 var han ansatt som antikvar og rådgiver ved Kirkedepartementet med spesielt ansvar for fortidslevninger i Norge. Han var også på Sola og undersøkte.
Han ga ut skrivet «Norske Fornlevninger 1862-1866» hvor hans observasjoner er notert.

Se her hva som er skrevet om Sola i 1862:  Norske Fornlevninger 1862-1866

1868 En Stavangersk Cicerone

sola historielag,fornminner

De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget innholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie. Den anonyme forfatteren var en sykelig, men meget begavet 21-årig student som uten lokalkunnskap på forhånd og med kort tidsfrist fikk boken ferdig slik at forordet kunne dateres 12 dager før åpningen av regattaen. Carl Severin Schelven Lous var født i Kristiansand 17. oktober 1846. Han var elev på Katedralskolen i Trondheim 1856-63 og kom 1864 til Bergen da hans far, marinekaptein Carl Christian Lous, ble forflyttet dit.

Se her hva han skrev om Sola i 1868:  En Stavangersk Cicerone

1879 Anders Lorang

sola historielag,fornminner

Anders Lund Lorange (født 12. mai 1847 i Halden, død 26. september 1888 i Bergen) var en norsk jurist og arkeolog. Etter eksamen artium 1865 og cand.jur. 1872, ble han i 1874 den første arkeologen ved Bergens Museum. Allerede i 1869, besøkte han Sola.
Anders Lorange var på Sola i 1879 og besøkte Domsteinane (klikk her) og gravde ut Store og Lille Melhaug

(klikk her).
Han ga ut Samlingen af Norske Oldsager ved Bergens Museum hvor funn fra Sola er beskrevet.

Se her hva som er skrevet om Sola i 1879:  Samlingen af Norske Oldsager ved Bergens Museum

1885 Oluf Rygh-Norske Oldsaker 1885

sola historielag,fornminner

Oluf Rygh (født 5. september 1833 i Verdal, død 19. august 1899) var arkeolog, stedsnavngransker og historiker. Han er blitt regnet som en av grunnleggerne av fagene arkeologi og stedsnavngranskning i Norge.

Rygh var professor i historie ved Universitetet i Oslo mellom 1866 og 1875. Han var bestyrer av Oldsaksamlingen fra 1862 og professor i nordisk arkeologi fra 1875 – den første professor i arkeologi ved noe skandinavisk universitet. Han ledet utgravningen av Tuneskipet i 1867. Hans verk Norske Oldsaker fra 1885 er kjent for sine detaljerte tresnitt og brukes av arkeologer den dag i dag som referanselitteratur.

Se her hva som er skrevet om funn Sola i   Norske Oldsaker 1885

1880 Stavanger Amts beskrivelse

sola historielag,fornminner

Boye Christian Riis Strøm (født 18. juni 1847 i Grue, død 1930) var en norsk statistiker. Strøm ble cand. jur. i 1870, og var direktør for det statistiske Centralbureau 1882–86. Han utga ett bind (om Stavanger amt, 1888) av verket Norges land og folk, som han også var med å planlegge.

Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet er en bredt anlagt beskrivelse av geografiske, statistiske, historiske og andre forhold i alle Norges amter. Ideen til verket oppstod i 1870-årene, men det første bindet i serien kom ikke før i 1885, og det siste ble ikke klart før i 1921.
Ellers bidro han til det statistiske sentralbyråets publikasjoner, og redigerte de åtte første årgangene av Statistisk årbok for kongeriket Norge.

Fornminner i Haaland Herred som da omfattet Sola og Madla, er godt beskrevet:

Se her hva som er skrevet om Sola i   Stavanger Amts beskrivelse 1888

1901 Tor Helliesen

sola historielag,fornminner

Tor Helliesen (født 1855 i Halden, død 1914) var en norsk entomolog (entomologi er læren om insekter). Han ble i 1882, 27 år gammel, ansatt som konservator ved Stavanger museum i Stavanger. Han måtte som konservator ved museet dekke et bredt fagspekter, foruten insekter, edderkoppdyr og annen naturhistorie ved de naturhistoriske samlingene. Han hadde også ansvar for både den etnografiske- og oldsaksamlingen. Han har i Sola gjort et ekstremt omfangsrik og nøye registrerings arbeid og presenterte dette Stavanger Museums årbok i 1901 og delvis i 1902. Dette har historielaget digitalisert og du finner det her.

Klikk her: Fornminner i Sola 1901-1902

1980-90 tallets utgravinger og undersøkelser i Sola

sola historielag,fornminner

I løpet av 1980-tallet var det en del sporadiske arkeologiske undersøkelser i Sola. Klikk på linkene under for å finne hva som ble presentert i AmS sitt magasin Hauk ok Heidni.

Vikingtidens bosetning på Sola- kan den finnes ved hjelp av fostfatanalyse?

 

På sporet av merovingertida i Sola

2008 – 2015 Nyere arkeologiske undersøkelser i Sola

sola historielag,fornminner

På grunn av høy utbyggings aktivitet av boligfelt og hoved veger, har det siden 2008 vært jevnlige arkeologiske undersøkelser flere steder i kommunen. Konklusjoner er ganske samstemt, i Sola finner vi noe overalt. Veldig mye er funnet og nye funn dukker stadig opp. Dette følger vi med på og oppdaterer stadig vår hjemmeside med informasjon og linker til andre sider som beskriver dette:

Klikk her:Nyere arkeologiske undersøkelser i Sola

 

2007- 2015 Rygene detektorklubbs funn i Sola

sola historielag,fornminner

Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere som er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nærmeste fylkeskommune eller museum. Rygene detektor klubb har gjort flere og sjeldne funn i Sola.

Her finner du en oversikt over Rygenes funn i Sola:

 

Universitetenes databaser over funn (se under)

sola historielag,fornminner
I de senere årene er det gjort et enormt arbeid med å digitalisere forminne registreringer rundt om i landet samt digitalisere det som i dag er på museene. Disse har de lagt ut og er søkbare på sidene nevnt under. På grunn av funnmengden må en lete seg fram til hva en vil ha.

 

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Kulturminnesøk viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i kulturminnedatabasen Askeladden, og har i tillegg opplysninger og bilder fra flere andre kilder og fra publikum.
Sidene ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og kom i ny versjon våren 2012. Klikk på bildet til høyre.

Unimus

sola historielag,fornminner

Unimus er universitetsmuseenes samlinger. Her kan du søke på bilder, gjenstander og du kan søke på gårdsnavn, steder og navn på gjenstander. Klikk på bildet til høyre.Det vil plukke opp søk i Sola direkte.

 

Norark

sola historielag,fornminner
Norark er en arkeologiblogg, hvor arkeologer på utgravinger over hele lander blogger om sine feltarbeid. Her finner du også aktuelle artikler om arkeologi. Klikk på bildet til høyre.

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)

sola historielag,fornminner

Dette er en blogg for arkeologisk interesserte. Her finner du også en del om funn og undersøkelser ofte med modern metoder. Klikk på bildet til høyre.


Flere artikler fra samme kategori: Solas historie


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Solas historie


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Navnet Sola


  Kategori: Solas historie


  Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra. Om opprinnels...

  Les Mer


 • Informasjon om Sola


  Kategori: Solas historie


  Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp i...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Tanangers eldste historie- «Den trygge havnen bak tangen»


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Atle Skarsten. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Lenge før det var antydning til noe bygdesentrum i Sola var Tananger det viktigste stedet. Tananger har en stolt historie preget av stedets lokalitet, ut mot havet, en historie med et virke...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene


  Kategori: Solas historie


  I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser) 2018:  Håland

  Les Mer


 • Tor Helliesens forminneregistrering i Sola, 1901-1902


  Kategori: Solas historie


  Her finner du den fantastiske fornminneregistreringen konservator Tor Helliesen gjorde tidlig på 1900 tallet. Disse ble utgitt i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902. For hver gård i Sola registrerte Tor Helliesen forminner. Klikk på kartet til høyre 8det åpnes i et nytt vindu) finn et fornminn...

  Les Mer


 • Rygene detektorklubbs funn i Sola


  Kategori: Solas historie


  Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nær...

  Les Mer