Ølbergskogen leir


klikk her for ett større bilde av kartet

Rett sør for Solastranden kommer en til Ølbergskogen. Denne skogen ble i sin tid plantet for å hindre sandflukt. Inne i denne skogen finner vi Ølberg miliærleir. Området består furuskog og er gjennomskåret av mindre småveier hovedsakelig med betongdekke. Størstedelen av bebyggelsen ligger på sørsiden av fylkesvei 380, Ølbergvegen som deler leiren i to. En vaktbygning, garasjer, et beltefyllingshus, et bombeverksted m. v. ligger inntil riksveien og er relativt autentisk bevart.

Forøvrig består leiren av en rekke ammunisjonshus, bombevern og enkle skur for diverse oppbevaring på nordsiden av området. De ekstyske ammunisjonshusene, opprinnelig ca. 20 stk., er enkle, panelte bindingsverkbygninger som har ligget spredt med ca. 50 meters avstand langs et veinett. Innimellom disse ligger der bombevern, enkle trebygninger med tykke vegger fylt med sand. Hvert bombevern ser ut til å ha «betjent» 3–5 ammunisjonslagre. Bortimot halvparten av de opprinnelige bygningene står fortsatt og er meget godt bevart.. Lengst sør i området ligger to rekker med ammunisjonshus avgrenset med langsgående jordvoller. Bygningene er satt opp i bindingsverk, den ene rekken i 1963, den andre i 1971, og ligger «skulder ved skulder» atskilt med mellom liggende jordvoller, noe som var karakteristisk for utbyggingen av ammunisjonshus i denne perioden. I området finnes det også noen ekstyske bunkere med overdekket innkjøring fra to sider.

Historikk

  – 1940–45: Ølberg leir bygd ut som ammunisjonsleir for Sola flystasjo

– 1945–70-tallet: Overtatt av Forsvaret. Leiren utbygd videre som ammunisjonsleir. Endel   ammunisjonslagre og bombevern i søndre del av leiren revet og erstattet med en dobbel rekke med nye ammunisjonshus omkranset av jordvoller. Bygging av nye bunkersanlegg.

  – 2003: Forsvaret nedla sin virksomhet og leiren ble overført til Skifte Eiendom for avhending.
  – 2007: Solgt til Sola kommune

Vern

Ammunisjonsleiren på Ølberg må ses i sammenheng med den store tyske byggevirksomheten på Sola og den betydningen som disse anleggene hadde. Som helhet er leiren godt bevart bl. a. med opprinnelig veistruktur. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på i en del andre leire, men Ølberg leir utgjør et samlet miljø som viser omfanget og viktigheten av denne delen av militær virksomhet.

Riksantikvaren har bestemt at 23 av bygningen skal bevares. Målet for denne bevaringen er å ta vare på de ekstyske bombevernene, veistrukturen og to ekstyske bunkere med tosidig innkjøring sammen med eksemplene på ammunisjonslagre fra flere perioder. Helheten er viktig og preget av lagringsområde for ammunisjon frem til idag bør bevares i størst mulig grad. Den tette vegetasjonen med furu er et lunende element i det ellers åpne jærlandskapet, forøvrig det eneste skogsområdet på denne delen av Jæren.

Les også denne artikkelen i Solabladet 12.juli 2015 om leirens historie.


Flere artikler fra samme kategori: Historiske steder verd et besøk


 • Nedgangshålå


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Den glemte hulen Av: Tor Erik Hansen Det er ikke ofte at gamle "historiske" steder i kommunen plutselig dukker opp igjen. Steder som var kjent blant folk før, men som på en måte er blitt glemt. Det handler om Nedgansghålå" eller "Hellestøhålå" som den ble kalt før.  Området hvor...

  Les Mer


 • Tananger indre havn


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Tjora gamle kirkegård med steinkors


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  På veien mellom Sola og Tananger...

  Les Mer


 • Domsteinane


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Se også. Den unike steinsirkelen på Sola , Domstein prosjektet og

  Les Mer


 • Rægehaugen


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Rægehaugen   klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Åsen batteri


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer