Møte 5. desember- En «reise» rundt til Solas historiske steder?


Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk et gratis utendørs museum, det gjelder bare å vite hvor disse stedene er for de er dessverre ikke merket.

Turen startet lengst sør i kommunen og gikk langs kysten nordover. Det er langs kysten av vi finner de fleste historiske severdighetene.

Helleristningen på Valhaug på Dysjaland er en flott helleristning, den finner man like ved løa. Det spesielle med denne er at det ikke er skip risset inn, bare dyr og folk som gjeter disse.

 

 

 

 

 

Turen gikk så videre forbi Dysjaland bedehus og videre på den gamle riksveien. Her er det et stort «steingjerde» tenker mange. Men nei, dette er en del av tyskernes forsvarssystem, Pansermuren. Den gikk helt fra Harvalandsvannet over til Gandsfjorden. På Dysjaland er det et «hull» i muren og er en vollgrav hvor de skulle lure stridsvognene til å passere.

På veien utover mot Hellestø, før TS-museet kan en ta veien inn til venstre og opp på platået her kan en finne nok en helleristning. Stedet eter Kråkhaug.

 

 

 

 

 

Neste stopp var det ved TS-museet, men det er ikke målet. For høyere opp i hagen til en bolig, på en gravhaug står det en runestein med innskriften. ”Tormod reiste denne steinen etter Trond, sin sønn”.Lenger nede, fremdeles på Helland står det nok en runestein. Den har innskripsjonen ”Skardo reiste denne sten efter Bjalve, sin søn, en saare god mand”. Begge runesteinene er etter skrifttype datert til vikingtid.

 

 

 

 

 

 

 

På fjelltoppen ovenfor begge runesteinene ser man Tormodsvarden. Den er den dag i dag i bruk som seilingsmerke. Under Napoleons krigene fra 1807-14, var det en varde her som ble tent for å varsle norske soldater lenger inne i landet hvis det var fiendtlige engelske krigsskip som nærmet seg kysten.

På Hellestø, like etter parkeringsplassen kan en finne en helleristning inne i hagen til en hytte.

Neste stopp var et nyere fornminne, Vigdel fort. Det ble bygget av tyskerne for å forsvare seg hvis flyplassen ble angrepet av store allierte krigsskip. Men etter at fortet stod ferdig, ble Sola aldri angrepet av store krigsskip og det ble bare avfyrt skudd mot et ukjent mål i januar 1945. Fortet er et flott sted å besøke og de fleste av kanonstillingene er bevart. På Vigdel finner vi også helleristninger.

Neste stopp var Rægehaugen hvor Norges rikeste funn fra bronsealderen er funnet. Det var smykker tilhørende en ung jente. Gravhaugen som er 3200 år gammel, er restaurert og en kan se inn i gravkammeret. En ny adkomst gjør det mye lettere å komme opp ditt.

Sola Historielag
Rægehaugen
Garvferd i bronsealderen

 

I Ølberghavn står det en litt rar «rund» dvs. 12 kantet hytte. Den ble benyttet av russiske krigsfanger under krigen og stod da lenger oppe på Ølberg. Den er laget av mange trekantede tre lemmer og kan lett flyttes. Dette er en av to gjenværende hytter i landet.

Ølbergskogen er neste stopp hvor det er 23 fredede lager bygninger fra andre verdenskrig og den kalde krigen.

Lenger nede i Ølbergskogen finner vi den merkelig og mektige steinringen «Domsteinane» som ingen har klart å forklare. Historielaget har restaurert den og holder den ved like.

Videre langs veien mot Strandhotellet kommer vi forbi en naustuft fra jernalderen på ca. 19 meter. Det er ingen plasser i Europa hvor en finner så mange nausttufter som på Sola og rundt Hafsrfjord.

På veien nordover kommer vi forbi Sola Strandhotell, hvor det eldste bygget er fra 1915. Hotellet er blitt påbygget og utvidet i mange faser og mesteparten av de eldste delene står der i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola Ruinkyrkje er en steinkirke som ble første gang reist mellom år 1120 og 1130. Men kirkebygget har opp gjennom tidene opplevd å være i ruiner flere ganger. Kirken i dag er fra 1996 og er et flott bygg, med kontraster mellom nytt og gammelt.

Dette punktet består av mange steder nordover. Det er de såkalte Erling Skjalgssons kvilesteiner. Det er en rekke bautasteiner fra Sola skole til Hafrsfjordbrua i nord. De skal visst symbolisere Erlings Skjalgssons gravferd. Bautasteinene ligger på en rett linje, målt med GPS.

På Tjora gamle kirkegård står det 2 store steinkors. Her har det i sin tid stått fire kors. De skal være fra før kirkelig tid, dvs. fra før år 1000.

Neste stopp er på Norscobasen hvor en heller, Gåsehelleren, fra steinalderen fremdeles kan skimtes. Den er utgravd, og det ble funnet fiskeredskap i bein.

Tananger indre havn er neste stopp. Her finnes en skikkelig «sørlandidyll» med mange hvitmalte gamle hus. Stedet var tidlig en viktig havn for hummer og sildefiske.

 

Vi skulle nesten så langt vi kan komme i Sola, til Jåsund, hvor vi kan se restene av det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug fra bronsealderen, Sothaug. Her ble det funnet et flott bronsesverd og et 3200 år gammelt tøystykke. Et av to tøystykker funnet i Norge fra den tiden.

Nå skulle vi tilbake til Sola og tar turen innom Sømmevågen. Her er det blitt funnet en enorm nausttuft på 37m x 7,5 m som noen mener er Erling Skjalgssons nausttuft. Men dessverre ligger den i dag innenfor militære området.

Ikke langt fra den nye turstien på Joa finner vi man en nausttuft, sannsynligvis fra jernalderen. Det er ingen andre plasser i landet som har flere nausttufter fra denne perioden en rundt Hafrsfjord.

Vi skulle så til Ytraberget. Her finner vi rester av murene til en bygdeborg som sannsynligvis ble benyttet på 500-tallet. Det er nok denne muren som gjør at Snorre mente at Kjotve flyktet til Ytraberget etter slaget i Hafrsfjord.

Her like ovenfor Røyneberg barnehage, på Myklaberget, finner en også rester av en mur av en bygdeborg.

Vi kom så til en såkalt ødegård fra jernalderen. Rester av denne finnes rett ovenfor Sande skole og vi kan her finne tuftene av husene. Gradsstrukturen ligner på den på Ullandhaug.

Siste stoppested var Kongshaug, rett bak Sola Kulturhus. Her finner en kopi av et steinkors med runer som ble reist etter Erling Skjalgssons død. Originalen står i dag på Stavanger Museum og stod opprinnelig ved Lagårdsveien i Stavanger. Steinen har følgende innskripsjon: «Alfgeir prest reiste denne steinen etter Erling, sin herre, som ensom ble sveket av aren, da han sloss med Olav».


Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • Møte 16. januar- Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgutten og oppfinneren Rasmus Sørnes. Han ble født 22. mars 1892 på gården Sø...

  Les Mer


 • Møte 14.november-Jakten på havrekster og strandrek

  Kategori: Møter


  Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet av to stokker drivtømmer. Forlis og strandinger har forekommet så lenge det har vært skip og båter ...

  Les Mer


 • Møte 17.oktober 2019-Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.

  Kategori: Møter


  Dagens foredragsholder var av Sondre B. Hvam. Han er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor Erik Han...

  Les Mer


 • Møte 19.september 2019- «Det gode liv i NRK»

  Kategori: Møter


  Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert av historielaget. Han startet med å si at det ikke var noe bevisst valg å ...

  Les Mer


 • Møte 21.mars 2019-Bureising på Jæren og Sola

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år siden var det en økende bekymring for all den "gode" arbeidskraften som emigrerte til...

  Les Mer


 • Møte 21. februar 2019- Spioner og agenter i Tananger under krigen

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Atle Skarsten, han skulle snakke om "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Han startet med at spioner hadde det vært i alle tider, den mest kjente var nok den nederlandske eksotiske danseren Mata Hari. Det som motiverer spionene er enten patriotisme, ideal...

  Les Mer


 • Møte 17. januar 2019- Svartedauden i Sola

  Kategori: Møter


  Birger Lindanger var foredragsholder denne kvelden. Han startet med å si at til sommeren er det 670 år siden "den store mannedauden" eller svartedauden, slo til i Norge. Han selv hadde studert dette temaet i 2 år i Bergen, men fant ut etterpå, at å leve av å fortelle om dette temaet ikke var enke...

  Les Mer


 • Møte 6. desember 2018- Flypioneren Tryggve Gran

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På fritiden er han forfatter og har skrevet bok om polarforskeren Adolf Hoel og eventyreren Helge Ingstad. Men tilba...

  Les Mer


 • Møte 15. november 2018- Hafrsfjords historie og hva kan man finne?

  Kategori: Møter


  Lansering av årboka 2018  og   Hva vet vi om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der? Dette møtet hadde vi i kulturhusets intimsc...

  Les Mer


 • Møte 11. oktober 2018- Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson

  Kategori: Møter


  Denne kvelden skulle vi få høre om Solas store sønn, Erling Skjalgsson. Det var lagets leder, Tor Erik, som skulle holde foredraget. For å få den rette stemningen var vi i Sola Ruinkyrkje. Her i dette området lå trolig Erling Skjalgssons gård. Selv om kirken ble bygd ca. 100 år etter Erlings død,...

  Les Mer


 • Møte 13. september- 2018- «Redningstjenesten før og nå»

  Kategori: Møter


    Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og nå». Siden vi var i en offentlig bygning, måtte vi gjennom den normale sikkerhetsinnføringen. Etter dette fikk lagets leder ordet og presenterte de tre fore...

  Les Mer