En «reise» rundt til Solas historiske steder?


Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen.

Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk et gratis utendørs museum, det gjelder bare å vite hvor disse stedene er for de er dessverre ikke merket.

Turen startet lengst sør i kommunen og gikk langs kysten nordover. Det er langs kysten av vi finner de fleste historiske severdighetene.

Sola Historielag
Valhuag på Dysjaland
 1. Helleristningen på Valhaug på Dysjaland er en flott helleristning, den finner man like ved løa. Det spesielle med denne er at det ikke er skip risset inn, bare dyr og folk som gjeter disse.

2. Turen gikk så videre forbi Dysjaland bedehus og videre på den gamle riksveien. Her er det et stort «steingjerde» tenker mange. Men nei, dette er en del av tyskernes forsvarssystem, Pansermuren. Den gikk helt fra Harvalandsvannet over til Gandsfjorden. På Dysjaland er det et «hull» i muren og er en vollgrav hvor de skulle lure allierte stridsvognene til å passere.

Sola Historielag
Pansermuren opp i skråningen ved trærne
Sola Historielag
«Volgraven» i pansermuren for å lure allierte stridsvogner

3. På veien utover mot Hellestø, før TS-museet kan en ta veien inn til venstre og opp på platået her kan en finne nok en helleristning. Stedet heter Kråkhaug.

Sola Historielag
Pilen viser avkjørsel mothelleristningene på Kråkhaug, Helland.
Sola Historielag
Helleristninger på Kråkhaug
 • 4.a og 4.b Neste stopp var det ved TS-museet, men det er ikke målet. For høyere opp i hagen til en bolig, på en gravhaug står det en runestein med innskriften. ”Tormod reiste denne steinen etter Trond, sin sønn”.Lenger nede, fremdeles på Helland står det nok en runestein. Den har innskripsjonen ”Skardo reiste denne sten efter Bjalve, sin søn, en saare god mand”. Begge runesteinene er etter skrifttype datert til vikingtid.
Sola Historielag
Runestein II på Helland
Sola Historielag
Runestein I på Helland
Tormodsvarden og runesteinen

Tormodsvarden

5. På fjelltoppen ovenfor begge runesteinene ser man Tormodsvarden. Den er den dag i dag i bruk som seilingsmerke.

6. På Hellestø, like etter parkeringsplassen kan en finne en helleristning inne i hagen til en hytte.

Hellestø
Helleristning ved Hellestøstranden.

7. Neste stopp var et nyere fornminne, Vigdel fort. Det ble bygget av tyskerne for å forsvare seg hvis flyplassen ble angrepet av store allierte krigsskip. Men etter at fortet stod ferdig, ble Sola aldri angrepet av store krigsskip og det ble bare avfyrt skudd mot et ukjent mål i januar 1945. Fortet er et flott sted å besøke og de fleste av kanonstillingene er bevart. På Vigdel finner vi også helleristninger.

Sola Historielag
Kanoene på Vigdel og en tysk soldat
Sola Historielag
Kanonstillingen i dag
Sola Historielag
«Radarborgen»
Sola Historielag
Droneskyting på Vigdel

8. Neste stopp var Rægehaugen hvor Norges rikeste funn fra bronsealderen er funnet. Det var smykker tilhørende en ung jente. Gravhaugen som er 3200 år gammel, er restaurert og en kan se inn i gravkammeret. En ny adkomst gjør det mye lettere å komme opp ditt.

Sola Historielag
Rægehaugen
Gravferd i bronsealderen
Sola Historielag
Den rekonstruerte «Rægedronningå» i Sola Kulsturhus

9. I Ølberghavn står det en litt rar «rund» dvs. 12 kantet hytte. Den ble benyttet av russiske krigsfanger under krigen og stod da lenger oppe på Ølberg. Den er laget av mange trekantede tre lemmer og kan lett flyttes. Dette er en av to gjenværende hytter i landet.

Sola Historerielag
Ølberg havn
Sola Historielag
Naust i Ølberg havn
Sola Historielag
Den 12 kantede «Russerhytta» i Ølberg havn

10. Ølbergskogen er neste stopp hvor det er 23 fredede lager bygninger fra andre verdenskrig og den kalde krigen.

Sola Historielag
Fredet ammunisjonslager i Ølbergskogen
Sola Historielag
Fredet ammunisjonslager i Ølbergskogen

11. Lenger nede i Ølbergskogen finner vi den merkelig og mektige steinringen «Domsteinane» som ingen har klart å forklare. Historielaget har restaurert den og holder den ved like.

Sola Historielag
Domsteinane i dag
Sola Historilag
Tidliger opptegninger av Domsteinane

11b. Videre langs veien mot Strandhotellet kommer vi forbi en naustuft fra jernalderen på ca. 19 meter. Det er ingen plasser i Europa hvor en finner så mange nausttufter som på Sola og rundt Hafsrfjord.

Sola Historielag
Skilt av nausttuft ved Solastranden
Sola Historielag
Registrerte historiske nausttufter rundt Hafrsfjord

12. På veien nordover kommer vi forbi Sola Strandhotell, hvor det eldste bygget er fra 1915. Hotellet er blitt påbygget og utvidet i mange faser og mesteparten av de eldste delene står der i dag.

Sola Historielag
Oversiktsbilde over de foskjellige utbyggingene av Strandhotellet

13. Sola Ruinkyrkje er en steinkirke som ble første gang reist mellom år 1120 og 1130. Men kirkebygget har opp gjennom tidene opplevd å være i ruiner flere ganger. Kirken i dag er fra 1996 og er et flott bygg, med kontraster mellom nytt og gammelt.

Sola Historielag
Maleri av kirke ruinen 1859
Sola Historielag
Kirkeruinen fra 1986-1995
Sola Historelaag
Sola Ruinkyrkje far 1996

14. Dette punktet består av mange steder nordover. Det er de såkalte Erling Skjalgssons kvilesteiner. Det er en rekke bautasteiner fra Sola skole til Hafrsfjordbrua i nord. De skal visst symbolisere Erlings Skjalgssons gravferd. Bautasteinene ligger på en rett linje, målt med GPS.

Sola Historielag
Skilt over Kvilesteinane ved Sola skole
Sola Historielag
Kart over Kvilesteinane

15. På Tjora gamle kirkegård står det 2 store steinkors. Her har det i sin tid stått fire kors. De skal være fra før kirkelig tid, dvs. fra før år 1000.

Sola Historielag
Steinkors på Tjora i dag
Sola Historielag
Tjorakorset ved Fantoft stavkirke
Sola Historielag
Det fjerde korset før det ble ødelagt. Er i da på Arkeologisk Museum

16. Neste stopp er på Norscobasen hvor en heller, Gåsehelleren, fra steinalderen fremdeles kan skimtes. Den er utgravd, og det ble funnet fiskeredskap i bein.

Sola Historielag
Gåsehelleren på Norsco-basen
Sola Historielag
Fiskekroker av bein funnet i Gåsehelleren

17. Tananger indre havn er neste stopp. Her finnes en skikkelig «sørlandidyll» med mange hvitmalte gamle hus. Stedet var tidlig en viktig havn for hummer og sildefiske.

Sola Historielag
Tananger fra Melingsiden
Sola Historielag
Glimt av gammelt og nytt i Tananger indre havn
Sola Historielag
Monsenhuset og statuen av Jenten på Flatholmen

18. Vi skulle nesten så langt vi kan komme i Sola, til Jåsund, hvor vi kan se restene av det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug fra bronsealderen, Sothaug. Her ble det funnet et flott bronsesverd og et 3200 år gammelt tøystykke. Et av to tøystykker funnet i Norge fra den tiden.

Sola Historielag
Nord-Jærens største gravhaug, Sothaug på Jåsund
Sola Historielag
Bronsesverd fra Sothaug

19. Nå skulle vi tilbake til Sola og tar turen innom Sømmevågen. Her er det blitt funnet en enorm nausttuft på 37m x 7,5 m som noen mener er Erling Skjalgssons nausttuft. Men dessverre ligger den i dag innenfor militære området.

Sola Historielag
Bilde fra 1937 og kart fra 1901 over mulig plassering av Erling Skjalgssons kjempenausttuft på Sømme.

20. Ikke langt fra den nye turstien på Joa finner vi man en nausttuft, sannsynligvis fra jernalderen. Det er ingen andre plasser i landet som har flere nausttufter fra denne perioden en rundt Hafrsfjord.

Sola Historielag
Nausttuft på Joa
Sola Historielag
Sola Historielag på tur til Joa

21. Vi skulle så til Ytraberget. Her finner vi rester av murene til en bygdeborg som sannsynligvis ble benyttet på 500-tallet. Det er nok denne muren som gjør at Snorre mente at Kjotve flyktet til Ytraberget etter slaget i Hafrsfjord.

Sola HIstorielag
Ytraberget
Sola Historielag
Mur av bygdeborg på Ytraberget
Sola Historielag
Tegning (Tor Helliesen) av bygdeborgn på Ytraberget.

22. Her like ovenfor Røyneberg barnehage, på Myklaberget, finner en også rester av en mur av en bygdeborg.

Sola Historielag
Tegning (Tor Helliesen) av bygdeborgn på Myklaberget, Røyneberg.

23. Vi kom så til en såkalt ødegård fra jernalderen. Rester av denne finnes rett ovenfor Sande skole og vi kan her finne tuftene av husene. Gradsstrukturen ligner på den på Ullandhaug.

Sola Historielag
Plasseringen av ødegården fra eldre jernalder
Sola Historielag
Skisse av huset på gården
Sola Historielag.
Den rekonstruerte jernaldergården på Ullandhaug.

24. Siste stoppested var Kongshaug, rett bak Sola Kulturhus. Her finner en kopi av et steinkors med runer som ble reist etter Erling Skjalgssons død. Originalen står i dag på Stavanger Museum og stod opprinnelig ved Lagårdsveien i Stavanger. Steinen har følgende innskripsjon: «Alfgeir prest reiste denne steinen etter Erling, sin herre, som ensom ble sveket av aren, da han sloss med Olav».

Sola Historielag
Kopi av Erling korset, på Kongshaug vced kulturhuset.

Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Solas historie


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Navnet Sola


  Kategori: Solas historie


  Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra. Om opprinnels...

  Les Mer


 • Informasjon om Sola


  Kategori: Solas historie


  Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp i...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Tanangers eldste historie- «Den trygge havnen bak tangen»


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Atle Skarsten. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Lenge før det var antydning til noe bygdesentrum i Sola var Tananger det viktigste stedet. Tananger har en stolt historie preget av stedets lokalitet, ut mot havet, en historie med et virke...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer


 • Fornminner og arkeologiske funn i Sola


  Kategori: Solas historie


  Sola er en av de kommunene i landet med flest registrerte fornlevninger og i de senere årene også arkeologiske funn. Opp gjennom årene har forskjellige arkeologer og historikere registrert og noen ganger undersøkt forskjellige av disse. Det finnes ingen helhetlig oversikt, men her på denne siden ...

  Les Mer


 • Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene


  Kategori: Solas historie


  I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser) 2018:  Håland

  Les Mer


 • Tor Helliesens forminneregistrering i Sola, 1901-1902


  Kategori: Solas historie


  Her finner du den fantastiske fornminneregistreringen konservator Tor Helliesen gjorde tidlig på 1900 tallet. Disse ble utgitt i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902. For hver gård i Sola registrerte Tor Helliesen forminner. Klikk på kartet til høyre 8det åpnes i et nytt vindu) finn et fornminn...

  Les Mer


 • Rygene detektorklubbs funn i Sola


  Kategori: Solas historie


  Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nær...

  Les Mer