Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21

Med tittelen på kveldens foredrag kunne en få en til å tenke seg at det var husmorskolen på Sømme som var hoved fokus i kveld, men det var først og fremt den første bestyrerinnen, Dorthea Rabbe som var hovedtemaet.

For over hundre år siden, i 1912 startet en husmorskole på Sømme. Her ble Dorthea Rabbe ansatt som den første bestyreren. Det var ikke enkelt den gangen. Det å sende unge jenter for å lære mat og husstell, var uhørt. Dette var noe de kunne de lære hjemme hos mor og bestemor var oppfatningen i dette mannsdominerte samfunnet. Å opprette en slik skole laget mange spørsmål for dem. noe som Dorthea Rabbe fikk oppleve. For:

 • Skulle dette være en skole der unge jenter, gårdskone emner, som lærte å gjøre mannen til lags?
 • Og hvem var nå denne Dorthea Rabbe som skulle bli den første bestyrerinnen på Stavanger Amts husmorskole på Sømme og som det viste seg – var her i hele 25 år fremover? Og hun var til og med ikke fra en gård på Jæren en gang, men fra et handelssted inne i Sauadasjøen.
 • Ville Dorthea Rabbe kunne lære unge jenter å takle nye tider – og hva kunne  det føre med seg?
 • Kanskje var hun en av de som i 1912 arbeidet for å gi kvinner stemmerett på samme  vilkår som menn? At hun rett og slett ville arbeide for likestilling både i dagliglivet og i politikken?

Dette var spørsmål som svevde rundt i samtiden i dette bonde samfunnet. Det var absolutt ingen lett start for Dorthea.

Elevene hjelper til med å lange takpanner. Faksimile Stavanger Aftenblad.

I 1912 sto den staselige bygningen på Sømme klar til å ta imot unge kvinner til halvårlige kurs i husstell. Tanken om en husmorskole i Stavanger Amt var ikke ny. I 1883 ble det første kurset på Stavanger Amts praktiske jenteskole holdt på gården Aasland i Time. Det var slik husmorskoler kom i gang mange steder i landet. Driftige kvinner på store gårder som tok inn unge jenter og underviste de om mat- og husstell. Men litt mer system var det behov for og amtet satte i 1909 en komité for å utrede dette. Det endte til slutt med at Sømme ble valgt for stedet hvor den første skolen skulle ligge.  En gård med 80 deker dyrket mark og 40 udyrket ble innkjøpt. Det ble bygd en internatbygning med 24 rom og en driftsbygning med løe.

Bygningen ble ikke å bli ferdigstilt før den første elevflokken innfant seg i august 1912. Dette førte med seg at de unge jentene måtte hjelpe til med arbeid på bygget, bl.a. å lange takstein og sope høvelspon. Elevene som kom inn her måtte ha fylt 18 år, ha gode folkeskolekunnskaper, samt ha god helse for å bli tatt opp til de halvårlige kursene.

I desember 1912 var det åpningsfest for skolen. Til stedes var det mye fint folk som bygningskomitéen, ordførere frå både Jæren og Ryfylke samt sognepresten og lensmannen.  Midt i dette var Dorthea Rabbe, en enslig kvinne blant 86 menn. Etter at alle de mannlige prominensene hadde takket og ønsket til lykke med skolen tok Dorthea Rabbe ordet. Hun sa: Dei som trur at elevane blir bortskjemde av å bu på internat med sentralvarme og innlagt vatn, skal vite at skolen er anlagt for bondestel, slik som det findes her i amtet. Og ho slår eit slag for likestilling, for at manden skal forstaa, at kvinden er hans jevnbyrdige, hans kamerat.

Sømme Husmorskole med gårdsdrift 1925. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Med alle mennene som har etablert skolen i salen som tilhørere, sier hun at når begge ektefellene har allmennkunnskap og fagkunnskap, fører det til gjensidig respekt og trivsel. Uten å provosere, var hun tydelig framfor de mannlige autoritetene og de kvinnelige fotsoldatene og de uteksaminerte elevene. Vi skal huske at det var i 1912, året før allmenn kvinnelig stemmerett.

Dorthea Rabbe var født og oppvokst i Saudasjøen, hvor faren Aasmund Rabbe hadde et handel og gjestgiversted. Dorthea vokste opp med en stemor, i et miljø preget av handel, kultur og aktiv deltaking i det politiske livet.

Dorthea tok kurs ved Berger husholdningskole i Asker, der de utdannet husholdningslærere. Hun fikk etter dette arbeid ved Tofteland husholdningsskole i Søgne i år 1900. I 1903 finner vi henne som husholdslærerinne på Rygjabø amtsskole på Finnøy, og der var hun ansatt til 1912.

Bilde av den yngre Dorthea Rabbe. Foto: Ukjent

Dorthea var svært aktiv på skrive fronten. Hun skrev ofte i Bondevennen og det handlet om mat og matlaging. Hun var senere  med å skrive en av Norges første matbøker og fokuset var å bruke råvarer frå hagen som frukt og grønsaker. Og Dorthea engasjerte seg fort i mange lokale aktiviteter utenom skolen.

Norsk Mat . Foto: Nasjonalbiblioteket

Rett etter at hun kom til Sola var hun med å starte Sola Sanitetsforening. Da var det kampen mot tuberkulose det som preget samfunnet og var i fokus. På Sømme ble det da stelt i stand kurs i hjemmelig syke- og barnestell som var viktig i turberkulose saken, og Dorthea Rabbe ble benyttet som fordragsholder.

Hustellkurs 1931. Foto: Ukjent.
Kjøkkenarbeid. Foto: Byarkivet

I 1917 ble Hålands lokale kvinneråd startet, og Dorthea var den første formannen. De hadde kurs i matlaging, som brødbaking, retter av sild, blod og innmat. Vi skal huske at dette var i tiden rundt den første verdenskrigern, og da var det vanskelig med handelen til og fra Europa. Dette førte til mangel på viktige forsyninger, samt at det var stor prisøkning på matvarer.

I 1922 gikk kvinner frå Jæren og Ryfylke på ukeskurs på Sømme etter skoleslutt i desember, og dette handlet om bruk av elektrisitet i huset til lys og koking. Når travle husmødre tok en uke på kurs i julestria, da var det viktig! Kurset kostet kr 14, kost og losji inkludert, men en måtte ha med seg sengetøy. Halvparten av deltakerne var fra Jæren og den andre halvparten fra Ryfylke og Karmøy.

I mange år var det også gårdsbruk på skolen med egen bonde. Etter en del år overtok bonden som forpakter av gården, og skolen hadde kun igjen høns og gris. Men skolen fikk kjøpe melk fra gården til meieripris.

Gårdsdrift på husmorskolen. Foto: Ukjent
Skoleelvene setter poteter 1931. Foto: Sola i bilder 1860-1960.

Dorthea utviklet skolen som en mønster skole. Hun la opp et opplegg som skulle utvikle husmoren i hjemmet. Som vi ser av visjonene hennes, ville hun arbeide for å samle det med tradisjon samtidig med det å ta til seg nye tiders krav og forventninger. Hun arbeidet tydelig for å styrke kvinnen sin tro på egen verdi, og for likestilling.

Da hun ble pensjonist reiste hun hjem til Saudasjøen og slo seg ned der, men hun hvilte ikke på laurbærene. Hun var aktiv og skrev artikler i blad, aviser og bøker. I 1955 ble Dorthea Rabbe æresmedlem av Landslaget for husstell-lærarinner på en tilstelling på Sømme for hun hadde vært en pioner for husstellsaken i Rogaland.

Som vi har sett, var Dorthea Rabbe ofte den eneste, eller en av  få kvinner som markerte seg på mannens arenaer. Det gjaldt skoleetablering, artikkelskriving, politisk arbeid og dannelse av foreninger. Hun var eneste kvinnelige skribenten i Bondevennen i 1909, samt i Stavanger Museums årshefte i 1940  og hun ble varamann for Venstre fra Rogaland på Stortinget.

Sømme Husmorskole 1926: Foto: Nasjonalbiblioteket

Og i en mannsdominert verden sto hun for en oppvurdering av tradisjonelt kvinnelig arbeid og fremmet kvinnelige interesseområder, enten det gjaldt matstell og ernæring, håndarbeid eller helsestell.

Hvordan klarte hun det? Hva skulle til for å hevde disse interessene med så stor tyngde og kraft? I alle fall mot og overbevisning om at hun hadde et viktig budskap og et viktig opplysningsarbeid å gjøre. I tillegg hadde hun solid fagkunnskap og pedagogiske evner.

Dorthea Rabbe i Sauda. Maleri av Samuel Tviet. Foto: Sauda VGS

Da Dorthea ble pensjonist reiste hun hjem til Saudasjøen i 1937. I 1940 kom tyskerne og overtok bygningene til skolem og husmorskolen hadde etter dette en omflakkende tilværelse. Etter krigen kom de tilbake, men det var vanskelig å drive skole på grunn av flystøy. Etterhvert ble skolevirksomheten lagt ned og  bygningen forfalt. I dag vet en ikkje om framtiden til bygningen som en gang lå langt ut på landet, men i dag ligger i et stort veikryss.


Flere artikler fra samme kategori: Historie 1900 - 1950


 • Sola flyplass blir til-del 1


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Basert på foredrag av Ottar Kjørmo og Oskar Goa

  Les Mer


 • Pansermuren


  Kategori: Annet


  Bildet over viser pansermuren på Dysjaland med voldgraven. Klikk her

  Les Mer


 • «Tørres Rønneberg, en foregangsmann fra Sola»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Ottar Kjørmo. Fra: Sola Historielags møte den 28.sept. 2023.

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Brennerihagen på Grannes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen Som leder av historielaget får jeg noen ganger henvendelser som jeg absolutt ikke hadde greie på. Da er det å henvende seg til andre for å finne svar.

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Dødssvingen på Joa


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Kilder: Brit Hansen. Utgitt i Sola Historielags årbok 2016. Webside: Tor Erik Hansen   "Alle" i Sola hadde hørt om "Dødssvingen" "Dødssvingen" et sted på Joa var et kjent "utrykk" i Sola , men hva var bakrunnen til navnet? ...

  Les Mer


 • Et reisebrev fra Tananger på tidlig 1900-tallet


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Kilde: Ragna Syversen, skrevet av: Wibeke Kielland Kloster, Utgitt i Sola Historielags årbok 2017, Webside: Tor Erik Hansen Fortellingen er et brev som Wibeke Kielland Kloster sendte til sine venner i Monsenhuset på begynnelsen av 1900-tallet. Wibecke Kloster Kielland (1902 – ...

  Les Mer


 • Gjenferdet på Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Brit Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen For noen år siden var jeg med på å lete etter avis artikler med stoff fra og om Sola for Soga om Sola IV. I Stavanger Aftenblad fra 1935 fant vi denne spennende historien. Avisartikkel 1- ...

  Les Mer


 • Sømme Husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen   Innledning I 1909 ønsket Stavanger Amt, forløperen til Rogaland Fylkeskommune, å opprette en ny husmorskole. Herredstyret i Haaland (tidligere navn på Sola kommune) fikk da en forespørsel om å støtte dette...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Solabu i dramatisk forlis, august, 1924


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av Martin Hovland . Fra Sola Historielags årbok 2018.- Websside: Tor Erik Hansen.   Dette er historien om forliset som solabuen Ingolf Larsen, fra Røyneberg, på mirakuløst vis overlevde. Historien ble fortalt av de overlevende til...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer


 • Sola flyplass-forhistorien; hvorfor Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950