Hva gjør vi i historielaget


sola historielag Sola Historielag er en frivillig forening for folk som er interessert i lokalhistorie. Vår historie og ikke minst den lokale forteller hvem vi er og hva våre foredre var. Vi mener derfor at det er viktig å ta var på og formidle dette.
Alle som er interesserte kan uten forpliktelser møte på våre medlemsmøter som vi avholder i dagstuen på Sola Sjukeheim. Vi har normalt 7 medlemsmøter i året, pluss en medlemstur.
Temaene for møtene har et stort spenn, men vi prøver å relatere dem til Sola’s og den områdene rundts historie.Vi prøver også å variere foredragsholderne.I det siste året hadde vi møter som omhandlet : Evakuering av folk fra Sola i 1940, Sandflukt og marehalmplanting på strendene, Jordbrukets histore og Jærbuer i Krigsdrama.

Utenom møtene har vi hatt forskjellig prosjekter som rekonstruksjonen av Domsteinane og Rægedronningå.Det er flere av lagets medlemmer som er svært aktive innen slektsgransking og disse vil være med å hjelpe nybegynnere og viderekomne.

sola historielag

 

Sola har gjennom flere århundrer hatt en viktig plass i Norges historie. Her er det tidlige funn fra stein- og bronsealderen. Alle kjenner slaget i Hafrsfjord.og Erling Skjalgsson er kjent fra Snorres kongesagaer. Flyplassen og oljevirksomheten har spilt og spiller fremdeles en viktig rolle i Norges historie.
På et sted som Sola, hvor en stadig større del av befolkningen er innflyttere, er det viktig at alle får en identitet med stedet. Og hvilken måte er bedre enn å bli kjent gjennom lokalhistorien.

Laget tar bl.a. opp temaer eller arbeider med definerte prosjekter som f.eks. prøver å finne igjen fornminner som er blitt skjult hvor et eksempel er Domsteinene.Vi har videre rekonstruert smykker og gjenskapt den jenta som ble gravlagt i Rægehaugen i bronsealderen,for 3500 år siden og som er Norges rikeste funn fra den tiden. Vi tar fritt for oss av historiske emner som laget ønsker å belyse. Vi gir også innspill til kommune-administrasjonen om forhold som er viktige for den lokale kultur.

sola historielag

Møtene er vanligvis på tredje torsdag i måneden kl. 19:00 på i Sola Kulturhus. I  månedene mai, juni, juli og august er det ikke møte.

(Det øvertse bilde er fra en tur på Tjora, det midtertse er fra et møte i laget og nederst fra et av prosjektene våre og avdukingen anledning av Sanitetens 100 års jubilieum.)

Fra 2016 har vi gitt ut en årbok med ca. 15 forskjellige artikler fra Sola Kommune. Dette har gjort oss mer synlige som igjen har ført til økt medlemstall.

 


Flere artikler fra samme kategori: Om laget


 • Årsrapporter


  Kategori: Om laget


  Årsrapporter med vedlegg Årsrapportene i Sola Historielag er på en måte lagets historie, år for år. Fordi på hvert møte i Sola Historielag blir det skrevet referat. Disse referatene prøver å gjenskape og delvis gjenfortelle hva for...

  Les Mer


 • Kontakt oss


  Kategori: Om laget


  Kontakt informasjon: Adresse: Sola Historielag Sandesl...

  Les Mer