Rygene detektorklubbs funn i Sola


Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nærmeste fylkeskommune eller museum. Her blir de identifisert, konservert og bevart eller lagt i en utstilling. Gjenstander i pløyelag er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse. Rygene detektor klubb har gjort flere og skjeldne funn i Sola.

Fra lagets hjemmeside www.rygenedetektorklubb.com; har vi plukket funn fra Sola.

 Skivefibula fra merovingertid ca.600-800 e.kr (Utsola)

sola historielag,

Dette er en draktspenne av bronse med dekor av konsentriske ringer.Hullet i midten er etter en nagle som sannsynligvis har festet en midtknapp av bein eller hvalrosstann.På undersiden finnes rester etter feste for en nål. I Rogaland kjennes det hittil bare til tre fibler av denne typen fra tidligere.Alle funnet av Rygene medlemmer. Denne er funnet på Utsola på Sola i Rogaland av John Kvanli.Innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger

Ringspenne (Tjora)

sola historielag,

Ringspenne av bronse antagelig fra middelalder.Innlevert Arkeologisk museum som rensket og undersøkte den.Ringspennen har enda nålen intakt og har noen ornamenter på seg.Ble tilbakelevert finneren Morten Eek som fikk beholde den. Funnet på Tjora på Sola.

Vektlodd

sola historielag,

Dette vektloddet er meget interessant. Underdelen består av bly, og overdelen en bronsegjenstand fra Irland. Datert til vikingtid. I midten har konservator funnet rester etter glass, så den har nok vært meget vakker. Vektloddet veide 49,15 gram og ble funnet på en gård i Sola kommune av John Kvanli.Innlevert UiS- AM

Fragment av en større korsformet spenne

sola historielag,

Dette er en del av en stor korsformet spenne fra folkevandringstid. Den mangler den ene korsarmen, og «fot»delen,men har holdt seg meget godt ellers. Stykket ble funnet av Thomas Aase under søk på en gård i Sola Kommune og er blitt innlevert til UiS-Arkeologisk Museum. Størrelsen på spennen er meget imponerende!

 

 

Skivefibel fra merovingertiden (600-800 e.kr) (Håland)

sola historielag,

Funnet av Morten Eek på Haaland på Sola. Bronse stykket har konsentriske ringer og er flott gravert med små border med trekanter. I midten har det antageligvis vært en nagle av bein eller hvalrosstann. Denne, sammen med to skivefibler funnet av John er etter det vi kjenner til i dag de eneste tre skivefiblene av denne typen som er kjent fra Rogaland. Innlevert Arkeologisk museum i Stavanger.

 

Pilspiss i flint

sola historielag, Denne nydelige og helt intakte pilspissen stammer antageligvis fra sen neolitisk steinalder/tidlig bronsealder og er et praktfullt arbeide. Den ble funnet «eyes only» liggende på en åker et sted i Sola kommune av E.A. Pilspissen levert til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Perle laget av stein

sola historielag,

Denne kuriositeten av en perle er av stein. Ukjent tid. Det skal blir spennende å høre hva AmS i Stavanger mener om denne perlen som ble funnet et sted i Sola kommune av E.A.

 

Spinnehjul i bly

sola historielag,
Sannsynligvis vikingtid/middelalder. Funnet av Morten Eek på Sola. Innlevert Arkeologisk museum i Stavanger.

 

 

 

Skivefibel i bronse

sola historielag,

Dette er den tredje skivefibelen funnet av oss her på Vestlandet og dateres merovingertid. Arkeologisk Museum i Stavanger begynner nå å få en fin samling ettersom disse ikke var kjente før vi begynte å finne dem. Den er funnet i Sola kommune av John Kvanli og innlevert AmS.

 

 

Smeltet gull

sola historielag, Smeltet gull som sannsynlig kommer fra en branngrav og fra romertid/folkevandringstid som var den gull rikeste perioden her hjemme. Funnet av John Kvanli i Sola og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger. Vekt 2,1 gra

 

 

Limoges emaljert beslag til et kors

sola historielag,

Dette beslaget er emaljert og stammer seg fra et kors fra middelalderen. Limoges teknikken stammer seg fra 1100 tallet og fortsatte ut til 1300 tallet. Se egen artikkel på hjemmesiden for mer detaljer. Funnet av Hugo Falck et sted i Sola kommune og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Spenne fra middelalder

sola historielag,
Dette er en «lip-notch» spenne fra ca.1350-1450 funnet på Haaland i Sola av Morten Eek. Den er under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Spinnehjul i bly

sola historielag,

Flott spinnehjul i bly funnet i Sola kommune et sted av Atle Skarsten. Det er vanskelig å datere spinnehjul ettersom dens funksjonalitet har vært lik i over en meget lang tid, men man skal ikke se bort fra at denne kan være middelalder eller eldre. Under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Spinnehjul i bly

sola historielag,

Nok et spinnehjul i bly funnet på samme jorde som den over. Dette spinnehjulet ble funnet av E.A og levert til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Spinnehjul i stein

sola historielag,

Dette spinnehjulet er laget i sort stein og har ornamentikk på seg i form av rissete streker. Spinnehjulet ble funnet under metallsøk et sted nær Risavika i Sola kommune av Hugo Falck. Bildet viser spinnehjulet in situ, altså slik det ble funnet liggende oppå bakken på et pløyd jorde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunadsring 1600-1700 tallet

sola historielag,  Dette funnet ble gjort av Morten Eek i Sola kommune og er en mannsring sannsynlig fra 16-1700 tallet et sted.Funnet er under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Neolittisk flintflekke kjerne

sola historielag,

Dette er basis klossen for tillaging av flekker. Det meste av flint i Norge ble importert, ofte fra det nærliggende Danmark som er meget rik på flint. Det er trolig at denne flintgjenstanden er blitt tilvirket for 4-5000 år siden. Funnet av E.A et sted i Sola kommune, og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Fragment av kantbeslag

sola historielag, Denne gjenstanden har paralleller til funn gjort i Danmark (Mammenfunnene) og er fra et kantbeslag i bronse fra sen vikingtid/ tidlig middelalder. Funnet ble gjort av John Kvanli et sted i Sola kommune og er innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

2 skilling dansk 1649

sola historielag, Denne flotte sølvmynten ble funnet av E.A et sted i Sola kommune. All mynter før 1650 er innleveringspliktige, så denne mynten er underveis til Myntkabinettet i Oslo.

 

Sølv denari- Keiser Hadrian

sola historielag,
Denne romerske sølvmynten ble funnet av E.A et sted i Sola kommune. Den er slått i år 118 under Keiser Hadrian. Et spektakulært funn for Vestlandets del, og en av de få hele sølvmynter av Keiser Hadrian som er blitt funnet i Norge.

 

 

Klippet vektlodd

sola historielag,

En fjerdedels vektlodd funnet av John Kvanli et sted i Sola kommune. Det var ikke uvanlig at vektlodd ble klippet for å tilpasses handelen. Innlevert AmS i Stavanger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin fra en ringspenne

sola historielag,
Dette er en pin /nål fra en større ringspenne sannsynligvis fra middelalderen. Nåla ble funnet av John Kvanli et sted i Sola kommune og er av bronselegering. Funnet er innlevert AmS i Stavanger.

 

Spinnehjul

sola historielag,

Dette spinnehjulet ble funnet et sted i Sola kommune av John Kvanli og kan være fra jernalder- middelalder. Innlevert AmS i Stavanger.

 

 

2 skilling danske 1632

sola historielag, Sølvmynter som blir funnet som er eldre enn 1650 er det innleveringsplikt på. Denne mynten fra 1632 ble funnet av E.A på et jorde et sted i Sola kommune. Levert til Myntkabinettet i Oslo.

 

 

Bøylefibel

sola historielag,

Denne bøylefibelen i bronse ble funnet av Hugo Falck på et jorde et sted i Sola kommune. Den ble funnet i to deler noen meter fra hverandre. Fibelen stammer seg nok sannsynligvis fra merovingertid/vikingtid. Den er innlevert UiS-AmS.

Del av korsformet spenne

Dette fibelfragmentet viser toppen av en korsformet fibel fra folkevandringstid. Den er funnet av Hugo Falck på et jorde et sted i Sola kommune og innlevert UiS-AmS.

1677 Chr. V

sola historielag, Flott 2 skilling i sølv funnet av Morten Eek på en gård i Sola kommune i 2010

 

 

2 skilling

sola historielag, Nok en flott 2 skilling fra 1600 tallet funnet av Morten Eek et sted i Sola kommune. Under innlevering til UiS- AMS

 

 

Cheeck piece

sola historielag, En del av et hestebissel fra vikingtid/middelalder funnet av John Kvanli på en gård i Sola kommune. Innlevert UiS- AMS

 

Fragment av en fibel

sola historielag,

Dette lille fragmentet er fra en liten skivefibel. Sannsynligvis fra merovingertid. Funnet på en gård i Sola kommune av John Kvanli. Innlevert UiS- AMS

Kvart Otto Adelheid mynt

En kvart vikisola historielag, ngtids mynt i sølv preget i Tyskland under Otto og Adelheids regjeringstid. Funnet av E.A fant på en gård i Sola kommune. Innlevert UiS-AMS

 

Tysk Pfenning- Otto II Sancta Colonia

sola historielag,

Denne halve mynten kom for dagen på et jorde på en gård i Sola Kommune. Mynten er slått rundt 1000 tallet i Køln i Tyskland under Otto II`s regjeringstid og ble funnet av John Kvanli. Innlevert UiS- AM

 

 

 

Pilspiss i flint

sola historielag, En nydelig pilspiss i flint funnet under metallsøk av Morten Eek som den dagen hadde øynene med seg og fant seg et flott overflate funn. Pilspissen ble funnet i Sola kommune et sted. Under innlevering til UiS- AMS

 


Flere artikler fra samme kategori: Solas historie


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Solas historie


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Navnet Sola


  Kategori: Solas historie


  Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra. Om opprinnels...

  Les Mer


 • Informasjon om Sola


  Kategori: Solas historie


  Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp i...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Tanangers eldste historie- «Den trygge havnen bak tangen»


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Atle Skarsten. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Lenge før det var antydning til noe bygdesentrum i Sola var Tananger det viktigste stedet. Tananger har en stolt historie preget av stedets lokalitet, ut mot havet, en historie med et virke...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Fornminner og arkeologiske funn i Sola


  Kategori: Solas historie


  Sola er en av de kommunene i landet med flest registrerte fornlevninger og i de senere årene også arkeologiske funn. Opp gjennom årene har forskjellige arkeologer og historikere registrert og noen ganger undersøkt forskjellige av disse. Det finnes ingen helhetlig oversikt, men her på denne siden ...

  Les Mer


 • Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene


  Kategori: Solas historie


  I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser) 2018:  Håland

  Les Mer


 • Tor Helliesens forminneregistrering i Sola, 1901-1902


  Kategori: Solas historie


  Her finner du den fantastiske fornminneregistreringen konservator Tor Helliesen gjorde tidlig på 1900 tallet. Disse ble utgitt i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902. For hver gård i Sola registrerte Tor Helliesen forminner. Klikk på kartet til høyre 8det åpnes i et nytt vindu) finn et fornminn...

  Les Mer