Åsen batteri


klikk her for ett større bilde av kartet

sola historielag

Et av krigsminnesmerkene i Sola som er godt bevart og lett tilgjengelig for folk er åsen batteriet. Batteriet ligger ved veien mellom Sola og Forus like ovenfor idrettsanlegget på Sande.

Batteriet ble anlagt for å forsvare flyplassene på Sola og senere på Forus mot engelske flyangrep. Det var en del av en luftvernartillerikjede med øvrige anlegg på Ullandhaug og på Tjelta der åsen var kommandoplass. åsen fungerte også som supplementlager for tysk flyammunisjon.

Åsen ligger ca. 2 km øst for Sola flyplass. Batteriet er plassert på toppen av en kolle som stikker opp i det ellers flate landskapet. I denne lavere delen av området var det bl. a. kjøkken og bad som det ennå vises spor av i form av grunnmurer. En rekke store kanonstillinger med tilknyttede bunkersforlegninger ligger på de høyeste punktene rundt toppen av kollen der det er vidt utsyn vestover mot Sola og nordover mot Forus og Stavanger by.

Samtlige forlegninger er bygget opp i mur forblendet med stein. En del av dem er preget av forfall, spesielt innvendig, andre er i enkel, men relativt god stand. Flere har dekorasjoner innvendig som er utført etter krigen.  Kommandoplassen er noe ombygd etter 1945. I området er der også bevart tidligere ammunisjonsbunkere, forblendet med stein og som mannskapsrommene, delvis bygd inn i bakken. Området inneholder en rekke spor etter omfattende luftvernartilleri. Skytset er fjernet, men strukturen og anlegget som helhet er svært intakt.

Historikk
sola historielag
 1940–43: Arbeidet med anlegget på åsen startet umiddelbart etter den tyske invasjonen for å sikre flyplassen på Sola som ble utsatt for gjentatte angrep fra britiske fly. En rekke stillinger for luftvernkanoner og nærforsvar ble bygd opp. Arbeidet utført delvis av russiske krigsfanger. Anlegget sto ferdig i 1943.

1945–49: Anlegget overtatt av Det norske luftvernartilleriet. Nedbygd og brukt som øvingsområde etter 1949.

2003–2006: Eiendommen meldt utrangert fra Sola flystasjon i 2003. De bygningene som Rogaland HV-distrikt 08 disponerte, ble utrangert i 2006.

2007: Solgt til Sola kommune.

 

 

Bevaring

 Åsen batteri er militærhistorisk interessant fordi det er knyttet direkte til den omfattende tyske utbyggingen av flyplassanleggene sør for Stavanger. Leiren skiller seg spesielt ut ved det omfattende systemet med forlegninger bygget i mur og stein som det eksisterer få av på landsbasis. Av de ekstyske anleggene rundt Stavanger er åsen batteri det eneste som er bevart tilnærmet komplett og uten store strukturelle endringer. Den ekstyske bygningsmassen er derfor bevart som helhet sammen med det militærhistoriske landskapet der sporene av den tyske aktiviteten fremgår og er blitt skånet for inngrep.

Det er i dag fredet 17 anlegg (bygninger, kanonstillinget etc. ) på området.


Flere artikler fra samme kategori: Historiske steder verd et besøk


 • Nedgangshålå


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Den glemte hulen Av: Tor Erik Hansen Det er ikke ofte at gamle "historiske" steder i kommunen plutselig dukker opp igjen. Steder som var kjent blant folk før, men som på en måte er blitt glemt. Det handler om Nedgansghålå" eller "Hellestøhålå" som den ble kalt før.  Området hvor...

  Les Mer


 • Tananger indre havn


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Tjora gamle kirkegård med steinkors


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  På veien mellom Sola og Tananger...

  Les Mer


 • Domsteinane


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Se også. Den unike steinsirkelen på Sola , Domstein prosjektet og

  Les Mer


 • Rægehaugen


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  Rægehaugen   klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Ølbergskogen leir


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Historiske steder verd et besøk


  klikk her for ett større bilde av kartet

  Les Mer