Rægedronninga- rekonstruksjon av drakt og smykker


Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

sola historielag, rægedronninga

Det er vel ikke kanskje helt normalt at et historielag bryr seg så mye om bronsealderen, men Sola Historielag mener at dette faktisk også er lagets oppgave og gjort noe med det.

sola historielag, rægedronninga

For på Rægehøgda, rett syd for dagens flyplass på Sola, begynte grunneieren i 1881 å kjøre stein og jord fra midtpartiet  av en av tre store gravhauger. Han kom ganske snart ned til to store gravkister som lå parallelt, henholdsvis nord og sør for sentrum.  De var bygd av steinheller og var helt uskadd.  Mannen slo hull på sideveggen til den nordre kista, og han kunne krype inn i det best bygde og rikest utstyrte gravmæle vi kjenner fra bronsealderen i Norge. På gulvet skimtet han i halvmørket flere vakre bronsesmykker som lå på sin opprinnelige plass etter at den døde var gått i oppløsning og forsvunnet. Det var en halskrage, en spenne, to armbånd, en stor belteplate, en dolk og forskjelligdraktpynt.  Lite ante gårdbrukeren at dette var rester av en nesten 3200 år gammel kvinnegrav.
En kvinne av høvdingslekt, kanskje ættens overhode på dette tidspunktet, var lagt til hvile her.  Hun hadde fortjent en gravåpning under verdigere former, men dette var før fornminnelovens tid, og selv en arkeolog kunne på denne tida gå ganske brutalt fram under en utgravning.  Grunneieren var dyktig nok, han leverte gjenstandene til Stavanger Museum og beskrev funnforholdene så godt at vi i dag så noenlunde kan rekonstruere kvinnens plassering i kista . sola historielag, rægedronninga
Det er tydelig at hun var gravlagt etter samme skikk som var vanlig i Danmark på denne tida, og hvor  vi kjenner en lang rekke graver som er så godt bevart at både de døde og deres klær er delvis inntakt.  Begge gravkistene er tidligere restaurerte av AmS og står åpne i den ene gavlveggen slik at interesserte kan beundre deres byggemåte. Noe en kan se ved å besøke gravhaugene på Ræge.

Sola Historielag var derimot ikke helt fornøyd med dette og har derfor i en periode jobbet med å få rekonstruert både smykker og drakt.  Dette fikk vi ordnet med sponsormidler og lagets Brit H. Hansen og Kari Huffman har tvunnet og vevd drakten etter mønster fra en lignende grav i Egtvedt i Danmark (i dag utstilt i Nationalmuseet i København). Smykkene er konstruert etter mål av de originale smykkene og laget av sølvsmed Jon Rysstad, Bryne. Alt dette er så montert på ei dokke som står utstilt i Kulturhuset på Sola. Så endelig er dama som laget kaller for ”Rægjedronninga” kommet tilbake etter 3200 år.

Dokka ble avduket 14.desember av ordføreren i Sola med både biskopen og fylkesordføreren til stede.

Se bilde fra avdukingen:       Avdukingen i Sola Kulturhus

Avisomtale:         Solabladet    Solabladet   Stavanger Aftenblad

Se også:         Bronsealder gravhauger i Sola    Bronsealderens symboler   Bronsealderens skikker


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter


 • Domsteinane


  Kategori: Prosjekter


   Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket ar...

  Les Mer


 • Grunnlovsjubileet 2014


  Kategori: Prosjekter • Steintrekant på Haga


  Kategori: Prosjekter


  Sola kommune en av kommunene ...

  Les Mer


 • Ødegård fra eldre og yngre jernalder


  Kategori: Prosjekter


  Oppe på høyden over Sande skole, på et åpent jorde ligger reste...

  Les Mer


 • Gravhelle fra bronsealderen


  Kategori: Prosjekter


  Som en del av la...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Prosjekter


  Vigdel Fort er et kystfort som

  Les Mer


 • Sanitetens 100 årsjublium


  Kategori: Prosjekter


  Saniteten i Sola fyllte 100 år i 2012. I anledning feiringen av jubileet

  Les Mer


 • C-14 dateringer ved Sola Ruinkyrkje


  Kategori: Prosjekter


  Øverst på høyden over Sola stranden ligger en gammel steinkirke. Kirken har i dag navnet Sola Ruinkyrkje, på grunn av sin spesielle historie, men kirken er ikke en ruin lenger. Kirken ble helt gjenoppbygget i 1995 og er en blanding av gammelt og nytt. Kirken ble delvis revet i 1842 , da en ...

  Les Mer


 • Den siste kvilesteinen


  Kategori: Prosjekter


  Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en ...

  Les Mer


 • Tjodvegen


  Kategori: Prosjekter


  Tjodveg  eller tjodvegir (fra  norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus

  Les Mer


 • Moderne historieformidling


  Kategori: Prosjekter


  Moderne historieformidling Formidling av kommunens historie er lagets hovedoppgave.I dag er det jo moderne mediaer som overtar mer og mer. Normalt sett er dette via dataprogramer som bl-a. denne hjemmesiden til laget. Men i anledning til Slekstrganskerdagen som DIS Rogaland arrangert...

  Les Mer


 • Grina vannverk-en brannhydrant


  Kategori: Prosjekter • Sola bygdebok 1930-1970


  Kategori: Prosjekter


  Et prosjekt med Sola Historielag som deltager

  Les Mer


 • Hafrsfjordspillene


  Kategori: Prosjekter


  I 2004 var det en sped begynnelse på det som skulle bli to kjempe arrangement under navnet Hafrsfjordspillene i Møllebukta i Stavanger. Selve hoved arrangementet var oppføringen av operaen Rygekongen. Dette første ...

  Les Mer