Tjodvegen


Tjodveg  eller tjodvegir (fra  norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus sola historielag, tjodvegenLagabøtes landslov.Baugreid (baugreið) betyr «ridning med vidjeringar i endane på eit spyd, 8 alner langt, til å måle breidda på allmannvegar, vegtilsyn». Det vil si at vegen skulle være så brei at  en mann på hest med spyd på tvers skulle kunne ri der. Men allerede i Gulatingsloven (ca. ær 950) står det klare beskrivelser om hvordan en allmannvei skal være. Den skal være 8 alen bred, ryddig for kvist og store stener. Men om noen vandrer eller rytter på veien tar seg frem utenom, og tråkker ned bondens åker og eng, da skal han bøte. Og om han ødelegger en bro, skal han selv bygge den opp igjen, like bra som den var før, og bøte en mark sølv til eieren.

En slik Tjodveg har eksistert også på Sola. Vi vet også at den gikk gjennom dagens universitetsområde på Ullandhaug, så vi visste hvor den gikk i den nordlige enden av kommunen.  Historielaget satte i gang et prosjekt med finne hvor denne veien kunne ha gått.

Fra Ullandhaug nedover mot Grannes går det en tydelig sti langs bebyggelesen. Den har i sin tid vært en gårdsveg og var da knyttet opp til vegen på Ullandhaug.

Over Grannes-sletta var det ikke helt mulig å bestemme hvor veien gikk på grunn av oppdyrking av marken. Men vi er temmelig sikre på at den gikk over gardstunet på tunet til Grannes går den. Deretter gikk den videre over til Sørnes, på en vei som nå er fjernet.

På Sørnes følger veien stort sett en gangvei og ender opp ved bukta med Ormen Lange. Videre fortsatte den opp og over mot Joa, der den også gikk gjennom gårdstunet. Deler av veien følger i dag en gangsti. Den best bevarte delen av Tjodveg som den så ut før er i dag et kutråkk og fortsetter videre på Joa. Den siste delen følger Joavegen slik den gikk før Solasplitten, helt fram til flyplassen.

På andre siden regner vi med at den fortsatte opp Nordsjøvegen omtrent der den går i dag og ender opp ved Sola Ruinkyrkje, hvor Erling Skjalgssons storsete lå.

sola historielag, tjodvegen sola historielag, tjodvegen


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter


 • Domsteinane


  Kategori: Prosjekter


   Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket ar...

  Les Mer


 • Rægedronninga- rekonstruksjon av drakt og smykker


  Kategori: Prosjekter


  Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

  Les Mer


 • Grunnlovsjubileet 2014


  Kategori: Prosjekter • Steintrekant på Haga


  Kategori: Prosjekter


  Sola kommune en av kommunene ...

  Les Mer


 • Ødegård fra eldre og yngre jernalder


  Kategori: Prosjekter


  Oppe på høyden over Sande skole, på et åpent jorde ligger reste...

  Les Mer


 • Gravhelle fra bronsealderen


  Kategori: Prosjekter


  Som en del av la...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Prosjekter


  Vigdel Fort er et kystfort som

  Les Mer


 • Sanitetens 100 årsjublium


  Kategori: Prosjekter


  Saniteten i Sola fyllte 100 år i 2012. I anledning feiringen av jubileet

  Les Mer


 • C-14 dateringer ved Sola Ruinkyrkje


  Kategori: Prosjekter


  Øverst på høyden over Sola stranden ligger en gammel steinkirke. Kirken har i dag navnet Sola Ruinkyrkje, på grunn av sin spesielle historie, men kirken er ikke en ruin lenger. Kirken ble helt gjenoppbygget i 1995 og er en blanding av gammelt og nytt. Kirken ble delvis revet i 1842 , da en ...

  Les Mer


 • Den siste kvilesteinen


  Kategori: Prosjekter


  Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en ...

  Les Mer


 • Moderne historieformidling


  Kategori: Prosjekter


  Moderne historieformidling Formidling av kommunens historie er lagets hovedoppgave.I dag er det jo moderne mediaer som overtar mer og mer. Normalt sett er dette via dataprogramer som bl-a. denne hjemmesiden til laget. Men i anledning til Slekstrganskerdagen som DIS Rogaland arrangert...

  Les Mer


 • Grina vannverk-en brannhydrant


  Kategori: Prosjekter • Sola bygdebok 1930-1970


  Kategori: Prosjekter


  Et prosjekt med Sola Historielag som deltager

  Les Mer


 • Hafrsfjordspillene


  Kategori: Prosjekter


  I 2004 var det en sped begynnelse på det som skulle bli to kjempe arrangement under navnet Hafrsfjordspillene i Møllebukta i Stavanger. Selve hoved arrangementet var oppføringen av operaen Rygekongen. Dette første ...

  Les Mer