Sola bygdebok 1930-1970


Et prosjekt med Sola Historielag som deltager

sola historielag, soka bygdebok

Sola Kommune ga for ca. 40 år siden 3 bind om Solas historie. Disse bøkene tok folk og samfunn fra steinalder og fram til 1930. Disse bøken er bra laget og dekker godt stedets forhistorie, men den delen av historien hvor kommunen virkelig har utviklet seg er etter dette.

Det ble så bevilget midler til å få skrevet ned historien i første omgang fra 1930 til 1970. Perioden er valgt med omhu fordi det var før oljealderen startet. Men denne perioden i etterkrigstiden startet med byggingen av Sola Flyplass i 1937, så kom krigen da Sola ble angrepet 9.april 1940. Etter krigen kom den lite omtalte ”kalde krigen” hvor det var stor aktivietet på Sola. Sola samfunnet vokste i takt med aktiviteten på flyplassen.

Sola Historielag ble bedt om å delta i bygdebokkommiteen som vi selvsagt aksepterte.Det viste seg at de fleste medlemmene i kommiteen var medlemmer av Sola historielag.

Den store delen av arbeidet var å samle inn grunnlagstoff for boken. Det ble da engasjert flere til å gå igjennnom avisartikler  fra hele perioden. Den store gruppen ble senere redusert til noen få, da dette viste seg mer effektivt. Artiklene eller annonsene ble så alle merket og avfotografert. Alle disse ble så sola historielag, soka bygdeboketterarbeidet, kuttet og kvaliteten forbedret. Lagets medlem, Brit Hansen var den sentrale personen i dette arbeidet. Med avfotografering av avisartiklene, hele 28 000 stykker har hun dannet et fantastisk materiale for dette arbeidet. Som en del av dette ble ble tittelens innhold som gjennspeilet innholdet av artikelen med dato lagret. Søke Søkeårene ble senere utvidet fra 1912 til 1970. Ca. 30 000 artikler eller deler av artikler ble avfotografert. De skal via nå gjøre søkbare og det er håp om at de kan bli lagt ut på internet en dag.

Lagets medlemmer var også engasjert i å intevjue eldre personer i kommunen. Alt dette stoff som ble brukt av forfatteren.

Underveis og etter at boken var skrevet, ble de av lagets medlemmer i kommiteen engasjert i korrektur lesning.


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter


 • Domsteinane


  Kategori: Prosjekter


   Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket ar...

  Les Mer


 • Rægedronninga- rekonstruksjon av drakt og smykker


  Kategori: Prosjekter


  Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

  Les Mer


 • Grunnlovsjubileet 2014


  Kategori: Prosjekter • Steintrekant på Haga


  Kategori: Prosjekter


  Sola kommune en av kommunene ...

  Les Mer


 • Ødegård fra eldre og yngre jernalder


  Kategori: Prosjekter


  Oppe på høyden over Sande skole, på et åpent jorde ligger reste...

  Les Mer


 • Gravhelle fra bronsealderen


  Kategori: Prosjekter


  Som en del av la...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Prosjekter


  Vigdel Fort er et kystfort som

  Les Mer


 • Sanitetens 100 årsjublium


  Kategori: Prosjekter


  Saniteten i Sola fyllte 100 år i 2012. I anledning feiringen av jubileet

  Les Mer


 • C-14 dateringer ved Sola Ruinkyrkje


  Kategori: Prosjekter


  Øverst på høyden over Sola stranden ligger en gammel steinkirke. Kirken har i dag navnet Sola Ruinkyrkje, på grunn av sin spesielle historie, men kirken er ikke en ruin lenger. Kirken ble helt gjenoppbygget i 1995 og er en blanding av gammelt og nytt. Kirken ble delvis revet i 1842 , da en ...

  Les Mer


 • Den siste kvilesteinen


  Kategori: Prosjekter


  Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en ...

  Les Mer


 • Tjodvegen


  Kategori: Prosjekter


  Tjodveg  eller tjodvegir (fra  norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus

  Les Mer


 • Moderne historieformidling


  Kategori: Prosjekter


  Moderne historieformidling Formidling av kommunens historie er lagets hovedoppgave.I dag er det jo moderne mediaer som overtar mer og mer. Normalt sett er dette via dataprogramer som bl-a. denne hjemmesiden til laget. Men i anledning til Slekstrganskerdagen som DIS Rogaland arrangert...

  Les Mer


 • Grina vannverk-en brannhydrant


  Kategori: Prosjekter • Hafrsfjordspillene


  Kategori: Prosjekter


  I 2004 var det en sped begynnelse på det som skulle bli to kjempe arrangement under navnet Hafrsfjordspillene i Møllebukta i Stavanger. Selve hoved arrangementet var oppføringen av operaen Rygekongen. Dette første ...

  Les Mer