Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

Ytraberget sett fra sør. Foto: T.E.Hansen (klikk på bildet for å lese mer om slaget i Hafsrfjord)

Klikk her for å se et kart hvor Ytraberget er.

I år 872 samlet mange vikingskip seg i Hafrsfjord. Det førte til at skipene brast i sammen og sloss i det som blir kalt «Slaget i Hafrsfjord. I denne fjorden hvor ca. 3/4 ligger i Sola kommune, ble Norge samlet til ett rike. Det var her kong Harald Hårfagre (ca. 850–933) fullførte samlingen av landet Norge , etter tidligere å ha underlagt seg andre distrikter. Etter slaget flyktet ifølge sagaen de siste motstanderne opp til bygdeborgen på Ytraberget for her var det en bygdeborg og det var lett å forsvare seg. Det skal ha vært Agder kongen «Kjøtve den rike» som søkte tilflukt her før han rømte videre nedover Jæren.

Markeringen av 1100-år siden samlingen av Norge.

Ved 1100-års jubileet for Norges samling, var det samlet nærmere 4000 mennesker på Ytraberget, med kongen, statsministeren og stortingspresidenten i spissen.

‘(Bildene over er fra arrangementet på Ytraberget i 1972. Foto: Jon Stangelands samling)

En bautastein med Kong Olavs signatur står i dag på toppen av Ytraberget som en markering av 1100-årsjubiléet for slaget i Hafrsfjord 17.juni 1972.

Også i anledning Rikssamlings jubileet i 2022, som var 1150 år etter slaget, ble det satt opp en flott gjennomsiktig plate som lager en illusjon av slaget. (se bildet under)

Klikk her for å lese mer om slaget i Hafrsfjord.

Vikingstatuene ved Ytraberget

Innerst i bukta på sørsiden av halvøya som leder ut til Ytraberget. Hver av de er hugget ut av et tre og skal forestille forskjellige vikingfigurer. Figurene er laget va kunstneren Oliver Vogt.

Vikingstatuene ved Ytraberget. Foto: Tor Erik Hansen

Sothaug hvor Sote jarl, som omkom i slaget i Hafrsfjord skal være begravet.

Sothaug ca. år 1900. Foto: Bernhoft Osa

Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt side av innløpet til fjorden i Kvernevik. Det er et sagn som sier dette skal være Sotes gravhaug og det skal sies å komme fra Snorre selv. Han var to ganger i Norge, første gang i år 1218-1220 og andre gang i år 1237-39. Han reiste på disse turene rundt på de historiske stedene som han selv beskriver i Heimskringla.

Klikk her for å lese mer om Sothaugs historie.

Sothaug er en typisk bronsealder gravhaug som da ble laget over 2000 år før vikingtiden. Men det er ikke uvanlig at det var flere gravkammere i slike hauger. Som Helliesen nevner på slutten skal det være funnet forskjellige ting av våpen og riddetøy i toppen av haugen. Sote Jarl var jo bror til Sulke som var konge i Rogaland. Kanskje var det de som hadde herredømmet over fjorden og området rundt. Det er da ikke unaturlig at han ble begravd her.

Sothaug i dag: Foto: Tor Erik Hansen

Sothaug er lett å finne ved å svinge inn den nye rundkjøringen ved Hafrsfjord og rett opp bakken langs den nye bebyggelsen og rett fram til vegen svinger. Her ser man gravhaugen på venstre side.

Klikk her for å finne ut hvor Sothaug er.

På Myklebust og Jåsund er mange hus og gra­ver arkeologisk undersøkt. En av gravene var fra vikingtid (900-tal­let), og illustrasjonen under viser hvordan graven kan ha sett ut..

Illustrasjon av grav. Foto: Arkikon/RogFK

Helt nord på halvøyen i Sola kommune, som heter Fjøreneset, er detvfunnet mange gravhauger og gravrøyser fra vikingtid. Det indikerer hvor viktig området i sin tid har vært.

Gravhauger i området ved Sothaug. Kart: Arkikon/RogFK

Flere artikler fra samme kategori: Diverse


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Vikingtiden


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Den britiske krigskirkegården på Utsola


  Kategori: Diverse • Jernalderen i Sola


  Kategori: Diverse


  Jernalderen i Norge regnes som perioden mellom ca. 500 f.Kr.–1030 e.Kr. I denne perioden har vi også vikingtiden, men det er mye annet som har skjedd her i denne perioden.

  Les Mer


 • Bronsealderen i Sola


  Kategori: Diverse


  Dette er artikler om bronsealderen i Sola. Det er en tidsperiode med ganske mye aktivitet. Bronsealderen i Norden varte 1700 f.kr. til ca. 500 f.kr., altså for 3700-år siden til 2500-år i siden.

  Les Mer


 • Steinalderen i Sola


  Kategori: Diverse • Krigsminnesmerker i Sola


  Kategori: Diverse


  9.april 1940, kl.08:00 om morgenen ble Sola flyplass angrepet av tyske fly og fallskjermsoldater. Dette var første gang fallskjermjegere ble brukt i kamp i historien. Kampene på Sola varte ikke mer enn i et par timer før Nordmennene ga opp for overmakten. Det strømmet ett...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Diverse


  Klikk her for å finne veien til Vigdel Fort

  Les Mer


 • Historier om og fra Sola Flyplass


  Kategori: Diverse • Opplev Solas historie


  Kategori: Diverse


  Sola er en kommune med spor helt tilbake til steinalderen og de første folkene folkene som kom til landet. Spor fra den tiden finnes ikke, men det finnes tid i dag ute i naturen fra kommunens historie fra andre tidsper...

  Les Mer


 • Hafrsfjord den historiske fjorden


  Kategori: Diverse


  Av. Tor Erik Hansen, Sola Historielag Innledning

  Les Mer


 • Test234


  Kategori: Diverse • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Vikingtiden starter


  Kategori: Vikingtiden


   Vi er kommet til år 793 og er fremdeles i hva arkeologene kaller jernalderen. Stedet er en liten øy i Nord-England, ca100 km nord for Newcastle, den nakne og forblåste øya Lindi...

  Les Mer


 • Historielags turer


  Kategori: Diverse • Nyere historie


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Vikingtiden


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Jernalderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • 17.mai toget i Sola


  Kategori: Diverse • Bronsealderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Steinalderen


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Sola historie


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Prosjekt


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Om laget


  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.">brit.hansen@lyse.net

  Les Mer


 • Hjem


  Kategori: Diverse


  Velkommen til historiske Sola   Sola Historielags hjemmeside med detaljert historie fra kommunen.  

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden • Sote jarl som døde i slaget i Hafrsfjord og skal være begravd i Sothaug på Jåsund


  Kategori: Vikingtiden


  Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt sid...

  Les Mer


 • Hva skjedde i Sola etter år 872?


  Kategori: Vikingtiden • Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson hvem var han? Han ble født ca. år 963 og døde i år 1028, 65 år gammel. Hvem faren var, er litt uklart. En saga skriver Toralv Skjalg, mens foredragsholderen mener det er feil, og faren het Skjalg. Bl.a. står dette i en saga: «En gang da S...

  Les Mer


 • Erling Skjalgsson blir nevnt første gang


  Kategori: Vikingtiden


  I 1996 arrangerte Sola Kommune Erling Skjalgssons jubileet til minne om at det var tusen år siden Erling for første gang dukket opp i sagaene. Men dette er kun basert på Snorre’s Heimskringla, fordi han er faktisk nevnt syv år tidligere i en saga som enda ikke er oversatt til norsk, nemlig Flat...

  Les Mer


 • Runesteiner med Sola historie risset inn


  Kategori: Jernalderen


  Se liste over.

  Les Mer


 • Hvem var far til Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Innledning Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han ...

  Les Mer


 • Olav Trygvasson gifter bort søsteren


  Kategori: Vikingtiden


  Olav Tryggva...

  Les Mer


 • Hvem var Astrid?


  Kategori: Vikingtiden


     Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets me...

  Les Mer


 • Livet på Sola under Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  I Snorre kan vi lese følgende om Erling Skjalgsson; ”Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis, enda han hadde mindre inntekter og de var vanskeligere å få inn enn i kong Olavs dager, mågen hans. Erling var...

  Les Mer


 • Kongelige byllup på Sola


  Kategori: Vikingtiden


  Kongesagaene heter de viktigste sagene våre. De handler om våre vikingtids konger og deres liv. Ofte er det mange forskjellige konger med historiene. Fortellingen blir på en måte som å spille kort med både konger, damer og knekter. Ofte er dette nesten som en såpeopera. For eksempel denne histori...

  Les Mer


 • Lendermannen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  At Erling Skjalgsson var øverste leder for over 10 000 soldater vet ikke folk flest. Den normale oppfattelsen var at han var en mektig høvding som satt på Sola. I en saga fortelling som varer i ca. femti år, hører vi om hans strid og vennskap med landets konger og overhoder. Han er ikke skvetten ...

  Les Mer


 • Erling alliansebyggeren


  Kategori: Vikingtiden


  ”Konge mellom jarlar” kaller Torgrim Titlestad en av sine bøker om Erling Skjalgsson. Dette fordi det i perioden fra år 1000 til 1016 var det ingen konge i landet og Erling var den ubestritte lederen av hele vestlandet og deler av sørlandet. Selv Snorre beskriver Erling Skjalgsson med stor respek...

  Les Mer


 • Erlings makt


  Kategori: Vikingtiden


   Erling var ikke bare en stor høvding og en mann med makt fordi han hadde en egen hær. Erling benyttet seg også av at Sola faktisk er meget strategiske plassert geografisk. Hoved-t...

  Les Mer


 • Erlings siste dag 21.desember 1028


  Kategori: Vikingtiden


  «Tomasmesse før jul la kongen ut fra havna straks ved daggry; da var det fin bør, men nokså kvast. Så seilte han nordover omkring Jæren. Det var vått vær og litt skoddedrev. Det gikk straks bud landvegen over Jæren at kongen seilte utenfor. Da Erling ble var at kongen kom østfra, lot han blåse he...

  Les Mer


 • Erling sin skjebne ble kong Olav Haraldssons sitt fall


  Kategori: Vikingtiden


  Hva mente egentlig kong Olav med det han sa etter at Aslak Fitjaskalle hadde hogd øksa inn i skallen til Erling Skjalgsson. I følge Snorre sa Olav: “ Bare hogg du din elendige tosk ! Nå hogg du Norge av hendene på meg.” Aslak svarte: ”Jeg trodde jeg hogg Norge i hendene på deg nå!” Allerede da så...

  Les Mer


 • Astrid, dronning bestemoren


  Kategori: Vikingtiden


  På en av de andre sidene står det en  beskrivelse av Astrid, gift med Erling Skjalgsson, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippe...

  Les Mer