Olav Trygvasson gifter bort søsteren


sola historielag,erling skjalgsson

Olav Tryggvason var blitt konge over landet og reiste nå rundt og ville at folket skulle ta imot kristendommen og døpe seg. Men det var ikke så enkelt for både i Rogaland og Hordaland ville de ikke gi i fra seg den religionen de hadde dyrket.

Stormennene kalte så inn til samling på Gulatinget. Da kongen kom hadde det møtt opp et stort antall folk. Kongen talte først bare til stormennene og anbefalte kristendommens for dem og påla dem som alle andre å annerkjenne den. Han som ble ansett som den mektigste av dem (Heimskringla kaller ham Olmod gamle), svarte han kongens ord slik: «Hver av oss som er ledere i vår ætt har drøftet kravene dine  og vi forstår at du har bestemt deg for å tvinge oss med makt til å lyde deg, og at du vil ta lovenes goder bort fra oss og undergrave våre rettigheter. Vi har kommet til at vi vil stå imot deg med full styrke og at utfallet skal bli overlatt til skjebnen. Men hvis du foretrekker å komme familien vår i møte med nye belønninger, kan du med letthet få alle til å føye seg».

Kongen spurte hva de forventet. Olmod svarte at » for det første gifter du søsteren din med vår slektning på farssiden, Erling Skjalgsson, den mest fremragende unge mannen i hele Norge. Kongen svarte at Erling på ingen måte syntes det var uverdig til å gifte seg med kongens søster, for han så at den unge mannen utmerket seg med sin fornemme avstamning og sitt utseende og andre kvaliteter som i høy grad fremhevet ham.

Ikke desto mindre skulle avgjørelsen om giftermålet bestemmes av søsteren selv. Men kongen ville tale Erlings sak og han ville ikke nekte noe som var i hans makt og som kunne fremme religionen. Så nærmet han seg søsteren sin og forklarte anmodningen. Hun svarte at med hennes kongelige avstamning og med hennes kongelige bror ville være til altfor liten nytte for henne hvis han hadde besluttet at hun skulle leies ut til en ikke adelig mann. Hun foretrakk å fremdeles ville holde seg hjemme i flere år for å i mellomtiden vente på en passende frier.

sola historielag,erling skjalgsson

Astrid hadde en hauk for fornøyelsens skyld. Kongen tok denne og ribbet den og sendte den til henne som tegn på at han ikke var fornøyd med svaret. Da hun så dette, tok hun det som en fornærmelse og gikk til ham øyeblikkelig.

Hun ble høflig mottatt og etter en del diskusjon overlot hun det til kongen å bestemme. Han svarte enkelt: «Jeg trodde at uansett hva jeg ønsker å utføre i riket mitt  så ligger det i min egen makt». Da håpet om giftermål var grunnlagt ble Erling og hele familien hans innviet i religiøse skikker.

Snart etter kom det en lov om oppheving av hedendommen og innføring av kristendommen. Dette ble gjort uten vanskeligheter og uten at noen av stormennene gjorde motstand. Dette fordi Olmod og Erling og hele familien gikk inn for saken.

Erlings og Astrid bryllup ble utført med kongens nærvær og ble feiret med mange til stede. Da kongen ville utnevne Erling til jarl, nektet han å bære tittelen, ettersom det hadde vært svært sjelden blant forfedrene. Han erklærte at han ville være fornøyd med herses rang, slik det hadde vært vanlig blant forfedrene hans. Ikke desto mindre krevde han større makt ved siden av kongen, ikke bare i navnet, men også på alle andre måter.

Da kongen reiste, ga han Erling det som han hadde lovt, å overføre til ham jurisdiksjonen i områdene mellom Sognefjorden og Lindesnes, på samme vilkår som Harald Hårfagre, oldefaren hans, hadde gitt len til sønnene sine.

Han selv fortsatte nordover og fortsatte kristningen av landet.


Flere artikler fra samme kategori: Vikingtiden


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Vikingtiden starter


  Kategori: Vikingtiden


   Vi er kommet til år 793 og er fremdeles i hva arkeologene kaller jernalderen. Stedet er en liten øy i Nord-England, ca100 km nord for Newcastle, den nakne og forblåste øya Lindi...

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden • Sote jarl som døde i slaget i Hafrsfjord og skal være begravd i Sothaug på Jåsund


  Kategori: Vikingtiden


  Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt sid...

  Les Mer


 • Hva skjedde i Sola etter år 872?


  Kategori: Vikingtiden • Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson hvem var han? Han ble født ca. år 963 og døde i år 1028, 65 år gammel. Hvem faren var, er litt uklart. En saga skriver Toralv Skjalg, mens foredragsholderen mener det er feil, og faren het Skjalg. Bl.a. står dette i en saga: «En gang da S...

  Les Mer


 • Erling Skjalgsson blir nevnt første gang


  Kategori: Vikingtiden


  I 1996 arrangerte Sola Kommune Erling Skjalgssons jubileet til minne om at det var tusen år siden Erling for første gang dukket opp i sagaene. Men dette er kun basert på Snorre’s Heimskringla, fordi han er faktisk nevnt syv år tidligere i en saga som enda ikke er oversatt til norsk, nemlig Flat...

  Les Mer


 • Hvem var far til Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Innledning Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han ...

  Les Mer


 • Hvem var Astrid?


  Kategori: Vikingtiden


     Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets me...

  Les Mer


 • Livet på Sola under Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  I Snorre kan vi lese følgende om Erling Skjalgsson; ”Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis, enda han hadde mindre inntekter og de var vanskeligere å få inn enn i kong Olavs dager, mågen hans. Erling var...

  Les Mer


 • Kongelige byllup på Sola


  Kategori: Vikingtiden


  Kongesagaene heter de viktigste sagene våre. De handler om våre vikingtids konger og deres liv. Ofte er det mange forskjellige konger med historiene. Fortellingen blir på en måte som å spille kort med både konger, damer og knekter. Ofte er dette nesten som en såpeopera. For eksempel denne histori...

  Les Mer


 • Lendermannen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  At Erling Skjalgsson var øverste leder for over 10 000 soldater vet ikke folk flest. Den normale oppfattelsen var at han var en mektig høvding som satt på Sola. I en saga fortelling som varer i ca. femti år, hører vi om hans strid og vennskap med landets konger og overhoder. Han er ikke skvetten ...

  Les Mer


 • Erling alliansebyggeren


  Kategori: Vikingtiden


  ”Konge mellom jarlar” kaller Torgrim Titlestad en av sine bøker om Erling Skjalgsson. Dette fordi det i perioden fra år 1000 til 1016 var det ingen konge i landet og Erling var den ubestritte lederen av hele vestlandet og deler av sørlandet. Selv Snorre beskriver Erling Skjalgsson med stor respek...

  Les Mer


 • Erlings makt


  Kategori: Vikingtiden


   Erling var ikke bare en stor høvding og en mann med makt fordi han hadde en egen hær. Erling benyttet seg også av at Sola faktisk er meget strategiske plassert geografisk. Hoved-t...

  Les Mer


 • Erlings siste dag 21.desember 1028


  Kategori: Vikingtiden


  «Tomasmesse før jul la kongen ut fra havna straks ved daggry; da var det fin bør, men nokså kvast. Så seilte han nordover omkring Jæren. Det var vått vær og litt skoddedrev. Det gikk straks bud landvegen over Jæren at kongen seilte utenfor. Da Erling ble var at kongen kom østfra, lot han blåse he...

  Les Mer


 • Erling sin skjebne ble kong Olav Haraldssons sitt fall


  Kategori: Vikingtiden


  Hva mente egentlig kong Olav med det han sa etter at Aslak Fitjaskalle hadde hogd øksa inn i skallen til Erling Skjalgsson. I følge Snorre sa Olav: “ Bare hogg du din elendige tosk ! Nå hogg du Norge av hendene på meg.” Aslak svarte: ”Jeg trodde jeg hogg Norge i hendene på deg nå!” Allerede da så...

  Les Mer


 • Astrid, dronning bestemoren


  Kategori: Vikingtiden


  På en av de andre sidene står det en  beskrivelse av Astrid, gift med Erling Skjalgsson, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippe...

  Les Mer