Tor Helliesens forminneregistrering i Sola, 1901-1902


Her finner du den fantastiske fornminneregistreringen konservator Tor Helliesen gjorde tidlig på 1900 tallet. Disse ble utgitt i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902. For hver gård i Sola registrerte Tor Helliesen forminner. Klikk på kartet til høyre 8det åpnes i et nytt vindu) finn et fornminne nummer. Gå tilbake til siden og åpne gården fornminnet ligger på og finn fornminne nummeret.

sola historielag,tor helliesen
 

       Jåsund

       Myklebust

       Store Mæland

       Lille Mæland

       Meling

       Haga

       Risa

       Hogstad

       Tjora

       Rott

     

 

 

 

 

sola historielag,

       

       

 

       Hogstad

       Tjora

       Nord Kolnes

       Sør Kolnes

       Sømme

     

 

 

 

 

sola historielag,

    

 

 

 

 

       Hogstad

       Sømme

       Sola

       Sande

       Joa

       Sørnes

     

 

 

sola historielag,

       

 

       Sola

       Utsola

       Ølberg

       Lilleland

       Klingsheim

       Håland

       Ræge

       Vigdel

       Hellestø

       Gimra

     

 

 

sola historielag,

      Håland

       Ræge

       Vigdel

       Hellestø

       Gimra

       Helleland

       Harvaland

       Byberg

       Dysjaland

       Tjelta

       Gimra

 

sola historielag,

       Sola

       Utsola

       Vestre Stangeland

       Østre Stangeland

       Skadberg

       

 

sola historielag,

       

 

       Sande

       Joa

       Sørnes

       Røyneberg

       Grannes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Flere artikler fra samme kategori: Solas historie


 • Informasjon om Sola

  Kategori: Solas historie


  Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp...

  Les Mer


 • Navnet Sola

  Kategori: Solas historie


  Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra. Om opprinnels...

  Les Mer


 • Fornminner og arkeologiske funn i Sola

  Kategori: Solas historie


  Sola er en av de kommunene i landet med flest registrerte fornlevninger og i de senere årene også arkeologiske funn. Opp gjennom årene har forskjellige arkeologer og historikere registrert og noen ganger undersøkt forskjellige av disse. Det finnes ingen helhetlig oversikt, men her på denne siden ...

  Les Mer


 • Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene

  Kategori: Solas historie


  I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser) 2018:  Håland

  Les Mer


 • Rygene detektorklubbs funn i Sola

  Kategori: Solas historie


  Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nær...

  Les Mer