2015 Jåsund og Myklebust


Vårturen til historielag var satt til søndag 19.april. Det var nydelig vårvær og godt frammøte med 24 personer.

sola historielag, tur
Vi startet ved parkeringsplassen ved Jåsund hagesenter (Edenshage). Turen gikk opp den nye veien, hvor vi fikk et godt utsyn over den nye bebyggelsens på Jåsund. Denne nye vegen ender nesten opp ved Sothaug.

Denne bronsealder gravhaugen var en gang Nord-Jærens største gravhaug, ca. 40 meter i diameter og har vært 5-6 meter høy. Ligger strategisk til ved utløpet av en fjord. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt side av fjord innløpet i Kvernevik. I 1842 fant gårdeieren et skjelett i graven, med et flott bronsesverd på tvers over. Det ble også funnet et lite tøystykke som er unikt i Norsk sammenheng.

 

Det ble også fortalt om alle de arkeologiske funnene som er gjort her de siste årene som er summert opp under.

sola historielag, tur

2010 Jåsund

 • -3000 funn ble gjort, derav 68 pilspisser, samt en rekke skrapere og kniver, i flint, to trinnøkser, en vespestadøks og to meisler.
 • -Blitt gjort nærmere 19 000 funn
 • -Antydninger til strukturer som teltringer og mulige tuftkonstruksjoner
 • -Det var to bosetninger,
  • -En fra eldre steinalderen ca. fra rundt 7000 år f.Kr.
  • -En fra yngre steinalder i perioden 5000–3500 år f. Kr.
  • -Et 2-skipet langhus. Huset er av en bygningstype som kan dateres til slutten av yngre steinalder og eldre bronsealder. Det vil med andre ord si at huset ble bygget en gang mellom 2100 og 1100 f. Kr. (bronsealder). Huset har vært 15 meter langt og ca. 5,5 meter bredt med en stolperekke på midten som holdt taket oppe. Utenfor huset lå et 5×5 meter stort kulturlag hvor vi fant mye keramikk samt en steinøks av slipt grønnstein. Ardspor påvist under dette kulturlaget samt store områder med utvasket kulturlag, tyder på at man har drevet med åkerbruk.
  • -Et 4000 år gammelt gårdsanlegg.
  • -En villsvinjeksel

 

 

 

2010 Myklebust

 

 • -Totalt ble det utgravd 18 forhistoriske bygninger som antas å representere bosetting fra yngre bronsealder til yngre jernalder (1200 f.Kr.–1050 e.Kr.).
 • -Trekull fra det ene stolpehullet har gitt datering til eldre bronsealder periode I (1800–1500 f.Kr.).
 • -Gården fra tidsrommet 300–500 e.Kr. har hatt en stor bygningsmasse
 • -Det kun funnet én bygning tolket til å kunne være fra yngre jernalder (550-1050 e.Kr.)
 • -Det påvist andre bygninger fra ulike perioder som peker mot to eldre og muligens én yngre gård
 • -De mange underliggerne til skubbekverner, slipe- og malesteiner, noe som indikerer tidfesting til yngre romertid (200–400 e.Kr.).
 • -En stor konsentrasjon av nydelig dekorert spannformet keramikk som dateres til tiden 300–550 e.Kr.
 • -Påvist minst fem ulike bygninger, tidfestet til yngre romertid/folkevandringstid (200-400/400-600 e.Kr.).
 • -Hus XVI tolkes som en mulig gårdsenhet fra yngre bronsealder/førromersk jernalder (1200 f.Kr. til Kr.f.).
 • -Tre toskipa hus orientert øst-vest.
 • -En mindre, treskipa bygning like vest for husflate II og muligens tre toskipa hus orientert øst-vest.
 • -De toskipa bygningene ble identifisert mellom husflate I og II, men skaper overlappende situasjoner med treskipa hus i -endene.
 • 41 meter langt hovedhus.
 • -28 meter for Hus XIII og 18 meter for Hus IX

Vi fortsatte så videre gjennom et lite boligfelt og deretter en skogsti til Stokkavig.

sola historielag, tur Ytterst ute mot havet fortalte lagets leder en helt ukjent historie for de fleste. I anledning 1000-års jubileet for slaget i Hafrsfjord hadde fiolinisten Ole Bull, som da oppholdt seg i USA, begynt å samle inn til et gigantisk minnesmerker. Det skulle stå her ved innløpet til fjorden og ideen var et fyrtårn på størrelse med frihetsstatuen.(se bilde under) Men den norske jubikeumskommiteen allerede hadde bestemt at dette skulle stå i Haugesund, så det ble ikke noe av. Men tenk hvis det hadde skjedd.

Etter pausen fulgte vi den nye bussvegen for så svinge av mot Torvberget og endtetil slutt ved Alvasteinen.

Steinen er en flyttblokk. Den er brakt hit av isen under siste istid for over 10 000 år siden. Navnet kommer fra alver.

sola historielag, tur sola historielag, tur

Alvene var opprinnelig avdøde personer i den norrøne folketroen. De holdt seg vanligvis i berg, men kunne også være bosatt under jorden. Før kristen tid ble der ofret til bergfolket,Alvene. Alvasteinen tyder på at denne steinen har vært et offersted.

På siste delen av turen fulgte vi Myklebustvegen tilbake til start.

En flott tur og alle virket fornøyde.

 


Flere artikler fra samme kategori: Turer


 • Byberg


  Kategori: Turer


  Historielagstur til Byberg 1. nov. 2020 Årets høsttur gikk på Byberg, Solas sydligste gård med grense mot Klepp, men vi sneik oss over grensen til Klepp og Sele for å se på steintrekanten. Den ligger nær kommu...

  Les Mer


 • 2019- Tur på Grannes


  Kategori: Turer


  [caption id="attachment_3943" align="aligncenter" width="632"] Kart over turen[/caption] Høstens historielagstur gikk denne gangen på Grannes. Her ful...

  Les Mer


 • Historisk tur på Ølberg 7. april 2019


  Kategori: Turer


  Med et flott vårvær som ramme var det rekordoppslutning på denne turen. Hele 45 stykk, stort og smått, deltok. Turen startet ved parkeringen i Ølbergskogen. Først del var inne i leiren hvor vi fikk se de fredete bygningene i leiren. Så gikk vi oppover til Gardshaug hvor det er helleristninger. Så...

  Les Mer


 • 2018 tur på Sola og Sør-Kolnes


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Sola Ruinkyrje.Videre gikk «bakveien» ned mot stranden og fulgteden gamle «strandveien» til grunneierne rundt kirken. Så fortsatte vi langs Solastrandveien mot «Strandleiren». Turen fortsatte etter dette mot Sør-Kolnes og videre rundt til Sola skole. Og vi avs...

  Les Mer


 • 2018 tur på Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Bygg Service. Første stopp var rett bak oss ved Lambrechtsbrakka ligger. Det er ikke kjent hvorfor den fikk dette navnet, men Finn Lambrechts var sjef for LKV – Luftkommando Vestlandet, i Solakrossen rett etter krigen. Før dette hadde han en lang merittliste, ...

  Les Mer


 • 2016 Vigdel stranden-botanisk tur 


  Kategori: Turer • 2016 Dysjaland


  Kategori: Turer • 2015 Røyneberg


  Kategori: Turer • 2014 Sømme og Hogstad


  Kategori: Turer


  Vårturen startet vi fra parkeringsplassen ved Sola skole. Vi nyttet anledningen til å fortelle om arrangementet vi skulle ha i anledning 200-årsjubileet for grunnloven 17.mai.

  Les Mer


 • 2014 Sørnes, Røyneberg og Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Våganes idrettsplass. Været var dårlig så oppmøtet var lite, men de som hadde møtt opp fikk en flott tur  

  Les Mer


 • 2013 Harvalandsvannet


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parke...

  Les Mer


 • 2013 Haga og Risa


  Kategori: Turer


  Turen startet ved Haga gamle skole som nå er Tananager kultursenter. Den gikk så videre på Hagavegen mot Hagavågen. Her tok vi av inn mot bygdeborgen Bergjet.

  Les Mer


 • 2012 Vigdel


  Kategori: Turer


  Dette var vårt første forsøk på en tur på høsten. Denne gangen var tur lagt til Vigdel som vi også har hatt tur til før. Men løypen var anderledes. Frammøte var på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Turen gikk så opp den nye veien mot Vigdelsveten. Veien var anlagt i anledning avskoging av ...

  Les Mer


 • 2012 Ræge


  Kategori: Turer


  Vårens historiske ...

  Les Mer


 • 2011 Ølberg


  Kategori: Turer


  Turen var denne gangen lagt...

  Les Mer


 • 2010 Tananger


  Kategori: Turer


  Årets medlemstur, 2010 var lagt til Tananger.

  Les Mer


 • 2009 Tjora og Nord-Kolnes


  Kategori: Turer


   Årets historiske tur var lagt

  Les Mer


 • 2008 Åsen


  Kategori: Turer


  Denne historielags turen gikk i de sentrale delene av Sola. Turen startet ved idrettsplassen og gikk så videre opp til militæranlegget på Åsen for så å fortsette opp til toppen av Kjerrberget. Oppe på Åsen anlegget var Nils Sandanger guide. Han hadde selv tjenestegjort rett der etter krigen da...

  Les Mer


 • 2007 Vigdel


  Kategori: Turer


  Turen dette året gikk til Vigdel. For de som aldri har vært i dette området er

  Les Mer