2013 Haga og Risa


Turen startet ved Haga gamle skole som nå er Tananager kultursenter. Den gikk så videre på Hagavegen mot Hagavågen. Her tok vi av inn mot bygdeborgen Bergjet.

sola historielag, tur

Bygdeborgen på Haga

Dette fjellet er det nesten umulig å komme opp på. Det ble brukt som et slags tilfluktssted. Arkeologene kaller slike sted for bygdeborger. I Norge kjenner vi til rundt 300 bygdeborger og Rogaland er et av fylkene i landet med flest, nesten 50 stykker. Felles for bygdeborgene er at de er bygget på steder hvor naturen selv tar seg av det meste av forsvaret, berg eller små øyer med bratte sider. Stedene hvor fienden kunne ta seg opp ble stengt ved hjelp av enkle jordvoller og steinmurer. I mange av borgene finnes det en kilde eller en brønn slik at man kunne tåle en lengre beleiring.Arkeologene regner med at disse bygdeborgene var i bruk allerede i Folkevandringstiden ca. 500 e.Kr.

I Sola kjenner vi til 3 bygdeborger, Bergjet på Haga, Ytraberget på  Sørnes og Myklaberget på Røyneberg. Bygdeborgen på Bergjet på Haga er uten tvil en av de mer uinntakelige. Det er kun et begrenset område på vestsiden hvor det går an å klatre opp, og heller ikke det er enkelt. Her har man derfor bygget en voll av jord og stein i en lengde av50 meterfor å gjøre et angrep enda vanskeligere. Resten av sidene er så bratte at de flere steder skrår innover. På toppen er det en flate på omtrent 50×75 meter.

sola historielag, tur

Etter dette var kvilesteinene på Haga målet. Leder fortalte her litt mer om sagnet om Erling Skjalgssons kvilesteiner.

Kvilesteinene på Haga

På Haga er en av stedene som skal være satt opp etter Erling Skjalgssons død. Sagnet om Kvilesteiene sier videre at gravfølget først la til land på Jåsund ved innløpet av Hafrsfjord og for hver gård de passerte ble liket satt ned for at de skulle få hvile. Dette ble markert med en eller flere bautasteiner. 6 ganger hvilte de og på 6 gårder står minnene igjen i dag. Det står ikke 2 steiner eller grupper av steiner på en og samme gård. Alt følger en utrolig rett linje som ender opp på Erlings gård, der hvor Ruinkyrkja er i dag.

Så fortsatte turen langs Hagavågen og ut på Hagaøyna. Hele veien fikk vi kommentarer og ny kunnskap om stedene vi passerte. Blant annet var det en ferskvannskilde på en liten øy i Hagavågen som kyrne drakk av da de  vadet over på vei til eller fra utmarka på Snødesiden.

sola historielag, tur

 Trekantet steinsetting på Hagaøyna

Ute på Hagaøyna ligger en fantastisk trekantet steinsetting. På folkemunne har disse steinsettingene fått en mengde forskjellige navn, som Krossane (Ullandhaug), Døds-sjødno (Sele), Skjoldmøyene (Stava) og De fem dårlige jomfruene (Norheim). Disse trekantede steinsettingene er enten kantlagt eller helt brolagte med stein og ligger forholdsvis lavt i terrenget. I hver spiss av trekanten står det, eller har stått, en oppreist bautastein. Flere av de trekantede steinsettingene har også en forsenkning i midten. Her har det kanskje også stått en bautastein eller kanskje en høy mast. I Sola er det registrert 5 slike steinsettinger, men det kun denne på Hagaøyna som er helt bevart. Denne er hele 26 meter mellom armspissene.

Hva symboliserte så disse steinsettingene, hvorfor ble de laget og av hvem? Det vet ingen og det er flere teorier. En er at trekantene kan symbolisere røttene til Ygdrasil, livets tre. I midten på mange av steinsettingene har man jo spor etter enten bautasteiner eller hull hvori det kunne ha stått en stor stokk. I norrøn mytologi finner vi nemlig asketreet Ygdrasil som har tre røtter.

Vi gikk så litt tilbake og gjennom Snøde ridesenter og langs Hafrsfjord. I hyttehaga stoppet vi opp og fikk historien om Oldermann Monsen  spesielle brygger langs Hafrsfjord.

En gammel kjerreveg brakte oss opp mot Risa. På veien opp krysset vi over jordet mot selskapslokalet på Ørnaberget. Her fortalt Kjell Risa oss om stedet. Vi la litt om programmet og fulgte Kjell Risa opp på Ørbaberget. Og som navnet sier så har det hellet ørn her før i tiden. Her fikk vi en fantastisk utsilkt over Risavika og Hafrsfjord. Vi gikk så ned og tilbake til start langs riksvegen.


Flere artikler fra samme kategori: Turer


 • Byberg


  Kategori: Turer


  Historielagstur til Byberg 1. nov. 2020 Årets høsttur gikk på Byberg, Solas sydligste gård med grense mot Klepp, men vi sneik oss over grensen til Klepp og Sele for å se på steintrekanten. Den ligger nær kommu...

  Les Mer


 • 2019- Tur på Grannes


  Kategori: Turer


  [caption id="attachment_3943" align="aligncenter" width="632"] Kart over turen[/caption] Høstens historielagstur gikk denne gangen på Grannes. Her ful...

  Les Mer


 • Historisk tur på Ølberg 7. april 2019


  Kategori: Turer


  Med et flott vårvær som ramme var det rekordoppslutning på denne turen. Hele 45 stykk, stort og smått, deltok. Turen startet ved parkeringen i Ølbergskogen. Først del var inne i leiren hvor vi fikk se de fredete bygningene i leiren. Så gikk vi oppover til Gardshaug hvor det er helleristninger. Så...

  Les Mer


 • 2018 tur på Sola og Sør-Kolnes


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Sola Ruinkyrje.Videre gikk «bakveien» ned mot stranden og fulgteden gamle «strandveien» til grunneierne rundt kirken. Så fortsatte vi langs Solastrandveien mot «Strandleiren». Turen fortsatte etter dette mot Sør-Kolnes og videre rundt til Sola skole. Og vi avs...

  Les Mer


 • 2018 tur på Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Bygg Service. Første stopp var rett bak oss ved Lambrechtsbrakka ligger. Det er ikke kjent hvorfor den fikk dette navnet, men Finn Lambrechts var sjef for LKV – Luftkommando Vestlandet, i Solakrossen rett etter krigen. Før dette hadde han en lang merittliste, ...

  Les Mer


 • 2016 Vigdel stranden-botanisk tur 


  Kategori: Turer • 2016 Dysjaland


  Kategori: Turer • 2015 Røyneberg


  Kategori: Turer • 2015 Jåsund og Myklebust


  Kategori: Turer


  Vårturen til historielag var satt til søndag 19.april. Det var nydelig vårvær og godt frammøte med 24 personer.

  Les Mer


 • 2014 Sømme og Hogstad


  Kategori: Turer


  Vårturen startet vi fra parkeringsplassen ved Sola skole. Vi nyttet anledningen til å fortelle om arrangementet vi skulle ha i anledning 200-årsjubileet for grunnloven 17.mai.

  Les Mer


 • 2014 Sørnes, Røyneberg og Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Våganes idrettsplass. Været var dårlig så oppmøtet var lite, men de som hadde møtt opp fikk en flott tur  

  Les Mer


 • 2013 Harvalandsvannet


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parke...

  Les Mer


 • 2012 Vigdel


  Kategori: Turer


  Dette var vårt første forsøk på en tur på høsten. Denne gangen var tur lagt til Vigdel som vi også har hatt tur til før. Men løypen var anderledes. Frammøte var på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Turen gikk så opp den nye veien mot Vigdelsveten. Veien var anlagt i anledning avskoging av ...

  Les Mer


 • 2012 Ræge


  Kategori: Turer


  Vårens historiske ...

  Les Mer


 • 2011 Ølberg


  Kategori: Turer


  Turen var denne gangen lagt...

  Les Mer


 • 2010 Tananger


  Kategori: Turer


  Årets medlemstur, 2010 var lagt til Tananger.

  Les Mer


 • 2009 Tjora og Nord-Kolnes


  Kategori: Turer


   Årets historiske tur var lagt

  Les Mer


 • 2008 Åsen


  Kategori: Turer


  Denne historielags turen gikk i de sentrale delene av Sola. Turen startet ved idrettsplassen og gikk så videre opp til militæranlegget på Åsen for så å fortsette opp til toppen av Kjerrberget. Oppe på Åsen anlegget var Nils Sandanger guide. Han hadde selv tjenestegjort rett der etter krigen da...

  Les Mer


 • 2007 Vigdel


  Kategori: Turer


  Turen dette året gikk til Vigdel. For de som aldri har vært i dette området er

  Les Mer