2011 Ølberg


sola historielag, tur ølberg

Turen var denne gangen lagt til Ølbergneset. Vis startet på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Vi gikk så videre nord-vest over og krysset inderst i strandområdet. På forhånd hadde vi samlet stedsnavn og vi kom da inn på området med navn som Pigghedlå, Sandhedlå, Revhodl og Rundhodl.

Området var svært kuppert og myrete. Ute på selve Ølbergneset fikk fortelling om laksefisket, hvor bøndene fremdeles har rett til å sette laksnot fra stranden eller svaberget.

Det er mange som lurer på navnet Ølberg og om det noe med drikken øl å gjøre. Fra:”Stadnamn i Rogaland” 2007 av Prof. Inge Særheim kan vi lese:

Ølbør (-berg): ”ylbør”Matrikkelgård i Sola (tidligere Håland)”

1519: Ølberg og 1521: Ølbergh

Etterleddet er ­­à berg, føreleddet kan ha samband med gno, ál, ól, f. ”reim” eller áll m.  ”stripe”. Her brukt brukt som striper i fjell som t.d. ved Trælen eller ved Nuddviga.

På gården Ølberg er det registrert flere fornminner:

sola historielag, tur ølberg

 • Gravhauger: 18
 • Bautsteiner: 2
 • Vikingtidsfunn: 1
 • Daterte funn fra 200,300, 400 og 900-tallet.

I tillegg er det 2 helleristningsfelt. Det ene er blitt sprengt bort, mens den som vi prøvde å finne på turen eksisterer i dag, men er vanskelig å se.

Det er beskrevet som følger: Feltet ligger på Melen. Langs kysten går her, som på de fleste steder på Jæren, en rekke knauser og svaberg. Ristningen ligger på østsiden aven slik knaus, ca. 200 m. fra sjøen og ca. 400 m. vestnordvest for gården (bnr. 20). Høiden over havet er nivellert til 18,75 m. Figurene er hugget et par meter over foten av berget, som her går nesten loddrett. Steinarten er skifrig, med mange avskallinger og en ujevn overflate.

På turen videre kom vi forbi et av de få områdene med skjellsand i kommunen. Skjellsanden ble gitt til hønsene for at eggene skulle få hardere skall.

Like ved Ølberghavnen kom vi forbi et område som før er brukt til tarehenting. Viken utenfor heter Tarevika og støene her er ikke båtstø, men tarestø. Her hadde bøndene tinglyst rett til å hente tare.
sola historielag, tur ølberg Tang og tare som har drevet i land på strendene, ble brukt før som gjødsel på åkre. I tillegg bruktes tangen som isolasjon i husvegger og taket i stedet for halm. Fortsatt brukes tang i liten skala som gjødsel, men mer effektivt gjødsel er tilgjengelig i dag, er det ikke lenger så lønnsomt med tang. Videre er havene i dag mye mer forurenset enn de var før, noe som betyr at flere alger inneholder giftstoffer, og dermed blir et dårlig alternativ som gjødsel.

Flere steder langs norskekysten var tarebrenning en viktig næringsgren på 1700 og 1800-tallet. Det meste av asken ble eksportert til England og Skottland, der den ble brukt til glassproduksjon, men også til fremstilling av såpe.

I de siste tiårene fram til næringen ble avviklet i 1930-årene ble tareasken brukt til jodproduksjon.

Taren ble brent i såkalte gruver som var bygget opp av stein og var opptil femten meter lange, og en snau meter i bredde og høyde. Over tusen personer var periodevis beskjeftiget med tarebrenning, og det var mulig å gjøre gode penger. Enten arbeidet de for en entreprenør mot daglønn, eller de slo seg sammen i grupper som drev for seg selv og solgte asken til kjøpmenn eller grunneiere.


Flere artikler fra samme kategori: Turer


 • Byberg


  Kategori: Turer


  Historielagstur til Byberg 1. nov. 2020 Årets høsttur gikk på Byberg, Solas sydligste gård med grense mot Klepp, men vi sneik oss over grensen til Klepp og Sele for å se på steintrekanten. Den ligger nær kommu...

  Les Mer


 • 2019- Tur på Grannes


  Kategori: Turer


  [caption id="attachment_3943" align="aligncenter" width="632"] Kart over turen[/caption] Høstens historielagstur gikk denne gangen på Grannes. Her ful...

  Les Mer


 • Historisk tur på Ølberg 7. april 2019


  Kategori: Turer


  Med et flott vårvær som ramme var det rekordoppslutning på denne turen. Hele 45 stykk, stort og smått, deltok. Turen startet ved parkeringen i Ølbergskogen. Først del var inne i leiren hvor vi fikk se de fredete bygningene i leiren. Så gikk vi oppover til Gardshaug hvor det er helleristninger. Så...

  Les Mer


 • 2018 tur på Sola og Sør-Kolnes


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Sola Ruinkyrje.Videre gikk «bakveien» ned mot stranden og fulgteden gamle «strandveien» til grunneierne rundt kirken. Så fortsatte vi langs Solastrandveien mot «Strandleiren». Turen fortsatte etter dette mot Sør-Kolnes og videre rundt til Sola skole. Og vi avs...

  Les Mer


 • 2018 tur på Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Bygg Service. Første stopp var rett bak oss ved Lambrechtsbrakka ligger. Det er ikke kjent hvorfor den fikk dette navnet, men Finn Lambrechts var sjef for LKV – Luftkommando Vestlandet, i Solakrossen rett etter krigen. Før dette hadde han en lang merittliste, ...

  Les Mer


 • 2016 Vigdel stranden-botanisk tur 


  Kategori: Turer • 2016 Dysjaland


  Kategori: Turer • 2015 Røyneberg


  Kategori: Turer • 2015 Jåsund og Myklebust


  Kategori: Turer


  Vårturen til historielag var satt til søndag 19.april. Det var nydelig vårvær og godt frammøte med 24 personer.

  Les Mer


 • 2014 Sømme og Hogstad


  Kategori: Turer


  Vårturen startet vi fra parkeringsplassen ved Sola skole. Vi nyttet anledningen til å fortelle om arrangementet vi skulle ha i anledning 200-årsjubileet for grunnloven 17.mai.

  Les Mer


 • 2014 Sørnes, Røyneberg og Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Våganes idrettsplass. Været var dårlig så oppmøtet var lite, men de som hadde møtt opp fikk en flott tur  

  Les Mer


 • 2013 Harvalandsvannet


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parke...

  Les Mer


 • 2013 Haga og Risa


  Kategori: Turer


  Turen startet ved Haga gamle skole som nå er Tananager kultursenter. Den gikk så videre på Hagavegen mot Hagavågen. Her tok vi av inn mot bygdeborgen Bergjet.

  Les Mer


 • 2012 Vigdel


  Kategori: Turer


  Dette var vårt første forsøk på en tur på høsten. Denne gangen var tur lagt til Vigdel som vi også har hatt tur til før. Men løypen var anderledes. Frammøte var på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Turen gikk så opp den nye veien mot Vigdelsveten. Veien var anlagt i anledning avskoging av ...

  Les Mer


 • 2012 Ræge


  Kategori: Turer


  Vårens historiske ...

  Les Mer


 • 2010 Tananger


  Kategori: Turer


  Årets medlemstur, 2010 var lagt til Tananger.

  Les Mer


 • 2009 Tjora og Nord-Kolnes


  Kategori: Turer


   Årets historiske tur var lagt

  Les Mer


 • 2008 Åsen


  Kategori: Turer


  Denne historielags turen gikk i de sentrale delene av Sola. Turen startet ved idrettsplassen og gikk så videre opp til militæranlegget på Åsen for så å fortsette opp til toppen av Kjerrberget. Oppe på Åsen anlegget var Nils Sandanger guide. Han hadde selv tjenestegjort rett der etter krigen da...

  Les Mer


 • 2007 Vigdel


  Kategori: Turer


  Turen dette året gikk til Vigdel. For de som aldri har vært i dette området er

  Les Mer