Steinalderen i dag i Sola


Hvordan har så steinalderen det i dag, i Sola? Skal vi to svare på det spørsmålet så blir svaret vårt – ”Dårlig!” Vi kjenner ikke en eneste heller eller steinalderfunn som er merket eller på annet vis er synliggjort i kommunen vår. Det må og sies at det er en god del som burde gjøres når det gjelder å gjøre en del av våre helt unike funn, steder og fornminner tilgjengelige for publikum. Ikke bedre tilgjengelige, men ganske enkelt tilgjengelig. I dag er de fleste slike steder gjemt bort og vanskelige å finne frem til. Her skal det egentlig lite til før mye blir bedre. Vi bor nemlig i en kommune med så mye spennende og unikt, som er en del av vår felles kulturarv. Da er det viktig at vi alle kan se disse stedene, ta på steinene, tuftene, gravhaugene og føle at vi virkelig er en del av det, har et eierforhold til det.

Om man derimot tar seg en tur inn på Arkeologisk museum i Stavanger AmS, er ståa en helt annen. Utstillingen der er full av spennende og unike steinalderfunn fra Sola. Nesten i hvert monter ligger det en eller flere gjenstander som er funnet i kommunen vår.

Ønsker du å finne ut hvilke fornminne og funn som er registrert i ditt område spør du bare det topografiske arkivet som står lett tilgjengelig midt i utstillingen. Her kan man finne mye rart. Under Sola vil man finne mapper for hvert eneste gårdsnummer. I disse mappene finner man registrert alle kjente fornminner, eldre og nyere funn, hvem som har levert dem inn eller funnet dem, samt kart og artikler relatert til gården. Ved hjelp av kart vil du kunne finne nøyaktig hvor de enkelte fornminnene ligger i terrenget.

Den vennlige betjeningen hjelper deg ellers med dokumentasjon og bilder av funn, om dette måtte være ønskelig. I sist artikkel skrev vi om det spesielle funnet på Sømme hvor 6 mennesker hadde blitt halshugget.

På AmS vil man også kunne treffe mange av de arkeologene som har gjort utgravninger i kommunen vår. Da er kafeen og en kopp kaffe utmerket lokkemiddel.

Ut over dette gir jo museet ut forskjellige relevante trykksaker og ikke minst deres eget tidsskrift ”Frá haug ok heiðni”, som ofte har spennende stoff fra Sola. Så for den som er interessert i kommunens tidligste historie er det mye å gripe fatt i. Først bør man kikke igjennom bind I i den glimrende serien Soga om Sola og Madla. Deretter tar man seg en tur til AmS og sjekker hva man kan finne der. Deretter er det bare å ta seg en tur ut i felten.

Et av våre ønsker med disse hjemmesidene om steinalderen har nemlig vært å få folk og ikke minst lærer og elever ut i naturen for å se på de stedene vi skriver om. Kom dere opp av sofaen og dra på oppdagelsesreise i kommunen vår! Det er så ufattelig mye flott å se.

Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene.

Fra 2008 fram til i dag er det blitt gjort arkeologsike undersøkelser på grunn av veg og boligbygging, En oversikt over disse finner du her:  Arkeologiske funn i Sola fra 2008 -2018;

Nyere steinalder funn i Sola 2013-14

På grunn av større vegprosjekter i nærheten av flyplassen er det gjort omfattende steinalder utgravinger de siste årene. Området er spesiellt da det har opp gjennom tidene vært omfattende sandflukt her. Dette har gjort til at bosetninger med redskap og utstyr er blitt begravet av sand og lukket inne. Det har gjort at mange av funnene godt bevart til å være så gamle som fra yngre steinalder. Fra andre steder på Sola og Jæren er slike sandflukt perioder knyttet opp til kuldeperioder, eller såklate «små istider».  Under er linker til forskjellige hjemmesider som omtaler utgravingene ved flyplassen.

Vil du vite mer, les artiklene under.

Beinharpun fra Sømmevågen

Nyttårsresultater fra Sømmevågen

Oversikt over Sømmevågen funn

Mysterious object found in a Stone Age settlement in Norway

årets påskemysterium fra Sømmevågen;

Dateringer fra Sømmevågen


Flere artikler fra samme kategori: Steinalderen


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Det mystiske flintverkstedet på Ølberg


  Kategori: Steinalderen


  Av: Tor Erik Hansen Flint er et mineralaggregat, dvs. et mineral og en bergart satt sammen. Flint dannes ved kompliserte prosesser i krittavleiringer. Flint finnes ikke opprinnelig i Norge, men finnes her som knoller i strandsonen («strandflint») langs kysten, hvor d...

  Les Mer


 • Den første Solabuen


  Kategori: Steinalderen


  Bilde over: Heller på Risa hvor de eldste steinalderfolkene bodde På grunn av at jordoverflaten er plastisk hever landet seg når isen trekker seg tilbake. Når vannet på jorda blir bundet opp av is, synker jordskorpen der isen er tyngst, og havbunnen stiger i områ...

  Les Mer


 • Livet i steinalderen i Sola


  Kategori: Steinalderen • Steinaldermannen med nye redskap


  Kategori: Steinalderen


  Bilde over er fra en privat person samling av flintredskap på en gård i Sola, da disse ble overlevert arkeologene. Menneskene fant opp redskap, og ble bønder.

  Les Mer


 • Liv og død- en massegrav på Sola


  Kategori: Steinalderen


  Steinalderen var en brutal tid, der det ikke var langt mellom liv og død. Man var avhengig av god jakt og hadde enda ikke fått den ekstra foten å stå på som jordbruket ville gi senere generasjoner av solabuer. Menneskene på den tiden så omtrent ut slik vi gjør i dag, bare litt kortere og mer t...

  Les Mer