Grunnlovsjubileet 2014


sola historielag,

Som alle andre kommuner i landet så ville også Sola kommune bli oppfordret til å markere 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Dette innså vi i historielaget ganske tidlig. Allerede sommer før hadde vi klart et forslag som vi sendte inn til Sola kommune som et forslag til markering. Vi ønsket å gjenskape deler av arrangementet som fant sted for hundre år siden i 1914 i samme anledning, nemlig Grunnlovsjubileet.

Arrangementet den gang var meget enkelt og kunne da med små midler gjøres om igjen. Det var å få en ny flaggstang og flagg til Sola skole. Flaggstangen skulle vi å reise nær stedet hvor det ble reist en stang til 17.mai 1914. Til støtte for flaggstangen vil vi og gjenreise den flate steinen som lå på bakken i skolegården. Den ble brukt til støttestein for flaggstangen i anledning jubileet for 100 år siden. På steinen er det innhugget 17.mai 1914.

sola historielag, sola historielag,

I tillegg ønsket vi i sammen med fylkeskommunens arkeologer å rette opp Erling Skjalgssons Kvilestein som i dag tydeligvis har seget og ikke er skikkelig fundamentert. Både flaggstangen og kvilesteinen kan sees på bildet av skolen som er fra 1920.

Selve avdukingen og en høvelig tale burde holdes av Solas ordfører som et slags plaster på såret for det kommunen ikke gjorde i anledning Grunnlovsjubileet for 100 år siden.

Historien er som følger:

Sola var i 1914 en fattig jordbruks kommune med litt fiske. Det var ingen industri her slik at de som ønsket å jobbe i industrien måtte reise til Stavanger eller Sandnes. Hvis de ikke fikk jobb der var emigrering alternativet. Sandekrossen som var kommunens sentrum hadde meieri, mølle, smie og handelslag, alt for å tjene bøndene. Dette var bildet av samfunnet for hundre år siden, så kommunen hadde ikke spesielt god råd. Madla var også en del av kommunen den gangen som ikke gjorde ting enklere.

 

Forberedelsen til 17.mai 1914

sola historielag,

Haaland herredstyre hadde møte 14.februar 1914 hvor det ble diskutert et forslag fra skolestyret om å bevilge til innkjøp av flagg til folkeskolene i kommunen i anledning feiringen av 17.mai.  Det ble en heftig diskusjon med en ivrig ordfører Gimre som klarte å overbevise de fleste om ikke å bevilge til innkjøp av flagg. Søknaden ble derfor avslått. Han foreslo heller å bevilge til selve festligheten. I tillegg fikk han flertall for kjøp av flagg og stang til kommunen.
I herredstyremøte 25.april var ordføreren fremdeles nøysom og det ble kun bevilget kr.100,- til arrangementene for hele kommunen. Det ble nedsatt en komite for Sola, en for Tananger og en for Madla.

På Sola og Sømme synes de tydeligvis at forslaget til arrangement fra kommunen ikke var tilfredsstillende. Men en ivrig skjel, Lars Tobias Sømme ville organisere dette på sitt hvis.
sola historielag,
Han mente at Erling Skjalgsson, Sola store sønn burde dras fram i anledning jubileet. I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 28.2.1914, 2 uker senere skriver han om funnet av den siste kvilesteinene til Erling Skjalgsson. Det ble gjort i et steingjerde ved Grønneberg like nord for Sola skole. Han mener at bautasteinen burde reises i skolegården, 17. mai dette året.

Han hadde tydeligvis ikke tålmodighet til å vente på kommunen så han skriver i et nytt leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 16.4.1914 at bautasteinen ble reist i all stillhet den 11. mars.

Han skriver videre:  Saaledes vil Sola kreds gi et flag til skolen, og som fot til flagstangen; skal reises en stor flat sten; den vil faa den enkle indskrift: 17.mai 1914. Det blir en vakker gave til skolen, og det her blir vist flere skoler, som faar flag iaar.

Han anmoder til slutt 17.mai komiteen om å vurdere dette forslaget.sola historielag, sola historielag,

Arrangementet 17.mai 1914

Følgende referat stod i Stavanger Aftenblad 25.5. 1914.

Fra Haaland

17de mai feiredes iaar med mer end almindelig høitidelighet. Først var der gudstjeneste i kirken, som var vakkert pyntet. Kl.3 var der barnegudstjeneste, og fra kirken gik børnene til Sola skole hvor de fik en enkel bevertning.

Kl.4 gik foketoget fra meieriet til skolegaarden på Sømme, hvor lærer Olai Dalen talte for dagen. Den kvelden var der folkefest paa Salem. Festtalen holdtes av lærer Hidle. Pastor Christensen talte før sangen. Lærer Mossige talte og underholdt med sangforeningen.  Bestyrer Askeland talte for Eidsvoldsmændene og frk. Rabbe læste op. Tilslut blev der talt litt for bygden og oplæst et digt om Halland.

Den minderike fest avsluttedes ved 12-tiden med fyrverkeri.

Hundre år etter 17.mai 2014

sola historielag,

Sola Historielag hadde fått sitt forslag akseptert av kommunen, og dette var faktisk det eneste arrangementet i kommunen om jubileet denne dagen. Vi satte i gang med planlegging og utførelsen som omhandlet:

-Opparbeidelse av området med rydding og beplanting

-Anskaffelse av flaggstang og flagg

-Flaggstangfundament med støpning

-Innrissing og maling av flaggstangstein

-Søknad til Rogaland fylkeskommune om å rette opp kvilesteinen

-Søknad om oppsetting av nytt skilt om hendelsen rundt Erling Skjalgssons død

 • -Grafisk arbeid med skilt Klikk her
 • -Skaffe stål, kutte, sveise og male ramme til skilt.

-Koordinere arrangementet med skolen.

Se også. Sola Historielag rekonstruerer 17.mai 1914

Alt gikk som smurt og historielaget fikk skryt av fylkesordfører Jann Johnsen og ordfører Ole Ueland som i sammen med en av skolens elever avduket flaggstangsteinen. Lagets leder fikk siste ordet som taler. Dette ble et flott og verdig arrangement hvor skolens elever bidro med flott kor sang.

Alt dette ble gjort i samme ånden som for hundre år siden, nemlig på dugnad. Men denne gangen var det støtte fra kommunen og fylkeskommunen. Se også. Sola Historielag rekonstruerer 17.mai 1914 , 200-års jubileet og Ordførerens nyttårstale 2014


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter


 • Domsteinane


  Kategori: Prosjekter


   Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket ar...

  Les Mer


 • Rægedronninga- rekonstruksjon av drakt og smykker


  Kategori: Prosjekter


  Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

  Les Mer


 • Steintrekant på Haga


  Kategori: Prosjekter


  Sola kommune en av kommunene ...

  Les Mer


 • Ødegård fra eldre og yngre jernalder


  Kategori: Prosjekter


  Oppe på høyden over Sande skole, på et åpent jorde ligger reste...

  Les Mer


 • Gravhelle fra bronsealderen


  Kategori: Prosjekter


  Som en del av la...

  Les Mer


 • Vigdel fort


  Kategori: Prosjekter


  Vigdel Fort er et kystfort som

  Les Mer


 • Sanitetens 100 årsjublium


  Kategori: Prosjekter


  Saniteten i Sola fyllte 100 år i 2012. I anledning feiringen av jubileet

  Les Mer


 • C-14 dateringer ved Sola Ruinkyrkje


  Kategori: Prosjekter


  Øverst på høyden over Sola stranden ligger en gammel steinkirke. Kirken har i dag navnet Sola Ruinkyrkje, på grunn av sin spesielle historie, men kirken er ikke en ruin lenger. Kirken ble helt gjenoppbygget i 1995 og er en blanding av gammelt og nytt. Kirken ble delvis revet i 1842 , da en ...

  Les Mer


 • Den siste kvilesteinen


  Kategori: Prosjekter


  Sagnet om Erling Skjalgsson er basert på en historie om at da Erlings lik  ble brakt hjem til Sola etter et han var drept av Olav Haraldsson (senere Olav den hellige) i Boknasundet i år 1028. Det sies at det ble det satt opp en bautastein på hver plass båren ble satt ned og disse skal være på en ...

  Les Mer


 • Tjodvegen


  Kategori: Prosjekter


  Tjodveg  eller tjodvegir (fra  norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus

  Les Mer


 • Moderne historieformidling


  Kategori: Prosjekter


  Moderne historieformidling Formidling av kommunens historie er lagets hovedoppgave.I dag er det jo moderne mediaer som overtar mer og mer. Normalt sett er dette via dataprogramer som bl-a. denne hjemmesiden til laget. Men i anledning til Slekstrganskerdagen som DIS Rogaland arrangert...

  Les Mer


 • Grina vannverk-en brannhydrant


  Kategori: Prosjekter • Sola bygdebok 1930-1970


  Kategori: Prosjekter


  Et prosjekt med Sola Historielag som deltager

  Les Mer


 • Hafrsfjordspillene


  Kategori: Prosjekter


  I 2004 var det en sped begynnelse på det som skulle bli to kjempe arrangement under navnet Hafrsfjordspillene i Møllebukta i Stavanger. Selve hoved arrangementet var oppføringen av operaen Rygekongen. Dette første ...

  Les Mer