Domsteinane


 Like sørvest for Solastranden finner vi et av Norges mest spennende og mystiske fornminner. Her, kun en liten kilometer fra den ene rullebanen på Sola flyplass, inne i en tett furuskog, finner  vi Norges svar på Stonehenge, mener noen. En steinring som har tiltrukket arkeologer og historikere opp gjennom tidene og som til tider ikke har vært synlig og som derfor har hatt et ”mystikk” preg over seg. I nærmere 10 år jobbet Sola Historielag med å få fram og rekonstruere dette mektige symbolet fra en fjern tid.

Denne steinringen har vært et mysterium for historikere og arkeologer helt siden den ble oppdaget i 1745. Den første beskrivelsen vi kjenner av dette fornminnet ble skrevet ned av amtmann Bendix Christian de Fine i hans beskrivelse av Stavanger Amt i 1745.

I 1860 kunne ikke antikvar Nicolay Nicolaysen finne igjen Domsteinene, men så, kun noen få år senere i 1879, kom konservator Anders L. Lorange fra Bergen Museum på tur til Sola og steinsirkelen på Sola var et naturlig mål. Ved hjelp av lokalkjente fant han steinsirkelen. sola historielag, domsteinane Lorange var den første som gav en mer detaljert beskrivelse av selve monumentet. Den neste seriøse beskrivelsen av Domsteinane som også gav ny informasjon og ikke minst en ny tegning, kom fra konservator Tor Helliesen, fra Stavanger Museum. Da Helliesen skrev om Domsteinane i 1902, drøyt 30 år etter at Lorange hadde vært der, hadde det skjedd en del forandringer. Nå var merkelig nok sirkelen nesten komplett.

Datering av ringen er vanskelig, da det ikke er funnet materiale som direkte kan brukes til datering. Siden flere steinringer stammer fra eldre Jernalder (500 f.Kr. – 550 e.Kr), antaes det at også denne ringen stammer fra denne tiden. Ringen skiller seg dog ut fra de andre med sin ”matematiske” sektor inndeling med 8 sektorer og 24 bautasteiner. En bautastein står ved enden av sektor linjen, mens hver sektor har 2 bautasteiner.

Alle rester av steinringen forsvant ettehvert,noen på grunn av sandflukt og erosjon andre fordi bøndene brukte steinens som merkesteiner.

sola historielag, domsteinane Så i 1998 begynner en lokal fanatiker i Sola Historielag, tidligere herredsagronom Kåre Myklebust sakte men sikkert å rydde i urskogen hvor Domsteinene skulle ligge. Han tusler alene i skogen gjennom flere år og området blir mer og mer åpent. Da det er tid for det, etter tillatelse fra fylkeskommunens ansvarlige, så går Sola historielag manngard og stikker etter steiner Men det kan ikke oppdages noe mønster så Rogaland Fylkeskommune bestemmer seg for å grave ut halve ringen, men de kunne dessverre konkludere med at ringen er ødelagt. Laget får da tillatelse, i nært samarbeid med fylkes arkeologer å rekonstruere ringen. Vi ”finner” 24 halvstore bautasteiner rundt blant de lokale bøndene og får ved hjelp av moderne hjelpemidler, som de ikke hadde da ringen ble reist, fort rekonstruert steinringen. Dette skjer i 2008- 263 år etter Bendix de Fine.

Den rekonstruerte ringen kan du i dag finne like ved Solastranden Golfklubb

Ingen har klart å forklare hva den er blitt brukt til.

 


Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter