Navnet Sola


Navnet  Sola er et kort, men veldig gammelt stedsnavn med a-endelse som sannsynligvis stammer fra den første beboelsen i området etter istiden. Flere andre navn i kommunen har slike korte navn med 3-4 eller 5 bokstaver og ender på a. Slike navn er Joa, Haga, Tjora, Tjelta, Gimra.

Om opprinnelsen og bakgrunnen for navnet Sola skriver professor Magnus Olsen: «Sola står isolert blant våre gardsnavn og stammer fra forhistorisk tid. I historisk gammelnorsk, Eddakvadenes og i sagaenes språk, finner vi ingen ting som direkte kan opplyse om navnets opprinnelse. «Soli er et meget gammelt navn og derfor uforklart.»

Navnet på kommunen stammer fra gården Sola (tidligere Kirke-Sola) som ligger på en høyde over Solastranden. I tidligere tider med høyere vannstand har dette vært en øy. På grunn av det det milde klimaet har området vært et av de første landet hvor isen forsvant først etter istiden. Det har sannsynligvis også ført til tidlig bosetning her. Den eldste Jærbuen er funnet på gården Sola og er datert til å være 8 500 år gammel. Kanskje navnet stammer helt tilbake til de første beboerne.

 

 


Flere artikler fra samme kategori: Solas historie


 • Informasjon om Sola

  Kategori: Solas historie


  Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp...

  Les Mer


 • Fornminner og arkeologiske funn i Sola

  Kategori: Solas historie


  Sola er en av de kommunene i landet med flest registrerte fornlevninger og i de senere årene også arkeologiske funn. Opp gjennom årene har forskjellige arkeologer og historikere registrert og noen ganger undersøkt forskjellige av disse. Det finnes ingen helhetlig oversikt, men her på denne siden ...

  Les Mer


 • Arkeologiske undersøkelser i Sola de siste årene

  Kategori: Solas historie


  I de senere årene har det vært mange arkeologiske utgraving på grunn av bygging av nye kontorbygg, nye boligfelt og utvidelse av veinettet i kommunen. Under er en oversikt over utgravingene og funn. (basert på publiserte artikler på internet eller i aviser) 2018:  Håland

  Les Mer


 • Tor Helliesens forminneregistrering i Sola, 1901-1902

  Kategori: Solas historie


  Her finner du den fantastiske fornminneregistreringen konservator Tor Helliesen gjorde tidlig på 1900 tallet. Disse ble utgitt i Stavanger Museums årbok i 1901 og 1902. For hver gård i Sola registrerte Tor Helliesen forminner. Klikk på kartet til høyre 8det åpnes i et nytt vindu) finn et fornminn...

  Les Mer


 • Rygene detektorklubbs funn i Sola

  Kategori: Solas historie


  Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nær...

  Les Mer