Steinaldermannen med nye redskap


Bilde over er fra en privat person samling av flintredskap på en gård i Sola, da disse ble overlevert arkeologene.

Menneskene fant opp redskap, og ble bønder.

22. juni 1908 kunne man lese i Stavanger Aftenblad følgende notis: «Nyt stenøx-fund ved Solastranden.

Som tidligere meddelt i «Aftenbladet» var der fundet to stenøxer under brydning af  jord paa Stangeland i Haaland. Den 20. d.s. blev der fundet en til paa samme sted, meget større end de tidligere, nemlig 21 cm. lang og 7 cm. bred over eggen. Det gamle vaaben er vel bevaret og har fremdeles skarp eg; den er tildannet ved slag og derpaa finhakket; slibning er kun anvendt paa egpartiet. Findestedet helder ned mod sletterne ved Solasanden, som i de dage, da disse vaaben blev til, har været en havbukt, og der har vel paa stedet været en af-faldsdynge, som dog for længe siden er forsvunden.» (bildet til høyre er en steinøks funnet på Østre-Stangeland)

 Søppelplass på stranden

Et spennende funn som fremdeles kan ses på arkeologisk museum (AmS).

Nesten helt nede på Solastranden har man ellers funnet mange spor etter produksjon av flintredskaper, som denne øksen. Avfallsdynger som nevnt her har man funnet flere av i Sola.sola historielag, steinalder

På Haga fant blant annet arkeolog Helliesen tre store dynger av tettpakkede østersskjell. De lå 21 meter over havet. Den største var hele 14 x 6 meter og 20 cm på det tykkeste!

Steinalderen er en periode av vår historie hvor man i hovedsak benyttet redskap av stein, bein, skjell og tre. Så skjer det en endring. For første gang i menneskehetens historie utvikles forskjellige teknologier.

 

Flintredskaper

Perioden ender med jordbruk, tamdyr, produksjon av leirgods og den aller første bruken av metall. Flere steinsorter ble brukt, noen egnet seg bedre enn andre, deriblant flint. Denne edle steinsorten fant man enkelte steder på strendene, etterlatenskaper etter drivende isflak, men det meste av den rå- og bearbeidede flinten ble importert fra Danmark og kontinentet.

Utforming av redskap og våpen var en teknologi som var i stadig utvikling i steinalderen. Ved hjelp av funn av flintredskap,sammen med daterbart materiale, har man klart å finne alderen på de forskjellige fremstillingsteknikkene og produktene. Dermed kan arkeologene med ganske stor sikkerhet datere en liten samling bearbeidede flintsteiner med forholdsvis stor nøyaktighet.

Flinten ble formet eller knakket, ved å slå av små stykker om gangen. Hensikten var å lage skjæreredskaper og våpen. Andre steinsorter, som basalt og sandstein, ble brukt til å lage kverner og andre redskaper. Rester etter slik produksjon, spesielt av flintredskap, kan man finne over hele Sola. Flere funn er gjort av små flintsteiner, slått av menneskehender, på forskjellige steder i kommunen. Blant annet i Tananger, på Myklebust og et par hundre meter nord for Sola skole. Alle stedene kan ha vært ideelle oppholdssteder for folk i steinalderen.

sola historielag, steinalder

Man mener også at det uten tvil  at steinaldermennesket i Sola har hatt regelmessig kontakt med kontinentet. Dette er synlig i utformingen av redskapene og dateringene av disse. Om man besøker AmS og deretter tar seg en tur til Nasjonalmuseet i København, vil man raskt finne fellesnevnere.

Spesielt vil man kjenne igjen mange av de forseggjorte flintproduktene, blant annet store samlinger av flintøkser. Var de kanskje gjort klar for eksport til Sola?

På grunn av alle myrene i Danmark, og alle de spesielle funnene man gjør i disse, har man mange flere spor av steinaldermenneskets hverdag enn her hjemme.

I Norge er det kun funnet to pilespisser med skaft, mens i Danmark har man flere. Der har de også funnet flere komplette buer. Utrolig nok er det også funnet komplette skjelletter etter dyr, med flere pil- og spydspisser i flint stående i knoklene. Dyret har altså kommet seg unna jegerne og senere  dødd av skadene.

Også i Sola jaktet man på okser. I Tjorahelleren er det funnet bein etter noe som er identifisert som okse eller ku, i tillegg til bein etter sel og sau/geit. I Gåsehelleren på Meling er det funnet bein etter hjort, svin og faktisk også hund. Vi vet at de første villhundene ble temmet i steinalderen og ble trolig benyttet både til vakt, jakt og forsvar, så dette passer godt.

Mot slutten av perioden tok man i bruk keramikk. I yngre steinalder begynte man å dyrke jorda, domestisere husdyr og folk ble mer bofast. Dette har man spor av i Sola.

 Norges eldste bonde?

Da den nye terminalen på Sola flyplass skulle bygges, undersøkte arkeologene flere lovende områder. På ett av disse gjorde de funn etter flere boplasser som dekket et område på minst to mål. Ut fra gjenstandsfunnene fikk man igjen bekreftet at det var solabuer både i eldre og yngre steinalder. Nærmere 300 meter ble gravd ut og detaljert dokumentert av arkeologer og forskjellige eksperter. Det var da de gjorde en sensasjonell oppdagelse: På den vestlige delen av boplassområdet  fant man, under kulturlaget,sola historielag, steinalderlag med spor etter jordbruksaktivitet, tydelige spor etter ard, steinalderens primitive plog. Mest sannsynlig har altså steinaldermenneskene her dyrket opp en inntørket myr, som nok gav utmerket og lettdyrket matjord.

Om teoriene til arkeologene stemmer, kan dette være spor etter landets tidligste bønder. I tillegg fant de flere keramikkskår.

Det ville nok vært naturlig å også finne spor etter steinalderbondens boliger, og det skjedde noen år senere i 2013. Ikke langt fra området nevnt over, også på Utsola  ble det funnet spor etter hus fra eldre steinalder, tidlig bronsealder. (bilder over til høyre er ard (plog) funnet i Time mens bildet under er ardsporene fra Utsola)

 Bronseteknologi i stein

Fra siste del av steinalderen har man ellers i Sola funnet flere kopier av bronsealderredskaper, men utført i stein. Produsenten hadde nok sett fine bronseredskaper fra kontinentet for så å kopiere disse i stein. Helt sist i perioden begynte man å smelte kopper. Sakte, men sikkert utviklet altså steinaldermenneske seg og finslipte, i ordets rette forstand, stadig de forskjellige teknologiske fremskrittene som han og forfedrene hadde gjort.


Flere artikler fra samme kategori: Steinalderen


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Det mystiske flintverkstedet på Ølberg


  Kategori: Steinalderen


  Av: Tor Erik Hansen Flint er et mineralaggregat, dvs. et mineral og en bergart satt sammen. Flint dannes ved kompliserte prosesser i krittavleiringer. Flint finnes ikke opprinnelig i Norge, men finnes her som knoller i strandsonen («strandflint») langs kysten, hvor d...

  Les Mer


 • Den første Solabuen


  Kategori: Steinalderen


  Bilde over: Heller på Risa hvor de eldste steinalderfolkene bodde På grunn av at jordoverflaten er plastisk hever landet seg når isen trekker seg tilbake. Når vannet på jorda blir bundet opp av is, synker jordskorpen der isen er tyngst, og havbunnen stiger i områ...

  Les Mer


 • Livet i steinalderen i Sola


  Kategori: Steinalderen • Liv og død- en massegrav på Sola


  Kategori: Steinalderen


  Steinalderen var en brutal tid, der det ikke var langt mellom liv og død. Man var avhengig av god jakt og hadde enda ikke fått den ekstra foten å stå på som jordbruket ville gi senere generasjoner av solabuer. Menneskene på den tiden så omtrent ut slik vi gjør i dag, bare litt kortere og mer t...

  Les Mer


 • Steinalderen i dag i Sola


  Kategori: Steinalderen


  Hvordan har så steinalderen det i dag, i Sola? Skal vi to svare på det spørsmålet så blir svaret vårt – ”Dårlig!” Vi kjenner ikke en eneste heller eller steinalderfunn som er merket eller på annet vis er synliggjort i kommunen vår. Det må og sies at det er en god del som burde gjøres når det gjel...

  Les Mer