2016 Dysjaland


sola historielag, dysjaland, pansermur

Vi startet ved parkeringsplassen ved Dysaland bedehus. Her fikk vi blant annet opplysninger om at ungene i Sørabygda måtte gå på skole her under krigen, da tyskerne hadde okkuperte skolen. Vi gikk så nordover på den gamle riksvegen.

Vi kom til Pansermuren som kanskje er det mest særegne av krigsminnene i Sola. Pansermuren var den sørligste delen av «Festung Norwegen». Det var en mur som i sammen med store grøfter skulle hindre allierte panserstyrker som ble landsatt på Jæren å ta Sola og Stavanger. Muren ble bygget i 1943 og strakte seg helt fra vestkysten ved Harvalandsvannet, på tvers av hele Stavangerhalvøya over til Ganddal. Muren var stort sett bygget av stein og mesteparten ble fjernet etter krigen, med unntak av noen få steder. Den best bevarte delen ligger på Dysjaland og går langs Harvalandsvegen og består av mur og «vollgrav». Integrert i denne muren ligger også en bunker som huset tsjekkiske 4,7 cm kanoner.

Videre nordover på turen passerte vi stedet hvor «Dåsen» lå. Det var Ungdomslaget Samhald mellomkrigstiden hadde bygget et dansehus på Dysjaland kalt «Dåsen». Det brant ned i 1945, men i 1947 fikk idrettslaget Havdur satt det opp igjen med materialer fra en tyskerbrakke som stod på Røyneberg. Arbeidet ble gjort på dugnad. Det ble formelt døpt til det lett pompøse «Sportshallen», men gikk på folkemunne under navnet «Dåsen. Stedet fungerte delvis som danselokale og delvis som klubbhus.

sola historielag,tur, dysjaland sola historielag, dysjaland

Dansen var på onsdagskvelden og det var et ettertraktet danselokale gjennom hele 1950-talet. Det var fulle hus, rundt 200 personer på stort sett hver dans og inntektene var avgjørende for driften av idrettslaget. I tillegg til dansene var det også klubbfester. «Dåsen» ble skadet av storm i 1971 og etterpå utsatt for brann.

Vi passerte sør for Dysjaland skole og videre over mot gamle Tjeltavegen. På toppen fikk vi et flott utsyn over området Skas- Hegre som tidligere var et vann. Svært mye av nydyrkingen på Dysjaland og gårdene rundt hang sammen med arbeidet som ble gjort for å senke og dre­nere myrer og vann.  Det første senkningsarbeidet var uttappingen av Skas-vannet eller Heigre-vannet, som det også ble kalt. I 1855 ble statsagronom Lindeqvist opp­fordret av «flere Eiere» til å gjøre undersøkelser med sikte på senkning av dette vannet. 12. oktober 1861 blei det ved kongelig resolu­sjon bestemt at bøndene rundt Skas-vannet skul­le få utføre senkningsarbeidet etter en plan av skolestyrer Budde. Senkningsarbeidet ble utført i 1863 av entreprenøren Gabriel G. Høyland fra Time.

sola historielag,skas-hegre, dysjaland

Men området ble ikke skikkelig uttørket. Kanalen var bare 2,25 meter dyp, og bøndene vedtok derfor å grave tre fot dypere. Men det viste seg også etter dette at i perioder var store deler av området under vann. Bøndene begynte å tvile om de kunne klare å tørrlegge området. Jorda var ikke særlig dyrkbar på grunn av periodene området stod under vann. I 1915 og 1917 gikk grunneierne sammen og gjorde avtaler om å senke både Selevatnet, Gru­davatnet og Skasdalen. Kommunegaranti ble gitt i 1916 og regjeringen ga godkjennelse i 1917. Området var på til sammen 6390 mål.

Turen gikk så sydover i retning Dysjaland gård. Her tok vi en pause i den flotte Dammhyttå og nøyt det flotte været og naturen.

Til slutt var vi innom Valhaug og så på de flotte helleristningene. Turen var på 4,8 km.

 

 

sola historielag,helleristning, dysjaland


Flere artikler fra samme kategori: Turer


 • Byberg


  Kategori: Turer


  Historielagstur til Byberg 1. nov. 2020 Årets høsttur gikk på Byberg, Solas sydligste gård med grense mot Klepp, men vi sneik oss over grensen til Klepp og Sele for å se på steintrekanten. Den ligger nær kommu...

  Les Mer


 • 2019- Tur på Grannes


  Kategori: Turer


  [caption id="attachment_3943" align="aligncenter" width="632"] Kart over turen[/caption] Høstens historielagstur gikk denne gangen på Grannes. Her ful...

  Les Mer


 • Historisk tur på Ølberg 7. april 2019


  Kategori: Turer


  Med et flott vårvær som ramme var det rekordoppslutning på denne turen. Hele 45 stykk, stort og smått, deltok. Turen startet ved parkeringen i Ølbergskogen. Først del var inne i leiren hvor vi fikk se de fredete bygningene i leiren. Så gikk vi oppover til Gardshaug hvor det er helleristninger. Så...

  Les Mer


 • 2018 tur på Sola og Sør-Kolnes


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Sola Ruinkyrje.Videre gikk «bakveien» ned mot stranden og fulgteden gamle «strandveien» til grunneierne rundt kirken. Så fortsatte vi langs Solastrandveien mot «Strandleiren». Turen fortsatte etter dette mot Sør-Kolnes og videre rundt til Sola skole. Og vi avs...

  Les Mer


 • 2018 tur på Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Bygg Service. Første stopp var rett bak oss ved Lambrechtsbrakka ligger. Det er ikke kjent hvorfor den fikk dette navnet, men Finn Lambrechts var sjef for LKV – Luftkommando Vestlandet, i Solakrossen rett etter krigen. Før dette hadde han en lang merittliste, ...

  Les Mer


 • 2016 Vigdel stranden-botanisk tur 


  Kategori: Turer • 2015 Røyneberg


  Kategori: Turer • 2015 Jåsund og Myklebust


  Kategori: Turer


  Vårturen til historielag var satt til søndag 19.april. Det var nydelig vårvær og godt frammøte med 24 personer.

  Les Mer


 • 2014 Sømme og Hogstad


  Kategori: Turer


  Vårturen startet vi fra parkeringsplassen ved Sola skole. Vi nyttet anledningen til å fortelle om arrangementet vi skulle ha i anledning 200-årsjubileet for grunnloven 17.mai.

  Les Mer


 • 2014 Sørnes, Røyneberg og Joa


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parkeringsplassen ved Våganes idrettsplass. Været var dårlig så oppmøtet var lite, men de som hadde møtt opp fikk en flott tur  

  Les Mer


 • 2013 Harvalandsvannet


  Kategori: Turer


  Vi startet ved parke...

  Les Mer


 • 2013 Haga og Risa


  Kategori: Turer


  Turen startet ved Haga gamle skole som nå er Tananager kultursenter. Den gikk så videre på Hagavegen mot Hagavågen. Her tok vi av inn mot bygdeborgen Bergjet.

  Les Mer


 • 2012 Vigdel


  Kategori: Turer


  Dette var vårt første forsøk på en tur på høsten. Denne gangen var tur lagt til Vigdel som vi også har hatt tur til før. Men løypen var anderledes. Frammøte var på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Turen gikk så opp den nye veien mot Vigdelsveten. Veien var anlagt i anledning avskoging av ...

  Les Mer


 • 2012 Ræge


  Kategori: Turer


  Vårens historiske ...

  Les Mer


 • 2011 Ølberg


  Kategori: Turer


  Turen var denne gangen lagt...

  Les Mer


 • 2010 Tananger


  Kategori: Turer


  Årets medlemstur, 2010 var lagt til Tananger.

  Les Mer


 • 2009 Tjora og Nord-Kolnes


  Kategori: Turer


   Årets historiske tur var lagt

  Les Mer


 • 2008 Åsen


  Kategori: Turer


  Denne historielags turen gikk i de sentrale delene av Sola. Turen startet ved idrettsplassen og gikk så videre opp til militæranlegget på Åsen for så å fortsette opp til toppen av Kjerrberget. Oppe på Åsen anlegget var Nils Sandanger guide. Han hadde selv tjenestegjort rett der etter krigen da...

  Les Mer


 • 2007 Vigdel


  Kategori: Turer


  Turen dette året gikk til Vigdel. For de som aldri har vært i dette området er

  Les Mer