Erling sin skjebne ble kong Olav Haraldssons sitt fall


Hva mente egentlig kong Olav med det han sa etter at Aslak Fitjaskalle hadde hogd øksa inn i skallen til Erling Skjalgsson. I følge Snorre sa Olav: “ Bare hogg du din elendige tosk ! Nå hogg du Norge av hendene på meg.” Aslak svarte: ”Jeg trodde jeg hogg Norge i hendene på deg nå!” Allerede da så kong Olav konsekvensen av drapet på Erling. Dette var banesåret hans som konge i Norge og det skulle han sårt få rett i.

Gjennom hele sin regjeringstid hadde i hans øyne, Erling vært illojal mot ham. Erling derimot mente han gjorde det han hadde fått rett til av kong Olav Tryggvasson og Håkon Jarl. Olav Haraldsson derimot mente at han hadde et overtak mot Erling, da Erlings side tapte i slaget ved Nesjar i 1016. I dette slaget ville jo Erling fortsette kampen mens Eirik Jarl og Einar Tambarskjelve flyktet.

Så etter tapet fortsatte Erling å herske og ta inn skatter som før på hele Vestlandet. To ganger kalte kong Olav ham inn til forlik, en gang på Kvitsøy og en annen gang i Tønsberg. Begge gangene møtte Erling opp og han kom vinnende ut av begge konfliktene så uvennskapet bare fortsatte. Etter drapet og oppgjøret da Tore Sel ble drept på Avaldsnes i 1023 var det ingen samtaler mellom de to, sagaene definerer det som fullt fiendskap. Historikeren Tormod Torfæus skriver allerede på 1600-tallet at sammenstøtet på Avaldsnes var kimen til en hel rekke av ulykker som senere fant sted. De endte med Erlings død og til slutt med kongens eget fall.

sola historielag,erling skjalgsson

Men noe som ikke er så mye diskutert er at på slutten av denne perioden hadde maktspillet og maktmidlene forandret karakter. Det var ikke nok å bare være frende for å ha fred. Erling Skjalgsson og flere stormenn som Kalv Arneson og Tore Hund hadde gått i allianse med kong Knut i England. For dem var motivet at med Knut som konge kunne de friere operere som høvdinger og lendmenn uten innblanding av kong Olav. Men det var ikke alt, fordi alle disse stormennene kunne lett overtales hvis det ble lovet betaling og penger. Vi vet fra sagaen at Olav Trygvasson ble betalt av kongen i England for at han ikke skulle angripe ham mer. Senere fikk Olav Haraldsson penger av kong Knut for å få folk på sin side. Etter dette fulgte kong Knut opp med at de fleste stormennene i Norge fikk lignende betaling som både Erling Skjalgsson og Tore Hund. Faktisk fikk også Aslak Fitjaskalle betaling av kong Knut.

 

Det med penger og betaling for å gjøre krigstjeneste har vi arkeologiske bevis for også her i Sola. Det er gjort 3 store myntfunn fra vikingtid her i Rogaland. I Egersund, i Sola på Hammeren på Tjora og på Bokn. Vi vet at kong Knut møtte Erling Skjalgsson i Egersund og vi vet at Erling ble drept på Bokn. Noen sammenheng her? Er alle disse pengene kong Knut’s betalings penger. Myntene i Egersund er datert 1017 og eldre og er av angelsaksiske og tyske opprinnelse. På Tjora,(se bildet) ca. 800 sølvmynter og 578 fragmenter av mynter var for det meste mynter fra England, men også noen fra Tyskland, Skottland, Danmark og Bysants. De er også datert 1017-18 og må derfor være lagt i jorda etter dette. Funnet i Egersund er datert til 1028.

sola historielag,erling skjalgsson

Så tilbake til Bokn etter at Erling var drept. Olavs menn drev og plyndret likene da plutselig Erlings folk nærmer seg. Olav gir da instruks om at nå må de dra litt kvikt og at det fikk holde med det de allerede har skaffet seg. Olav og hans menn flykter så nordover gjennom Sunnalandsundet på Bokn. Erlings folk følger ikke etter. Ingen av Erlings sønner var med på Bokn. En skal ha vært sammen med Håkon jarl i Trøndelag, andre i fjordene i Rogaland, der de allerede før drapet var opptatt med å samle folk for å slåss mot Olav. Da de fikk høre om drapet på sin far, reiste de med store styrker nordover fra Agder, Rogaland og Hordaland for å forfølge ham. Men kong Olav fortsatte sin reise, og over alt hørte han nyhetene om folks uro og harme.

Han passerte Stad, og her fikk han høre at Håkon hadde reist store styrker mot ham fra hele Trøndelag. Han var nå i skvis, store styrker forfulgte ham fra sør og nå også store styrker fra nord. Han ventet ved Steinvågen ikke langt fra ålesund og lå der natten over. Aslak Fitjaskalle hadde seilt til en plass med navnet Borgund. Det var meningen hans å komme tilbake neste morgen, men da han kom dit, ble han drept som hevn på drapet av Erling. Kong Olav fikk nå stadige opplysninger om at store styrker var på vei mot ham på begge sider. En del av folkene rundt brøyt nå ut og ville ikke følge ham lenger. En av dem var Kalv Arneson.

Med dagens reise mønster ville vi trodd at kongen satt i en felle. Men nei, han visste råd. Han reiste nå innover i fjordene til Tafjord hvor han gikk i land. Derfra tok han og folkene seg til fots over til Lesja øverst i Gudbrandsdalen. Fem skip måtte han legge igjen. Derfra reiste han til fots eller til hest til Eidskog i Hedmarken like ved grensen til Sverige. Folkene fikk nå valget om de ville følge ham videre. Noen takket nei, mens andre fulgte. Blant disse var tre av Arneson brødrene, samt hans kone og barn. Han krysset så diagonalt over Sverige og reiste så videre til kong Jarisleiv og hans dronning Ingegjerd, hans tidligere forlovede og hans hustrus søster, i Russland.

sola historielag,erling skjalgsson

Håkon Jarl ble nå konge i Norge, men det skulle ikke vare lenge. Som flere andre ledende menn i Norge ville også han over til kong Knut å få sin rettmessige betaling. For på overfarten forliste han, og gikk ned med hele sitt mannskap. Olav Haraldsson sitter samtidig i Russland og lurer på hva han skal gjør. Kong Jarisleiv mener at er en så from mann og at han burde fortsette med å forkynne om Gud. Han bør derfor ikke returnere få å prøve å innta kronen i Norge. Kong Jarisleiv tilbyr ham derfor provinsen Vulgaria, ellers kjent som Bulgaria, som på tiden var hedensk, og derfor ga rike muligheter for å utbre kristendommen. Men det kommer en sendemann til Olav som fortalte om Håkon Jarls sin død og hvem som nå styrte i landet. Han bestemmer seg så for å reise tilbake for å innta kronen. Hele historien om Olav er i form som om at det er gud som hele tiden står over ham og styrer ham. Alt er ispedd mirakler rundt Olav, som en slags bortforklaring av hans handlinger.

Hjemme i Norge begynner folkene å få mistanke eller rykte om at Olav er på vei tilbake. Tore Hund samler styrker i nord og drar sørover. Lendmennene fra Agder, Rogaland og Hordaland samles, noen drar øst og andre nordover, med den hensikt å stanse Olav med våpenmakt, uansett hvilken vei han valgte. Erlings sønner reiste østover fra Sola, sammen med alle som kom fra landsdelene i sør og øst. Olav oppholder seg i Sverige og prøver å skaffe folk. Og selvsagt hadde han fått med seg nødvendige gaver og midler fra kong Jarisleiv. Olav hadde fremdeles noen venner i Opplandene, men ellers er det betalte soldater og frigitte røvere som danner hæren hans. sola historielag,erling skjalgsson De møtes så nord for Trondheim på et sted som heter Stiklestad. Bondehæren styrt av gamle venner av Erling, de skulle hevne Erling og samtidig unngå at denne Olav ble gjeninnsatt som konge. Vi vet hvordan det gikk. Kong Olav får banesår og to av Erlings nære venner Kalv Arnesson og Tor Hund gir ham det endelige dødsstøtet 29.juli 1030. Erling ble endelig hevnet, eller ble han det?

Hadde historien stoppet her hadde det nok vært korrekt, fordi etter Olavs død på Stiklestad ble kong Knut også konge i Norge. Men han kunne ikke regjere her så i stedet satte han den unge Svein Alfivason som konge. Han var sønn av kongen utenfor ekteskap med en Alfiva. Det ble innført nye og strenge skatter samtidig som det ble uår. Noen kom på ideen å grave opp Olav og da hadde gjort det mente de at håret hadde grodd. Han måtte da være hellig og dette gjorde at alt det gale han hadde gjort ble tilgitt, også drapet på Erling.


Flere artikler fra samme kategori: Vikingtiden


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Vikingtiden


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Vikingtiden starter


  Kategori: Vikingtiden


   Vi er kommet til år 793 og er fremdeles i hva arkeologene kaller jernalderen. Stedet er en liten øy i Nord-England, ca100 km nord for Newcastle, den nakne og forblåste øya Lindi...

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden • Sote jarl som døde i slaget i Hafrsfjord og skal være begravd i Sothaug på Jåsund


  Kategori: Vikingtiden


  Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt sid...

  Les Mer


 • Hva skjedde i Sola etter år 872?


  Kategori: Vikingtiden • Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson hvem var han? Han ble født ca. år 963 og døde i år 1028, 65 år gammel. Hvem faren var, er litt uklart. En saga skriver Toralv Skjalg, mens foredragsholderen mener det er feil, og faren het Skjalg. Bl.a. står dette i en saga: «En gang da S...

  Les Mer


 • Erling Skjalgsson blir nevnt første gang


  Kategori: Vikingtiden


  I 1996 arrangerte Sola Kommune Erling Skjalgssons jubileet til minne om at det var tusen år siden Erling for første gang dukket opp i sagaene. Men dette er kun basert på Snorre’s Heimskringla, fordi han er faktisk nevnt syv år tidligere i en saga som enda ikke er oversatt til norsk, nemlig Flat...

  Les Mer


 • Runesteiner med Sola historie risset inn


  Kategori: Jernalderen


  Se liste over.

  Les Mer


 • Hvem var far til Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Innledning Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han ...

  Les Mer


 • Olav Trygvasson gifter bort søsteren


  Kategori: Vikingtiden


  Olav Tryggva...

  Les Mer


 • Hvem var Astrid?


  Kategori: Vikingtiden


     Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets me...

  Les Mer


 • Livet på Sola under Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  I Snorre kan vi lese følgende om Erling Skjalgsson; ”Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis, enda han hadde mindre inntekter og de var vanskeligere å få inn enn i kong Olavs dager, mågen hans. Erling var...

  Les Mer


 • Kongelige byllup på Sola


  Kategori: Vikingtiden


  Kongesagaene heter de viktigste sagene våre. De handler om våre vikingtids konger og deres liv. Ofte er det mange forskjellige konger med historiene. Fortellingen blir på en måte som å spille kort med både konger, damer og knekter. Ofte er dette nesten som en såpeopera. For eksempel denne histori...

  Les Mer


 • Lendermannen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  At Erling Skjalgsson var øverste leder for over 10 000 soldater vet ikke folk flest. Den normale oppfattelsen var at han var en mektig høvding som satt på Sola. I en saga fortelling som varer i ca. femti år, hører vi om hans strid og vennskap med landets konger og overhoder. Han er ikke skvetten ...

  Les Mer


 • Erling alliansebyggeren


  Kategori: Vikingtiden


  ”Konge mellom jarlar” kaller Torgrim Titlestad en av sine bøker om Erling Skjalgsson. Dette fordi det i perioden fra år 1000 til 1016 var det ingen konge i landet og Erling var den ubestritte lederen av hele vestlandet og deler av sørlandet. Selv Snorre beskriver Erling Skjalgsson med stor respek...

  Les Mer


 • Erlings makt


  Kategori: Vikingtiden


   Erling var ikke bare en stor høvding og en mann med makt fordi han hadde en egen hær. Erling benyttet seg også av at Sola faktisk er meget strategiske plassert geografisk. Hoved-t...

  Les Mer


 • Erlings siste dag 21.desember 1028


  Kategori: Vikingtiden


  «Tomasmesse før jul la kongen ut fra havna straks ved daggry; da var det fin bør, men nokså kvast. Så seilte han nordover omkring Jæren. Det var vått vær og litt skoddedrev. Det gikk straks bud landvegen over Jæren at kongen seilte utenfor. Da Erling ble var at kongen kom østfra, lot han blåse he...

  Les Mer


 • Astrid, dronning bestemoren


  Kategori: Vikingtiden


  På en av de andre sidene står det en  beskrivelse av Astrid, gift med Erling Skjalgsson, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippe...

  Les Mer