Livet på Sola under Erling Skjalgsson


I Snorre kan vi lese følgende om Erling Skjalgsson; ”Erling var ofte på hærferd om sommeren og skaffet seg midler, for han holdt ved på den gamle måten med raus og storslått levevis, enda han hadde mindre inntekter og de var vanskeligere å få inn enn i kong Olavs dager, mågen hans. Erling var en usedvanlig vakker og stor og sterk mann, han brukte våpen bedre enn noen annen og liknet mest på kong Olav Tryggvason i alle idretter.

Her ser vi at selv om Erling var kristen holdt han fremdeles på den ”gamle” måten og dro på vikingtokt. Der røvet han til seg verdifullt gods som han omsatte og blant annet kjøpte seg nye treller for.

Erling hadde alltid tretti treller rundt seg og måtte stadig kjøpe seg nye. Det var ikke det at han slet dem ut som gjorde dette nødvendig, nei heller en genistrek fra Erlings side. Han gav nemlig trellene sine en unik mulighet for å kjøpe seg fri. På dagtid måtte de gjøre faste dagsverk som Erling og Astrid satte dem til. Etter at de hadde gjort disse hadde de mulighet for å jobbe for seg selv, om kvelden og natten. De fikk en egen åkerlapp av Erling som de kunne så korn på. Alt de høstet fra dette jordstykket kunne de selge og pengene beholdt de selv. Erling satte deretter en verdi på hver av trellene sine og for denne summen kunne trellene så kjøpe seg fri.

Snorre skriver videre at ”det var mange som løste seg ut første eller andre året, og alle de som dugde til noe, løste seg på tre år.” Dette er jo, som Torgrim Titlestad skriver: ”…eit av dei første døma i historia på ein arbeidsgivar gav produktivitetstillegg til driftige arbeidsfolk – et slags vikingtidens produksjonsbaserte opsjoner”.

sola historielag,erling skjalgsson

For disse pengene kunne Erling så kjøpe seg nye treller. De trellene som nå var blitt fri, ”løysingene”, fikk nye oppgaver av Erling. Noe av dem sendte han på sildefiske mens andre ble gitt oppgaver i andre næringer. Flere av dem ble satt til å rydde skog og fikk lov til å bygge seg hus og slå seg ned på dette nyrydningslandet. Dette var jo smart gjort av Erling. Som Snorre skriver: ”Alle hjalp han til framgang på et vis.” Han fikk ryddet og gjort store landområder dyrkbare, hadde flere lag ut og fisket sild og han fikk en mengde frie menn som var trofaste mot ham. Sist men ikke minst skal en heller ikke glemme at alle disse frie mennene hvert år måtte betale skatt til Erling. Selv om det for Erling lå betraktelige økonomiske og maktbaserte motiver i dette er allikevel dette kanskje det som Erling er husket mest for av ettertiden. Man viste til disse handlingene som en godhet Erling hadde fått som følge av at han ble kristen. Men det man skal huske på er at han brukte den nye inntekten til å kjøpe seg nye treller for. Sett fra en trells øyne var nok ikke Erling den verste herren de kunne få seg. Hos ham lå det for de aller fleste en mulighet for frihet i fremtiden.

Det har ved flere anledninger vært diskutert hvor disse trellene til Erling bosatte seg. Et av forslagene har vært på Trædelen, på Ølberg. Man har ment at navnet er henledet av trell og derfor kan det være i dette område at de frigitte trellene til Erling fikk slå seg ned.

sola historielag,erling skjalgsson

Det fortelles ellers at Erling til enhver tid hadde 90 frie menn rundt seg, enkelte ganger enda flere. Hos Erling hadde de det godt. Han hadde gode inntekter og skaffet seg ellers mye rikdom ved å dra i viking. Tormod  Torfæus forteller i norges første historiebok, at på dagtid, og dermed arbeidstid, fikk alle folkene rundt ham en tilmålt mengde mjød, men om kvelden ”drakk de uten mål”.

I ufredstid hadde Erling sin egen hird på to hundre menn eller mer rundt seg. Det var omtrent det som det var plass til i skeiden, langskipet til Erling. Siden Erling var så dyktig i kamp og leik må vi regne med at han kun hadde de aller beste krigerne sine med i hirden. Det innebar også utrolig mye trening å holde krigskunsten ved like.

Det er derfor å anta at Erling og mennene i hirden øvet seg i forskjellige former for stridskunst hver eneste dag, som glima(bryting), fekteøvelse, pil og bue, spydkast og forskjellig styrkeøvelser, men også forskjellige leker, som blant annet det til tider farlige lagspillet knattleik. Sønnene til Erling og Astrid; Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin og Tore, har allerede i veldig ung alder fått være med de voksne og øve seg. På det viset ble de nok også gode krigere, som faren.


Flere artikler fra samme kategori: Vikingtiden


 • Finn spor etter vikingene i Sola!


  Kategori: Solas historie


  Bildet over er et flott vikingsverd funnet på gården Byberg. I dag på Arkeologisk Museum Stavanger. Spor etter vikingene og vikingtiden, som var her for 1000 år siden er ...

  Les Mer


 • På spor etter vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Hvor finner du spor etter ham i dag?

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord, da Norge ble et rike.


  Kategori: Diverse


  Ytraberget, selve symbolet på slaget i Hafrsfjord

  Les Mer


 • Spor etter vikingene rundt Hafrsfjord


  Kategori: Diverse


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag Ordet viking kjenner alle store eller små. Ordet er sterkere enn fjord, fjell og flott natur. Rundt Hafrsfjord er...

  Les Mer


 • Vikingtiden starter


  Kategori: Vikingtiden


   Vi er kommet til år 793 og er fremdeles i hva arkeologene kaller jernalderen. Stedet er en liten øy i Nord-England, ca100 km nord for Newcastle, den nakne og forblåste øya Lindi...

  Les Mer


 • Slaget i Hafrsfjord


  Kategori: Vikingtiden • Sote jarl som døde i slaget i Hafrsfjord og skal være begravd i Sothaug på Jåsund


  Kategori: Vikingtiden


  Ved innløpet til Hafrsfjord, på Jåsund siden, ligger det som en gang var Nord-Jærens største gravhaug. Den har en gang vært hele 40 meter i diameter og 5-6 meter høy. Dessverre er haugen blitt ødelagt av gravrøvere og utgraving på 1800-tallet. En lignende haug (Mjughaug) har ligget på motsatt sid...

  Les Mer


 • Hva skjedde i Sola etter år 872?


  Kategori: Vikingtiden • Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson hvem var han? Han ble født ca. år 963 og døde i år 1028, 65 år gammel. Hvem faren var, er litt uklart. En saga skriver Toralv Skjalg, mens foredragsholderen mener det er feil, og faren het Skjalg. Bl.a. står dette i en saga: «En gang da S...

  Les Mer


 • Erling Skjalgsson blir nevnt første gang


  Kategori: Vikingtiden


  I 1996 arrangerte Sola Kommune Erling Skjalgssons jubileet til minne om at det var tusen år siden Erling for første gang dukket opp i sagaene. Men dette er kun basert på Snorre’s Heimskringla, fordi han er faktisk nevnt syv år tidligere i en saga som enda ikke er oversatt til norsk, nemlig Flat...

  Les Mer


 • Hvem var far til Erling Skjalgsson


  Kategori: Diverse


  Innledning Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han ...

  Les Mer


 • Olav Trygvasson gifter bort søsteren


  Kategori: Vikingtiden


  Olav Tryggva...

  Les Mer


 • Hvem var Astrid?


  Kategori: Vikingtiden


     Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets me...

  Les Mer


 • Kongelige byllup på Sola


  Kategori: Vikingtiden


  Kongesagaene heter de viktigste sagene våre. De handler om våre vikingtids konger og deres liv. Ofte er det mange forskjellige konger med historiene. Fortellingen blir på en måte som å spille kort med både konger, damer og knekter. Ofte er dette nesten som en såpeopera. For eksempel denne histori...

  Les Mer


 • Lendermannen Erling Skjalgsson


  Kategori: Vikingtiden


  At Erling Skjalgsson var øverste leder for over 10 000 soldater vet ikke folk flest. Den normale oppfattelsen var at han var en mektig høvding som satt på Sola. I en saga fortelling som varer i ca. femti år, hører vi om hans strid og vennskap med landets konger og overhoder. Han er ikke skvetten ...

  Les Mer


 • Erling alliansebyggeren


  Kategori: Vikingtiden


  ”Konge mellom jarlar” kaller Torgrim Titlestad en av sine bøker om Erling Skjalgsson. Dette fordi det i perioden fra år 1000 til 1016 var det ingen konge i landet og Erling var den ubestritte lederen av hele vestlandet og deler av sørlandet. Selv Snorre beskriver Erling Skjalgsson med stor respek...

  Les Mer


 • Erlings makt


  Kategori: Vikingtiden


   Erling var ikke bare en stor høvding og en mann med makt fordi han hadde en egen hær. Erling benyttet seg også av at Sola faktisk er meget strategiske plassert geografisk. Hoved-t...

  Les Mer


 • Erlings siste dag 21.desember 1028


  Kategori: Vikingtiden


  «Tomasmesse før jul la kongen ut fra havna straks ved daggry; da var det fin bør, men nokså kvast. Så seilte han nordover omkring Jæren. Det var vått vær og litt skoddedrev. Det gikk straks bud landvegen over Jæren at kongen seilte utenfor. Da Erling ble var at kongen kom østfra, lot han blåse he...

  Les Mer


 • Erling sin skjebne ble kong Olav Haraldssons sitt fall


  Kategori: Vikingtiden


  Hva mente egentlig kong Olav med det han sa etter at Aslak Fitjaskalle hadde hogd øksa inn i skallen til Erling Skjalgsson. I følge Snorre sa Olav: “ Bare hogg du din elendige tosk ! Nå hogg du Norge av hendene på meg.” Aslak svarte: ”Jeg trodde jeg hogg Norge i hendene på deg nå!” Allerede da så...

  Les Mer


 • Astrid, dronning bestemoren


  Kategori: Vikingtiden


  På en av de andre sidene står det en  beskrivelse av Astrid, gift med Erling Skjalgsson, søster til Olav Tryggvasson og hennes imponerende ætt. På far siden var det rette blodsbånd helt til Harald Hårfagre og på mor siden fra den mektige Vikingkåre ætta og til sagnkongen Ragnar Lodbrok. Prinsippe...

  Les Mer