Hjem


Velkommen til historiske Sola 

 Sola Historielags hjemmeside med detaljert historie fra kommunen.

 

Sola Historielag, sola historie

Sola Historielag er et historielag fra og for Sola Kommune.  Lagets målsetning er å samle og formidle historien til stedet. Med en oppdatert hjemmeside har vi et verktøy til å spre kommunens unike historie samt fortelle om lagets egen aktivitet.

En vil her kunne finne informasjon om historiske steder og hendelser. Klikk på meny linjene over så åpner det seg opp mer detaljer om historien.

Sola har en veldig spennende og lang historie med historiske funn og bevis helt tilbake 8500 år og  fram til i dag . Vi har i Sola historiske steder rundt oss på alle kanter, men de er vanskelige å oppdage hvis en ikke vet om dem. Sola Historielag føler det er lagets oppgave å formidle denne historien.

Kommunen er en av de raskest voksende kommunene i landet og det er viktig å spre historien til både eksisterende innbyggere og nye.  å være Solabu og å kjenne historien vil gjøre at en får tilhørighet, selv om en er innflytter.

Neste arrangement i historielaget:

  • ​-Torsdag 15.nov. kl. 19:30, Sted: Sola Kulturhus 
  • Lansering av årbok 2018
  • Tema: Slaget i Hafrsfjord, hva skjedde og hva kan vi finne i dag, ved Martin Hovland og Tor Erik Hansen
  • -Torsdag 6.des. kl. 19:30, Sted: Sola Kulturhus
  • Tema: Historien om Trygve Gran, ved Frode Skarstein ellers er det vanlig julemøte

   Gled dere, årbok 2018 er kommet. Lanseringen blir på medlemsmøtet 15.november

Den kjøpes på Solabladet samt på Sola bibliotek og Tananger bibliotek. Pris kr. 250,-.Kontant betaling eller VIPPS.

Ellers kan dere bestille den hos:

Brit Hansen:  e-mail: brit.hansen@lyse.net   mob.91574458

eller tlf. 90047378. Boken kan vi også sende, da kommer porto i tillegg.

PS! Vi har også igjen årboka fra 2016 og 2017

Ønsker du mer opplysninger om hva vi driver med?

Kontakt: Tor Erik Hansen : tor-erik.hansen@lyse.net   mob.91574458

Hvis du ønsker å melde deg inn kan du sende en mail til adressen over.

 

Medlemskontingent: kr. 200,- for enkelt medlemmer og kr. 300,- for ektepar. Medlemskapet gir automatisk medlemskap til Rogaland Historielag som sender medlemsbladet Sydvesten ut fire ganger i året.


Flere artikler fra samme kategori: Diverse


 • Historielags turer

  Kategori: Diverse • Nyere historie

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Vikingtiden

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Jernalderen

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • 17.mai toget i Sola

  Kategori: Diverse • Bronsealderen

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Steinalderen

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Sola historie

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Prosjekt

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.

  Les Mer


 • Om laget

  Kategori: Diverse


  Hold pekeren over hovedlinjen, ikke klikk her. Klikk på undermenyen for å få opp innhold.">brit.hansen@lyse.net

  Les Mer


 • Hvem var far til Erling Skjalgsson

  Kategori: Diverse


  Innledning Erling Skjalgsson den mektige hersen, vikinghøvdingen og kongens lendmann, som bodde på Sola, har de fleste hørt om. Han var gift med søsteren til kong Olav Tryggvasson, venn med flere konger og som falt til slutt i kamp mot kong Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige. Han ...

  Les Mer