Pansermuren


Bildet over viser pansermuren på Dysjaland med voldgraven. Klikk her for å se hvor muren er.

Denne historien er basert på en artikkel av E. Ettrup i Sola Historielags årbok 2019.


Vi spoler tiden tilbake til 19. august 1942. Norge hadde vært okkupert i to år, og kystartilleriet i Rogaland var blitt kraftig utbygget med tanke på beskytning av sjømål og beskyttelse av egne konvoier som daglig seilte langs Jærkysten. Sola, Sola Sjø og Forus flyplass utgjorde oppi dette en svært viktig brikke i tyskernes kontroll av Nordsjøen. Rundt flyplassene var det bygget ut omfattende infrastruktur med verksteder, drivstoffanlegg og store leirer for innkvartering av personell. Hele Stavanger-halvøya med havner, industri, verftkapasitet og ikke minst flyplassene var utvilsomt et svært strategisk geografisk område, noe man var godt innforstått med både i Berlin og i London.
Denne augustdagen i 1942 skulle derimot en hendelse i en liten søvnig fransk kystby, Dieppe, få konsekvenser som ga store ringvirkninger i planleggingen av det tyske invasjonsforsvaret, helt opp til Norge.

Angrepet på Dieppe 19. aug. 1942

Ut av intet dukket det opp en alliert landgangsstyrke bestående av små landgangsfartøyer med over 6 000 soldater og en stridsvognbrigade. Målet deres var å erobre og holde Dieppe for en kort tid, både for å bevise at det var mulig å bryte gjennom det tyske invasjonsforsvaret, og for å samle etterretning og informasjon. Landgangsfartøyene var designet nettopp for å kunne gå i land på strender, og en stor fallem i baugen sørget for at stridsvogner i hopetall rullet ut på tyskokkupert jord knappe 10 minutter etter at forsvarerne hadde dem i kikkerten.
Det skulle snart vise seg at britene hadde undervurdert forsvaret, og de tyske styrkene var større enn antatt og britene gikk på store tap.

Tyskerne fikk for første gang erfare at de allierte var i stand til å landsette betydelige styrker fra landgangsfartøyer direkte på strendene, uten havnekapasitet. Men det fikk dem til å forandre krigsstrategien sin. Det var ikke store tunge krigsskip som var faren.

Bare få dager etter Dieppe-raidet begynte tyskerne å planlegge et sinnrikt system av svære murer og dype grøfter langs jærstrendene, for å begrense fiendtlige stridsvogner sin operasjonsfrihet i det flate terrenget.

Helt sør i Sola, fra Harvalandsvatnet planla man deretter å anlegge en mur østover via Leanuden til Sandnes. Med denne siste muren ville hele Stavangerhalvøya være fysisk avgrenset fra resten av Jæren. Muren er det vi dag kaller «Pansermuren». Det var aldri meningen at disse murene alene skulle stanse en alliert fremrykning, men altså heller bremse ned farten deres, og viktigst av alt – Lede dem dit man ville ha dem.

Deler av pansermuren på Dysjaland

Da murene mot havet begynte å bli ferdige var hele Stavangerhalvøya blitt definert som «Festung Stavanger», et begrep som var mer enn bare et navn. Det ble tatt en rekke ekstra forhåndsregler i en slik «Festung», hvor alle soldater ble satt under en felles festningskommandant.

Tysk stabskart som viser støttepunktene langs den sydlige landfronten av «Festung
Stavanger». Bilde: Riksarkivet.

Titusener av miner ble lagt ut langs sjøkanten og spesielt rundt Solabukta var forsvaret så kraftig utbygget at tyskerne mente de allierte heller ville prøve seg lenger syd, trolig på Orre eller Brusand. Det betydde at et angrep mot «Festung Stavanger» etter alt å dømme ville komme landeveien fra syd. Hvordan kunne en slik fremrykning stanses? Løsningen ble en ny mur fra Ganddalen ved Sandnes, til Harvalandsvatnet i Sola.

Deler av denne «Pansermuren» kan en idag se helt sør i Sola kommune. Klikk her for å se hvor muren er.


Flere artikler fra samme kategori: Annet


 • Sola flyplass blir til-del 1


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Basert på foredrag av Ottar Kjørmo og Oskar Goa

  Les Mer


 • «Tørres Rønneberg, en foregangsmann fra Sola»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Ottar Kjørmo. Fra: Sola Historielags møte den 28.sept. 2023.

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • Brennerihagen på Grannes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen Som leder av historielaget får jeg noen ganger henvendelser som jeg absolutt ikke hadde greie på. Da er det å henvende seg til andre for å finne svar.

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Dødssvingen på Joa


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Kilder: Brit Hansen. Utgitt i Sola Historielags årbok 2016. Webside: Tor Erik Hansen   "Alle" i Sola hadde hørt om "Dødssvingen" "Dødssvingen" et sted på Joa var et kjent "utrykk" i Sola , men hva var bakrunnen til navnet? ...

  Les Mer


 • Et reisebrev fra Tananger på tidlig 1900-tallet


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Kilde: Ragna Syversen, skrevet av: Wibeke Kielland Kloster, Utgitt i Sola Historielags årbok 2017, Webside: Tor Erik Hansen Fortellingen er et brev som Wibeke Kielland Kloster sendte til sine venner i Monsenhuset på begynnelsen av 1900-tallet. Wibecke Kloster Kielland (1902 – ...

  Les Mer


 • Gjenferdet på Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Brit Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen For noen år siden var jeg med på å lete etter avis artikler med stoff fra og om Sola for Soga om Sola IV. I Stavanger Aftenblad fra 1935 fant vi denne spennende historien. Avisartikkel 1- ...

  Les Mer


 • Sømme Husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen   Innledning I 1909 ønsket Stavanger Amt, forløperen til Rogaland Fylkeskommune, å opprette en ny husmorskole. Herredstyret i Haaland (tidligere navn på Sola kommune) fikk da en forespørsel om å støtte dette...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Solabu i dramatisk forlis, august, 1924


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av Martin Hovland . Fra Sola Historielags årbok 2018.- Websside: Tor Erik Hansen.   Dette er historien om forliset som solabuen Ingolf Larsen, fra Røyneberg, på mirakuløst vis overlevde. Historien ble fortalt av de overlevende til...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer


 • Sola flyplass-forhistorien; hvorfor Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950