Jakten på havrekster og strandrek


Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen.

Farlig kyst

Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet av to stokker drivtømmer. Forlis og strandinger har forekommet så lenge det har vært skip og båter og bare en brøkdel av dette har havnet i noe register. Jæren er en av de farligste kyststrekningene i landet, kanskje i hele Europa, for det er ingen sikker havn mellom Egersund og Risavika. Det skal ha forlist over 600 skip her opp gjennom tidene.

Den første som har beskrevet et forlis her er Snorre som beretter om en av Harald Hårfagres sønner som trosset alle advarsler, og la på vei ut på sjøen, og utenfor Jæren forliste han og druknet.

Sola Historielag
Urolig vær utfor Kolnes

Bruk av havrekster og strandrek

Havrekster er vrakgods som flyter rundt i sjøen og som blir plukket opp før det kommer til land. Strandrek er det som blir plukket opp på stranda.

Havrekster og strandrek var til stor nytte på et treløst Jæren, hvor dette kunne være en betydelig inntektskilde for noen. Det å sikre seg disse verdiene lå og ligger også i dag nærmest i blodet til jærbuene.

Sola Historielag
Enda samles det strandrek på Solastranden.

Opp gjennom tidene har mange skuter mista dekkslasta og gått på grunne eller strandet her. Mange hundre skipsvrak ligger på sjøbunnen på denne strekningen, mange i historiens mørke. Det var først og fremst trevirke i ulike former som folk langs strendene så verdien i.

Etter pålandsvind, søkte strandsitterene med spenning i kroppen mot stranda på leting etter verdier. Bygningsmateriale var attraktivt å finne. Dette kunne brukes til reparasjoner eller for å utvide bygningsmassen på bruket. Nesten hver bygning inneholdt gjenstander som hadde komme rekende til lands. Særlig gjaldt dette større dimensjoner som bærebjelker og slindre. Trematerialene var godt impregnert av å ha ligget ei tid i salt sjø. Dessuten kunne det være tresorter som ikke råtnet så lett, og som heller ikke var utsatt for insektangrep. En kan faktisk se det i dag, da bjelker og stenderverk ofte har forskjellige dimensjoner hvis det er havrekster eller strandrek.

Sola Historielag
Uthus på Hogstad bygget av strandrek

Historier om havrekster og strandrek

Det er mange historier om havrekster og strandrek. Tenk deg at du satt i en kasse ute ved Kjør en januardag, slik Johan og Karl Risa gjorde i 1907. De hadde vært ute og fisket ved Kjør og oppdaget kassen av mahogni som lå i vannet. Den verdifulle kassen ville de sikre seg. Etter mye strev klarte de endelig å få kassen opp i båten. Men båten ble ustø av lasten, så den kantret og sank. Mennene var snarrådige, de fikk tak i årer og kom seg opp i mahognikassen. De klarte å padle helt til Tjora. Kassen fikk de deretter hjem til Risa. Dagen etter ble båten deres funnet på Solastranden.

Et lignende tilfelle var det med Anker Sola, Bendiks Skretting og Johannes Moen. Som en novemberdag i 1926 var ute ved Kjør for å finne havrekster. De fant en tjæretønne drivende. Da den skulle tas om bord, drev båten på grunne og ble smadret. Heldigvis var de så nær Kjør at de kunne svømme/vasse i land der. De satte fyr på tjæren og fikk dermed signalisert til losskøyten i Tananger. Det ble redningen.

Sola Historielag
Et forlis på Jærkysten

Den 16. nov. 1900 meldte kapteinen på skipet «Skjold» at det fløt hundrevis av tømmerstokker omkring Kvitsøy. Han hadde aldri sett så mye tømmer på havet. Og den 12. okt. 1903 ble hele dekkslasten på skonnerten «Ludvig» skyllet over bord. Kapteinen fortalte at hele Nordsjøen var full av vrak, props og tømmer. Props er tømmerlast av forskjellig lengde og tykkelse. Props ble brukt til avstivning i gruver, og var en periode en relativt stor eksportartikkel fra Norge, spesielt til England. Den 10. nov 1930 mistet dampskipet «Haugland» 400 favner props utenfor Feistein. Tre dager etter fant Rasmus Bore og Ola S. Helleland 1000 props på Hellelandstranda. Men det meste av lasten og annet vrakgods kom til Vigdelstranda.

Folk så verdien i strandrek. I slutten av 50-årene kjøpte en husbygger hele dekkslasten til en lekter som hadde slitt seg i en høststorm. Det var telefon eller el stolper. Materialene ble kjøpt på auksjon på Solasanden og kjørt til Ræge og saget opp til bygningsplank. Lenger sør på Jæren drev de med opphugging av skip som hadde strandet. Det ga dem en god bi-inntekt.

Sola Historielag
Redningsmennene ved D/S Victorias forlis fikk tildelt medaljer for bragden, pluss takkebeskrivelse og et pengebeløp fra Nordenfjeldske. Første rekke fra venstre: Salomon R. Kolnes. Los John Roth. H. Hansen Kolnes. Los. K. Kristiansen og Tobias Hamre. Bak fra venstre: Enok S. Kolnes .Peder. J. Kolnes. Johan J. Kolnes. Theodor. M. Kolnes. Kristian M. Tjora. Anders O. Kolnes og Ole T. Kolnes.

Det forliset som har gjort størst inntrykk på folket i Sola var da dampskipet «D/S Victoria» på 550 ton, grunnstøtte ved Kolnesholmane 23. nov. 1903. «Victoria» var på vei fra Kristiania til Vardø med stykkgods. Skipet hadde et mannskap på 19 pluss 4 passasjerer. Det hadde lagt ut fra Kristiansand samme morgen og hadde da bra vær. Men da de passerte Jæren hadde det blåst opp til storm. Skipet kom ut av kurs og gikk på et skjær ved Kolnesholmane. Folk på land på Kolnes hørte at det ble varslet med skipets fløyter. Ved en ufattelig redningsaksjon som gikk over to dager klarte de å redde 5 mann, mens 18 omkom. Etter dette rekte det mye gods i land som det ble holdt auksjon over.

Gods som drev i sjøen, kunne også være en fare for båtene. Fiskebåten «Havlys 2» sank etter kollisjon med drivtømmer. Også større båter kunne forlise av samme årsak. Det skjedde bla. Med dampskipet «S/S Dux».

Ikke bare tømmer ble funnet

Den 7. september 1939 grunnstøtte «M/S Vegesack» utenfor Tananger. Lasten var sydfrukter, mest bananer. Mye av lasten ble kastet i sjøen, og folk kom til med småbåtene sine. En god del drev og i land. Det var bananer i overflod. Enkelte ble så forspist av bananer at de fikk nok for resten av livet, fortelles det.

Sola Historielag
Bananer fra Vegesack

Så den 29. januar 1943 ble sødeplebåden «M/S Kaldnes» torpedert ved Sørskot. Den var lastet med frukt som epler og sitroner. Mye frukt rek i land. På Rott kunne de rygge ut i sjøen med hest og kjerre og rake frukten oppi. Det var så mye frukt at det kunne brukes til dyrefor. Noen plantet kjerner av eplene, og nye trær vokste opp. Disse bærer frukt den dag i dag. Kokosnøtter ble også funnet.

Sola Historielag
Fremdeles høstes det epler fra M/S Kaldnes.

Men det var også farlige ting som rek i land. På Rott kom det inn en stor engelsk hornmine på land. Det ble uskadeliggjort av tyskerne og står i dag på en fjellnabbe og er Rotts største turistattraksjon. Her hendte det ikke noe alvorlig, men det kan en ikke si om det som skjedde på Sør-Kolnes.

Sola Historielag
Hornmine fra Rott, signert av Kong Olav.

En magnetmine drev i land der i 1941 og etter hva tyskerne sa var den ufarlig. Tyske soldater hadde båret mina et stykke inn på land uten at noe skjedde. Det hadde kommet et nytt vaktlag soldater og en av dem gikk sammen med den 18 år gamle Tor Slethei bort til minen. Av en eller annen grunn eksploderte den og både Tor og soldaten døde.

Lov og rett

Siden middelalderen har utallige lovtekster omhandlet strandretten og forholdene til vrak og berget gods. Mange av rettsreferatene tar for seg tvister om bergelønn og eiendomsrett. Ifølge reglene skulle alt strandrek av en viss verdi samles og selges på auksjon.  Inntektene skulle gå til staten. Etter hvert ble likevel erfaringen at inntektene ble små, auksjonen kunne ende med tap. Dette resulterte i at finneren fikk eiendomsretten til strandrek og havrekster. Derfor ble det praktisert slik at den som fant noe i strandkanten, kunne dra det i land og regne det for sitt. Strandrek var en gave fra havet.

I dag

Ennå går folk på strendene på Sola for å finne nyttige gjenstander, men som regel er det for å holde seg i form og nyte naturen. Å tenne bål av rekved, grille og drikke kaffe og å lukke øynene å høre bølgebrus og måkeskrik gir glede. Å kjenne lukten av salt sjø, det er ren terapi i en stressa hverdag!


Flere artikler fra samme kategori: Historie 1900 - 1950


 • Sola flyplass blir til-del 1


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Basert på foredrag av Ottar Kjørmo og Oskar Goa

  Les Mer


 • Pansermuren


  Kategori: Annet


  Bildet over viser pansermuren på Dysjaland med voldgraven. Klikk her

  Les Mer


 • «Tørres Rønneberg, en foregangsmann fra Sola»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Ottar Kjørmo. Fra: Sola Historielags møte den 28.sept. 2023.

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • Brennerihagen på Grannes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen Som leder av historielaget får jeg noen ganger henvendelser som jeg absolutt ikke hadde greie på. Da er det å henvende seg til andre for å finne svar.

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Dødssvingen på Joa


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Kilder: Brit Hansen. Utgitt i Sola Historielags årbok 2016. Webside: Tor Erik Hansen   "Alle" i Sola hadde hørt om "Dødssvingen" "Dødssvingen" et sted på Joa var et kjent "utrykk" i Sola , men hva var bakrunnen til navnet? ...

  Les Mer


 • Et reisebrev fra Tananger på tidlig 1900-tallet


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Kilde: Ragna Syversen, skrevet av: Wibeke Kielland Kloster, Utgitt i Sola Historielags årbok 2017, Webside: Tor Erik Hansen Fortellingen er et brev som Wibeke Kielland Kloster sendte til sine venner i Monsenhuset på begynnelsen av 1900-tallet. Wibecke Kloster Kielland (1902 – ...

  Les Mer


 • Gjenferdet på Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Brit Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen For noen år siden var jeg med på å lete etter avis artikler med stoff fra og om Sola for Soga om Sola IV. I Stavanger Aftenblad fra 1935 fant vi denne spennende historien. Avisartikkel 1- ...

  Les Mer


 • Sømme Husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen, Sola Historielag. Webside: Tor Erik Hansen   Innledning I 1909 ønsket Stavanger Amt, forløperen til Rogaland Fylkeskommune, å opprette en ny husmorskole. Herredstyret i Haaland (tidligere navn på Sola kommune) fikk da en forespørsel om å støtte dette...

  Les Mer


 • Historien om Solakrossen, landsbyen på prærien som nesten ble by


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Fra  Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen.   Innledning Sannekrossen, Sandekrossen, Haalandskrossen og Solakrossen alle er navn som i forskjellige sammenheng er brukt om dette stedet som i dag går mer under navnet Sola sentrum. Navn...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Solabu i dramatisk forlis, august, 1924


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av Martin Hovland . Fra Sola Historielags årbok 2018.- Websside: Tor Erik Hansen.   Dette er historien om forliset som solabuen Ingolf Larsen, fra Røyneberg, på mirakuløst vis overlevde. Historien ble fortalt av de overlevende til...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer


 • Sola flyplass-forhistorien; hvorfor Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950