Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


Ved: M.T.Hovland og K. Lande

Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over: M.T. Hovland)

Du kan se opptak av hele møtet oppforbi

 Maritimt redningshelikopter, Westland Sea King Mk 43B

Ikke mint på grunn av M/F «Skageraks» forlis i 1966, ble det i 1970 vedtatt at Justisdepartementet skulle anskaffe 10 Westland Sea King Mk 43B helikoptre til redningstjenesten til sjøs. Det ble vurdert slik at det ikke fantes sivile operatører som kunne påta seg å drive en slik tjeneste, og 330 skvadron ble besluttet gjenopprettet som redningsskvadron.

MF Skagerak ulykken 7. september 1966 med danske Sikorsky S-61. Foto: Facebook

Redningstjenesten

For at bruken av disse ny helikoptrene skulle være effektiv måtte også organiseringen av redningstjenesten i landet reorganiseres. Dette var et arbeid som allerede hadde pågått en tid. Allerede i 1962 kom en stortingsmelding om “samordning av redningstjenesten”, som Stortinget sluttet seg til året etter. Men lite skjedde, og så kom ulykken med M/F Skagerak, samt et rekordantall omkomne i påskefjellet dette året.

Det ble en sterk kritikk av redningstjenesten som førte til at det i 1968, ble opprettet en arbeidsgruppe for å fortgang i samordning av redningstjenesten. Dette førte til at Hovedredningssentralen ble opprettet og redningshelikopter fra Helikopter Service ble innleid, til de nye helikoptrene var klare.

Sikorsky S-61 innleid fra 1.9. 1970. Foto: M.T.Hovland

På hovedredningssentralen fikk de en utfordrende oppgave under Arne Gravdals ledelse. Det skulle skaffes, lokaler, ansette personell, innkjøpe utstyr og ikke minst til samband. Det skulle utarbeides instrukser/prosedyrer etc. blant annet med både offentlige, frivillige og kommersielle aktører. Alt dette var ikke på plass da de åpnet 1.9. 1970.

Fra den første tiden på HRS. Foto: M.T.Hovland

Rent operativt ble helikoptrene underlagt 330 skvadron.

Sea King i redningsaksjon på land. Foto: M.T.Hovland

Basene de har operert fra

Sea King ble tatt i bruk i redningshelikoptertjenesten i mai 1973 og var da opprinnelig stasjonert på Bodø hovedflystasjon, Ørland hovedflystasjon, Sola flystasjon og stasjonsgruppe Banak.

Fra 1995 til 1998 var også et helikopter stasjonert på Ålesund lufthavn, Vigra, og siden 1999 har et vært stasjonert på Rygge flystasjon. Ett helikopter var også stasjonert på Florø lufthavn, siden 2009.

Et nærbilde fra Redningsmannens synsvinkel. Han henger nederst og styrer redningsoperasjonen sammen med de som betjener heisvinsjen om bord på Sea King. (Foto: 330 skv, via S. T. Pettersen).

I perioden 1973 til 2020 utførte redningsskvadronen på Sola 7742 redningsoperasjoner med Sea King (i snitt 165 operasjoner per år) som er ca. én operasjon annenhver dag.

Slutten

Onsdag 2. september 2020 var den siste operative dagen for Redningshelikopteret «Sea King» fra Sola Flystasjon.  Den siste maskinen som hadde operert ut fra Sola skulle nå forflyttes til Rygge før den blir endelig pensjonert, etter ca. 50 års tjeneste for det norske folk og andre.


Her er den siste maskinen (serienummer 189) som forlater Sola i et vemodig ‘low-pass’, den 2. september, 2020, hele 47 år etter at den kom hit for å drive en effektiv redningstjeneste. (Foto: M. T. Hovland).

Det ble en verdig avslutning, med fotografering og lavflyging over de som hadde møtt fram for å si farvel, inkludert oberstløytnant Svein Tore Pettersen, Skvadronsjef for 330 skvadron.

Rent teknisk hører Sea King helikopteret hjemme i en tidligere tidsepoke. Maskinen var blitt modernisert helt fram til denne siste dagen, med alt mulig nytt utstyr som gjorde den fullt ut egnet til å gjøre sine oppdrag med glans, selv i 2020. Men nå står de nylig innkjøpte, helt moderne AgustaWestland AW101-612 helikoptrene på bakken.


AgustaWestland AW101-612 SAR Queen. Foto: Forsvaret.

De viktigste operasjonene Sea King var med på

Hva dette helikopteret har vært igjennom i nesten 50 år er ikke lett å beskrive. For her handler om alt fra små enkeltmanns operasjoner til store ulykker på sjøen. Her er en del viktige hendelser Sea King har deltatt i:

 • Februar 1975- Den nederlandske tråleren ‘Cornelis Vrolisjk’ fikk store problemer i orkan med 10 meter høye bølger, slik at noen av besetningen hoppet i sjøen for å redde seg. «Da en av besetningen mistet taket i redningsflåten måtte redningsmannen slippe kontakten med helikoptret og svømme etter mannen i sjøen. Han fikk etter store anstrengelser tak i den forfrosne mannen, og de ble begge heist opp i helikoptret».
 • 1. mars 1976-Deep Sea Driller’ gikk for egen maskin langs kysten nordover til Bergen, da den grunnstøtte og kantret, den 1. mars 1976, ved Fedje. Seks personer som oppholdt seg oppå livbåten omkom under kantringen» (Store norske leksikon). …viste seg at heisene ikke fungerte som de skulle og derfor kunne bare få av de forulykkede reddes.
1.3.76 Deep Sea Driller. 6 omkom. Foto: Ukjent
 • 22. april 1977-Bravo-ulykken var den første alvorlige ukontrollerte utblåsning (blowout) i Nordsjøen. Ulykken oppsto på plattformen Bravo på Ekofiskfeltet.
22. april 1977-Bravo-ulykken. Foto: Stavanger Aftenblad
 • 27. mars 1980 – Havariet med boligplattformen ‘Alexander L. Kielland’, var den største og mest dramatiske ulykken 330 skvadron har vært involvert i. «Helikopteret måtte hele tiden flys ved hjelp av intstrumenter. Først i høyde på 30 meter kunne de se sjøen og de skummende bølgetoppene». De klarte å heise opp én etter én av de overlevende.
27.3.1980 kl. 1833 melder Rog.R. at AK er i ferd med å kantre.123 av 212 omkom. Foto: Ukjent
 • 4. september 1986 – Brann på Hotel Caledonien i Kristiansand. «Et Sea King fra Sola fikk rosende omtale over store deler av verden for sin innsats under brannen. Redningsmann Torgeir Tangen berget tre personer i livsfare fra vinduene i 9. etasje». 16 personer omkom i brannen.
Ekofisk Bravo ulykken. Foto: Ukjent
 • 19. juni 1989- det russiske cruise fartøyet ‘Maksim Gorkiy’ havarerte ved Svalbard. Kystvaktskipet KV Senja svarte på nødropene fra skipet ved å gå mot havaristedet, noe som tok ca. 4 timer: «Besetningen på KV Senja fikk en overraskelse. De visste ikke at havariet skyldtes kollisjon med is. -Det lå et isbelte ved havaristen, og cirka 350 mennesker hadde forlatt skipet.» Totalt kom det til tre Sea King helikoptre og totalt ble det foretatt 15 landinger. I løpet av operasjonen ble 79 passasjerer som var tatt om bord på K/V Senja evakuert videre med helikoptre til sykehuset i Longyearbyen på grunn av helsesituasjonen.
Maxim Gorkij ulykken. Foto: NRK
 • 7. april 1990- Katastrofe-alarmen på fergen «Scandinavian Star» gikk på grunn av røykutvikling og brann, utenfor svenskekysten i Kattegat. Helikoptre fra Sverige, Danmark og Norge rykket ut. Det var 383 passasjer og 99 besetningsmedlemmer ombord på skipet. 159 mennesker omkom, hvorav 136 norske.
Scandinavian Star, her fotografert av Politiet under redningsarbeidet. Foto: Politiet.
 • 26. november 1999 – Hurtigbåten «Sleipner» grunnstøtte på skjæret Storbloksen med den tragiske følgen at 16 personer omkom: «330 skvadrons beredskapshelikopter, under ledelse av kaptein Roy Terje Solheim, kom i luften på 38 minutter. De plukket opp 12 overlevende og 2 omkomne. Senere fortsatte de leting i området uten å finne flere. Til sammen opererte 330 skvadron med 2 helikoptre og fløy 25 timer søk i området».

 • 8. februar 1997 mottar HRS en SOS fra malmskipet MS «Leros Strength», som da var rett utenfor Jærkysten, altså ikke langt fra hvor hjelpen kunne komme fra. Men etter ca. 3 minutter mister redningsledelsen radiokontakt med skipet og det viste seg at redning dessverre var forgjeves. Skipet ble borte i løpet av ca. 10 minutt, etter at de hadde varslet HRS. Det var 20 polske sjøfolk som omkom den dagen og selv om det ikke var langt borte, kunne ingenting gjøres.
 • 23. mars 2019 kom cruisefartøyet «Viking Sky» ut for en potensiell katastrofesituasjon. Kapteinen meldte Mayday, da de mistet motorkraft midt på Hustadvika, i storm. Et par Sea King, fra 330 skvadron var med. Dette ble starten på den kanskje største heiseoperasjonen gjennom tidene under svært krevende forhold. Skipet kom i land med ca. 900 om bord, 479 var blitt løftet av med 5 helikopter.
Viking Sky.

En epoke i Solas historie var nå slutt.

Vil du bli medlem av Sola Historielag, sende en e-post til tor-erik.hansen@lyse.net


Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer