Møte 19.september 2019- «Det gode liv i NRK»


Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: «Det gode liv i NRK» og satte pris på å bli invitert av historielaget.

Han startet med å si at det ikke var noe bevisst valg å begynne i NRK. Etter endt lærerskole utdannelse fikk han jobb på Sola Ungdomsskole. Her jobbet han i 7 år. Han er født i Stavanger, men familien flyttet tidlig til Ølen. Her gikk han annen hver dag på skolen.

John var svært fornøyd med lærerjobben på Sola, men så en dag ringte en tidligere skolekamerat som jobbet i NRK, og spurte ham om han ville være «hallo» mann i radioen. John var skeptisk. Så en stund senere fikk han på veldig kort varsel et spørsmål om å annonsere Stavanger Ensemble til en sending dagen etter. Han aksepterte det og fikk etter hvert flere jobber. Men han var selv helt bestemt på at dette kun var en bi-jobb, det var lærer han var. John mente også at det var ikke fordi han var flink at de ville ha ham, men fordi han snakket nynorsk. I 7-år hadde han sommerjobb i NRK og hadde bare en uke ferie. I denne sommerperioden reiste han rundt i hele fylket og intervjuet folk.

I 1976 ble han ansatt i radioen noe han ikke angret på fordi han likte å treffe folk. I 1978 fikk han så tilbud i fjernsynet i Norge Rundt. Det var annerledes enn i radioen, for her måtte du se rett inn i kameraet. Det betydde at han måtte pugge teksten utenat. I dag har de teksten forann seg på skjermen.

Han var også innom sportsredaksjonen i Oslo, det var mye helgejobbing og reising landet rundt. De fikk vanligvis ikke betalt for hjemreise, utenom når de ble sendt på oppdrag i hjemtrakten. John ordnet seg med Arne Hellestø som trengte sjåfør på biler fra Oslo til Sola. Han fikk da betalt flyturen tilbake av bilfirmaet.

I 1986 fikk han jobb i fjernsynet og det ble en hektisk period. De måtte selv klippe til og lage tekst til de forskjellige innslagene. Sa en noe feil eller dumt, ble det husket i lang tid. Selv om han selv ikke var utdannet som journalist så var heldigvis fotografene utdannet innen fjernsynsproduksjon og svært dyktige i faget sitt. Med sin opptreden på TV, ble han jo en kjendis og gjenkjent på gata. I 2014 sluttet John i NRK, i en alder av 70 år.

John gjorde så noen tanker rundt sitt liv. Han var sikker på at han ville vært fornøyd om han hadde fortsatt som lærer på Sola, men han var også svært fornøyd med det livet og det han hadde oppnådd i NRK. Han var spesielt fornøyd med å ha mætt alle de folkene rundt om i distriktet her i Rogaland. Han var fornøyd med den friheten de på en måte hadde hatt. Kom de med et forslag til et innslag, fikk de stort sett alltid ja.

I den siste perioden laget han litt lengre innslag fra Jæren bl.a innslag om torvhenting og om steingjerder. De var han veldig fornøyd med.


Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • Møte 16. januar- Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgutten og oppfinneren Rasmus Sørnes. Han ble født 22. mars 1892 på gården Sø...

  Les Mer


 • Møte 5. desember- En «reise» rundt til Solas historiske steder?

  Kategori: Møter


  Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk et gratis utendørs museum, det gjelder bare å vite hvor disse stedene er for...

  Les Mer


 • Møte 14.november-Jakten på havrekster og strandrek

  Kategori: Møter


  Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet av to stokker drivtømmer. Forlis og strandinger har forekommet så lenge det har vært skip og båter ...

  Les Mer


 • Møte 17.oktober 2019-Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.

  Kategori: Møter


  Dagens foredragsholder var av Sondre B. Hvam. Han er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor Erik Han...

  Les Mer


 • Møte 21.mars 2019-Bureising på Jæren og Sola

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år siden var det en økende bekymring for all den "gode" arbeidskraften som emigrerte til...

  Les Mer


 • Møte 21. februar 2019- Spioner og agenter i Tananger under krigen

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Atle Skarsten, han skulle snakke om "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Han startet med at spioner hadde det vært i alle tider, den mest kjente var nok den nederlandske eksotiske danseren Mata Hari. Det som motiverer spionene er enten patriotisme, ideal...

  Les Mer


 • Møte 17. januar 2019- Svartedauden i Sola

  Kategori: Møter


  Birger Lindanger var foredragsholder denne kvelden. Han startet med å si at til sommeren er det 670 år siden "den store mannedauden" eller svartedauden, slo til i Norge. Han selv hadde studert dette temaet i 2 år i Bergen, men fant ut etterpå, at å leve av å fortelle om dette temaet ikke var enke...

  Les Mer


 • Møte 6. desember 2018- Flypioneren Tryggve Gran

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På fritiden er han forfatter og har skrevet bok om polarforskeren Adolf Hoel og eventyreren Helge Ingstad. Men tilba...

  Les Mer


 • Møte 15. november 2018- Hafrsfjords historie og hva kan man finne?

  Kategori: Møter


  Lansering av årboka 2018  og   Hva vet vi om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der? Dette møtet hadde vi i kulturhusets intimsc...

  Les Mer


 • Møte 11. oktober 2018- Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson

  Kategori: Møter


  Denne kvelden skulle vi få høre om Solas store sønn, Erling Skjalgsson. Det var lagets leder, Tor Erik, som skulle holde foredraget. For å få den rette stemningen var vi i Sola Ruinkyrkje. Her i dette området lå trolig Erling Skjalgssons gård. Selv om kirken ble bygd ca. 100 år etter Erlings død,...

  Les Mer


 • Møte 13. september- 2018- «Redningstjenesten før og nå»

  Kategori: Møter


    Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og nå». Siden vi var i en offentlig bygning, måtte vi gjennom den normale sikkerhetsinnføringen. Etter dette fikk lagets leder ordet og presenterte de tre fore...

  Les Mer