Møte 17. januar 2019- Svartedauden i Sola


Birger Lindanger var foredragsholder denne kvelden. Han startet med å si at til sommeren er det 670 år siden «den store mannedauden» eller svartedauden, slo til i Norge. Han selv hadde studert dette temaet i 2 år i Bergen, men fant ut etterpå, at å leve av å fortelle om dette temaet ikke var enkelt. Men svartedauden er kanskje det verste som noen gang hadde skjedd her i Europa.Svartedauen Sola

Mange år etter at dette skjedde, i år 1349 var det mange sagn om dette med denne pandemien og hva som skjedde i de forskjellige bygdene. F.eks. var det i Årdal slik at de som ikke var blitt smittet reiste opp på Eggjabønibå og var der til det ikke kom mer røyk fra pipene på husa, da var det ingen flere igjen. Andre plasser var det sagn om at det bare var ei lita jente eller gutt igjen. Eller som på Hundvåg at det bare var en hund igjen, derav navnet Hundvåg.Svartedauen Sola

Sola gikk heller ikke utenom denne katastrofen. Birger visste et kart med antall bruk fra 1520-1670 som viste at det fremdeles var mange ødegårder som følge av svartedauden og mange gården der det ikke var økning i antall bruk siden 1520. Sammenligner en så antall bruk i 1340 til 1519/20, så har det vært en voldsom nedgang. Tjora sogn hadde i 1340 ca. 280 innbyggere i 1520, men kun 115 i 1670. En nedgang på 59%. For Sola sogn var nedgangen 54% og for Håland 74%.Svartedauen Sola

Denne pesten rammet hele Europa utenom Island. Det er mange nedskrevne beretninger om dette, noen ganger helt til forfatteren døde.

Selve sykdommen ble spredd av en loppe som i utgangspunktet likte best gnagere, men hvis det ikke var nok av dem, gikk de på mennesker og andre dyr. Pesten ble også spredd ved dråpesmitte fra de som ble infisert.

Pandemien startet i Kina og fulgte silkeveien og ble i Europa først registret ved Svartehavet i 1346-47. Så ble den spredd sjøveien til Middelhavslandene i 1348 og videre til England og Sentral-Europa. På den tiden var Bergen, Nordens største by og handelssenter. I samme året som pesten kom til England 1349, fikk den raskt videre transport til Norge på rotter som ankom Bergen.

Men svartedauden er ikke den eneste pesten som har rammet Europa, f.eks. i 1100 f.Kr. var det pest og i år 540 e.Kr. herjet den Justidianske pesten i Europa. Etter svartedauden kom det jevnlig nye pester, men ikke så omfattende. Det gjorde at folketallet ikke kom opp på samme antall før mange århundrer etter, som vi så av tallene fra 1520 og 1670.

Folk var helt i villrede om hva de skulle gjøre når pesten rammet samfunnet. For legene som skulle bekjempe pesten ble det laget en særegen drakt. Ansiktet var dekket av en maske med et stort nebb, fylt med urter. Dette skulle hindre at legene ikke innåndet de farlige stoffene. Men det hjalp ikke de som var syke. Den eneste forklaringen på pesten var at det var Guds vilje som skjedde. Det var ikke før i år 1468 at noe begynte å skje. Da bygget de på en liten øy utenfor Venezia den første karantenestasjonen. Venezia var en veldig viktig handelsby, med besøkende sjømenn og handelsmenn fra hele verden. De hadde forstått at smitten kom utenfra og at disse folkene som var smittet måtte isoleres fra andre.

Men det var også en del uventede effekter av pesten. At 50% av befolkningen ble rammet gjorde at det ble flere muligheter for de som overlevde. De som hadde dårlig jord på bruket sitt, flyttet til et bruk med bedre jord. Derfor er ikke de tallene vi så tidligere fra Sola helt korrekte. Jorda i Tjora og Sola sogn var generelt bedre enn i Håland sogn. Derfor flyttet folk fra Håland sogn til de andre sognene.

En annen uventet effekt var at for å få giftet seg, så måtte en ha jord. Før svartedauden måtte de derfor ofte vente lenge før en fikk jord, som igjen gjorde at de ikke fikk så mange barn. Etter svartedauden var jo jord tilgjengelig og de giftet seg tidligere og befolkningsøkningen ble høyere enn før.

På 1600-tallet forstod de at de måtte isolere de som de trodde var syke. Det hjalp og dette førte med seg at folketallet begynte å stige i Sola. I 1636 var den siste pesten her.

 


Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • Møte 14.november-Jakten på havrekster og strandrek

  Kategori: Møter


  Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet av to stokker drivtømmer. Forlis og strandinger har forekommet så lenge det har vært skip og båter ...

  Les Mer


 • Møte 17.oktober 2019-Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.

  Kategori: Møter


  Dagens foredragsholder var av Sondre B. Hvam. Han er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor Erik Han...

  Les Mer


 • Møte 19.september 2019- «Det gode liv i NRK»

  Kategori: Møter


  Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert av historielaget. Han startet med å si at det ikke var noe bevisst valg å ...

  Les Mer


 • Møte 21.mars 2019-Bureising på Jæren og Sola

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år siden var det en økende bekymring for all den "gode" arbeidskraften som emigrerte til...

  Les Mer


 • Møte 21. februar 2019- Spioner og agenter i Tananger under krigen

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Atle Skarsten, han skulle snakke om "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Han startet med at spioner hadde det vært i alle tider, den mest kjente var nok den nederlandske eksotiske danseren Mata Hari. Det som motiverer spionene er enten patriotisme, ideal...

  Les Mer


 • Møte 6. desember 2018- Flypioneren Tryggve Gran

  Kategori: Møter


  Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På fritiden er han forfatter og har skrevet bok om polarforskeren Adolf Hoel og eventyreren Helge Ingstad. Men tilba...

  Les Mer


 • Møte 15. november 2018- Hafrsfjords historie og hva kan man finne?

  Kategori: Møter


  Lansering av årboka 2018  og   Hva vet vi om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der? Dette møtet hadde vi i kulturhusets intimsc...

  Les Mer


 • Møte 11. oktober 2018- Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson

  Kategori: Møter


  Denne kvelden skulle vi få høre om Solas store sønn, Erling Skjalgsson. Det var lagets leder, Tor Erik, som skulle holde foredraget. For å få den rette stemningen var vi i Sola Ruinkyrkje. Her i dette området lå trolig Erling Skjalgssons gård. Selv om kirken ble bygd ca. 100 år etter Erlings død,...

  Les Mer


 • Møte 13. september- 2018- «Redningstjenesten før og nå»

  Kategori: Møter


    Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og nå». Siden vi var i en offentlig bygning, måtte vi gjennom den normale sikkerhetsinnføringen. Etter dette fikk lagets leder ordet og presenterte de tre fore...

  Les Mer