Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: Tor Erik Hansen.

Dette møtet hadde vi i kulturhusets intimscene. Kvelden var delt opp i to deler. Vi startet med lansering og presentasjon av årboka 2018. Den andre delen handlet om Hafrsfjord, litt om historien, og litt om hva de leter etter, og hva de har funnet i fjorden i det siste.

årbok 2018, Sola Historielag
Fra venstre: Ottar Kjørmo, Tor Erik Hansen, Brit Hansen, Torleif Oftedal, Arvid Bærheim. Bak: Paul Hogstad

Tor Erik startet første delen, hvor han med bilder presenterte alle kapitlene i årboka. Men først var det presentasjon av bokkomiteen som hadde bestått av Ottar Kjørmo, Tor Erik Hansen, Brit Hansen, Torleif Oftedal, Paul Hogstad og Arvid Bærheim.

Boka har 15 forskjellige artikler alle med lokal historisk innhold. Uten å ta hele innholdet i detalj, så inneholder boka følgende historier:

Vigdel og fortets historie, fire steinkors og den glemte kirken på Tjora, Sola Bil & Mek og lokaltransport historie, Jacob Rott, flyplassens far, K.Ullestad-Olsen, sjøborgen Hafrsfjord, utvikling av ord og dialektar i Sola, tragedien utenfor Tananger i 1963, tyske og norske agenter i Tananger under krigen, Sørnes kirkes historie, trollkatten på Tjelta, Sola under den kalde krigen, gammel tradisjon holdes vedlike på Tjora, den gang Sola kommune ikke fikk utgiftene til å strekke til og til slutt Solabu i dramatisk forlis, august, 1924.årbok 2018, Sola Historielag

Alle forfatterne som var til stede, samt vår nye tegner, fikk en bok for arbeidet som var lagt ned.

Etter en pause fortsatte medlemsmøte, hvor lagets leder var første mann ut. Han skulle snakke om Hafrsfjords historie, som en innledning til Martin Hovland, som skulle fortelle om det arbeidet foreningen, «Funn i Hafrsfjord» hadde gjort.

Tor Erik startet med å ta for seg arkeologiske funn. De eldste, fra steinalderen (10 000 – 1700 f.Kr.) viser mange bosetningsspor rundt fjorden. Fra perioden som kalles bronsealderen, (1700 – 500 f.Kr.) finner en de flotteste funnene i landet, som bronselurene fra Revheim og gravfunnet fra Rægehaugen, i dette området. I tillegg er det flere store gravhauger og helleristninger. Sjøen stod høyere da og området ved flyplassen lå under vann, så her var det nok godt fiske i beskyttede omgivelser.

Hafrsfjord i steinalderen, Sola Historielag
Funn ved Hafrsfjord fra steinalderen

I jernalderen (500 f.Kr. til 800 e.kr.) er Hafrsfjord en viktig marinebase. Her finner en den største samlingen av nausttufter, (båthus) i hele Europa. Flere av disse er større enn det største vikingskipet funnet i Norge. Det er dessverre gjort lite undersøkelser av disse nausttuftene, men Bjørn Myhre, professor og tidligere direktør ved AmS, mente at disse skipene var krigsskip pga. lengde-bredde forholdet. Han har også gjort beregninger om hvor mange mann som trengtes for å bemanne de, og det var mange flere enn de som bodde på Sola.

Nausttuft Hafrsfjord, Sola Historielag
Nausttufter rundt Hafrsfjord

Etter jernalderen, begynner det vi i Norden kaller vikingtid. Vi kommer til året 872 og kan spørre om hvorfor slaget stod i denne fjorden med det trange innløpet. Studier viser at det var ganske vanlig at sjøslag på den tiden var i slike fjorder eller laguner med et smalt innløp. Slaget i Hafrsfjord var derfor mer en regel, enn unntaket. Det at fjorden bare har et smalt innløp er blitt påpekt som negativt av mange. Men for over hundre år siden skrev en professor om det han mente var et drageide på Kolnes. Skip kunne dras over her, hvis innløpet var sperret.

At Harald Hårfagre fant ut at året 872 var den rette tiden, hadde med at danskene ikke lenger hadde press på seg fra sør for angrep fra andre fiender, frankerne. De angrep derfor England, og trengte store militære styrker der. Dette førte til at danskene slappet av på kontrollen de hadde på Øst og Sørlandet. Harald fant da ut at dette var rette tidspunktet til å utvide de områdene han hadde arvet av faren sin, Halvdan Svarte. Det er egentlig skrevet lite om hva som skjedde under slaget, men historikeren Tormod Torfæus, er den som har beskrevet det best. Harald lå i fjorden, da fienden ankom.

Sannsynligvis lå han med ryggen mot Grannes, pga. beskrivelsen av at Kjotve flyktet opp en holme, som Snorre mener er Ytraberget.

Hafrsfjord, Sola Historielag
Hafrsfjord sett fra Snødetoppen

Erling Skjalgsson benyttet også Hafrsfjord, men mer som en slags sjøborg. Han benyttet fjorden flere ganger, den første i år 989 da Jomsvikingene herjet langs kysten, og var på vei for å drepe Håkon Jarl. Det står at Erling kalte ut hæren, men han var ikke med i slaget ved Hjørungavåg. Det er antatt at han lå med krigsskipene i Hafrsfjord og ventet på Jomsvikingen, hvis de vant slaget. Men Jomsvikingen tapte, så det ble ikke noe nytt slag her. I årene 996 og 1000 var det kongelig bryllup på Sola. Begge gangene var det kong Olav Tryggvasson som giftet bort sine søstre. Første gangen var det Astrid med Erling Skjalgsson og andre gangen var det Ingebjørg med Ragnvald Gøtajarl. I år tusen var alle de største vikingskipene som er nevnt i sagaene i fjorden. Det var Ormen Lange, Tranen og Ormen Stutte pluss Erlings skeid. Da de reiste videre til Vendeland står det at det var minst 60 skip. Etter dette er det ikke skrevet mye om Hafrsfjords rolle.

Hafrsfjord i dag, og hva de driver og leter etter var det Martin Hovland som fortalte om. For å forstå bedre bakgrunnen for fjorden tok Martin oss først tilbake i tid, til siste istiden. Da var middeltemperaturen lavere. Det var ikke bare kalde perioder, men også varme perioder. Faktisk varmere enn i dag. I de varme periodene stod vannstanden høyere enn i dag, opp til 6 meter høyere. I vikingtiden for 1000 år siden, var en slik varm periode, da med ca. 2 grader høyere middeltemperatur enn i dag.

Funn i Hafrsfjord, Sola Historielag
Søkemønster i fjorden

Martin er medlem av en forening som kaller seg «Funn i Hafrsfjord». De har som formål å bidra til å sikre historiske bevis fra slaget ved Hafrsfjord. De skal studere metoder, utstyr og fartøy som trengs for å utføre marine operasjoner i Hafrsfjorden. Visjonen er å avdekke området i Hafrsfjord der slaget stod, samt å få dannet et bilde av utbredelsen av slaget. De skal også prøve å finne konkrete funn, som beviser at slaget har skjedd som beskrevet av sagaene.

Under kartleggingen av fjorden er det benyttet flere forskjellige teknisk metoder. Resultatene av disse blir nå sammenlignet, og dette gjør at ukjente objekt kan identifiseres. Første undersøkelsen ble gjort i 2014 av Norsk Sjøkartverk, uten at noen konklusjon ble trukket. I 2017 og 2018 har så foreningen kjørt fram og tilbake i fjorden med ekkolodding, sonar og seismikk. Det er ikke få kilometer de har seilt for å kartlegge det 30 km2 store området. Martin viste en del resultat, som for en legmann var uforståelige.

Alt dette må etterbehandles på data, da det er en del «støy» og urenheter som må fjernes. Etterpå letes det manuelt på de kartene som blir laget for å se etter mulige objekt.

Av funn hittil er det:

To større vrak, 6 – 12 m (ett moderne


Flere artikler fra samme kategori: Møter


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer