4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


Av: Martin Hovland

Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her: https://youtu.be/VECZVMhzXsk?list=PLPkbPwvOLelgVoJ9ekSWaPOsV5xyOlWYZ 

Den kalde krigen gjorde at det ble et rustningskappløp mellom NATO med USA i spissen og Sovjetunionen. Som en følge av dette utviklet fly og flyteknikken seg voldsom. Sola var en strategisk flyplass for NATO som gjorde at her var det besøk av mange slags fly og her skal vi ta for oss de mest ekstreme som var innom i perioden 1958-1989.

De fire flyene er:

 • Eksperimentflyet Fairey Delta 2 (FD-2), som kom fra England for å fly lavt og supersonisk over fjellene i Norge.
 • Passasjerflyet Concorde, den supersoniske maskinen, som ble utviklet av engelske og franske ingeniører. Det besøkte Sola flere ganger fra 1980- og til 2000-tallet.
 • Det høytflygende spesialflyet Lockheed ER-2, som kom fra USA for å måle ozonlaget over Arktis.
 • Spionflyet Lockheed SR-71 ‘Blackbird’, verdens raskeste og hyperhemmelige fly som nødlandet her, da det fikk brann i den ene motoren over Nordsjøen.

Så spenn fast setebeltet, len deg tilbake og nyt historiene om disse flyene.  Alt dette fortalt og nedskrevet av ivrig fly entusiast, Martin Hovland som har opplevd dette.

Fairy Delta FD-2, et fly med eleganse og fart.

I juni 1958, da jeg var 13 år gammel, sa far min at de skulle ha besøk av noeb interessante engelskmenn på te og kaker. Far var radiotekniker på Sola Flystasjon og hadde derfor mye kontakt med flygerne. En av de som besøkte oss var selveste Peter Twiss, som tidligere hadde satt ny verdensrekord i fart, med FD-2 flyet. Dagen etter fikk jeg være med å se flyet og å sitte i cockbiten.

FD-2 på Sola. Foto: J.P.Helgesen

Det ble bygget bare to FD-2 fly. De ble utviklet for å teste motorer fra Rolls Royce og for å forske på deltavinge konstruksjonen og hvordan denne oppførte seg i høy hastighet. Det første flyet tok av i 1954 og fløy supersonisk i 1955. Dette flyet måtte seinere repareres etter en nødlanding, da motoren sviktet. Det andre flyet kom på vingene i februar 1956. Allerede i mars 1956, fløy FD-2 fortere enn 1000 miles per time (mph), og ble med det, det første flyet som klarte det. Den tidligere fartsrekorden hadde en North American F-100A Super Sabre jager med 1 323 km/t. Denne rekorden ble økt med ca. 500 km/t, til 1 822 km/t, av FD-2. Det var Peter Twiss som førte rekordflyet.

Fairy Delta på Sola 1.7. 1958. Bilde: Fotosamling Sola Flystasjon

Grunnen til at det kom et sjeldent eksperiment fly til Sola i 1958, var de unike forholdene på Sola og i distriktet. Her hadde vi god plass og gode tekniske og kommunikasjonsmessige tilbud, samt liten avstand til store øde områder som Hardangervidda. Engelskmennene holdt hemmelig hva de dreiv på med, men hadde søkt om lov. Flyet ble også brukt til uttesting av flere av Concordes unike tekniske nyvinninger.

Concorde – et supersonisk ikon

Verdens sitt raskeste passasjerfly, det britisk-franske Aerospatiale / BAC Concorde, besøkte Sola flere ganger mellom 1980 og 2000. Det hadde oppdrag på Sola, både for British Airways (BA) og Air France (AF). Dette var ikke ruteflyging, men spesialturer med passasjerer som skulle til og fra London eller Paris, med cruiseskip som besøkte Stavanger. Flyet hadde en kapasitet på 100 passasjerer. Det var stor stas å fly med dette flyet og det ble bare bygget 16 slike fly. Det fløy over 2 ganger raskere enn lyden, altså ca. 2 500 km i timen. Dette er raskere enn ei geværkule…!

Concorden under landing på Sola. Foto: martin Hovland

Entusiaster i Stavanger, Sola og Sandnes hadde leid flyet, for ca. 2 timer, den 28. juni, 1986. Det var stasjonssjef Franz Olsen, fra Braathens SAFE, som var primus motor for turen med Concord, Flight AF 4941. For denne turen måtte hver mann betale 3 000 kr, for å bli med. Det var verdt hvert øre. Turen ble behørig filmet og ble en opplevelse for livet for de som var med.

Maskinen som landet på Sola den 28. juni, 1986 var fransk (AF) og hadde kjennetegnet F-BTSD. Det var søster-maskinen, med kjennetegnet F-BTSC, som havarerte og brant opp den 25. juli, 14 år seinere (år 2000),  sør for Charles de Gaulle-flyplassen i Paris.

Britsh Airways concorde på Sola. Foto: Reidar Melgård

Historikk

Det fransk-engelske Concorde-flyet var det ypperste av fart, eleganse og eksklusivitet. Franske og engelske ingeniører begynte planleggingen av Concordflyet tidlig på 1950-tallet og byggingen startet på 1960-tallet. De første var på vingene, i 1969 (for drøye 50 år siden). Det hadde tatt 17 år med testing og utvikling.

Maskinen kom først i rute for British Airways (BOAC), i 1975, men ble i begynnelsen ingen økonomisk suksess. Heldigvis snudde dette og ble senere en suksess. For selv om farten på Concorde var stor, var det ikke så mange ruter den kunne fly. På grunn av smellet når flyet passerte lydmuren fikk de bare fly over havet. De beste flyrutene var mellom London og New York, Paris og New York, London og Washington og London og Barbados. Concorden satte en rekke rekorder som ikke kommer til å bli slått, i nær framtid.

Den 25. juli 2000 kom et Concordfly i brann under avgang fra Paris og alle i flyet og noen på bakken ble drept. Flytypen ble satt på bakken i flere måneder, men kom i rute igjen. Men populariteten forsvant, og økonomien ble dårlig. Den aller siste turen Concorde gjorde, var den 26. november 2003.

Det ble bare utviklet ett annet sivilt supersonisk passasjerfly, som kunne konkurrere med Concorde, det russiske Tupolev TU-144 også kalt ‘Concordski’ da det lignet mye på Concorde. Men, maskinen kom aldri i skikkelig rutetrafikk.

Lockheed ER-2, verdens høyest flygende forskings fly på Sola 1988/89

I 1988 valgte NASA ut Sola flyplass for å utføre målinger av innholdet av ozon i de øvre luftlagene nær Nordpolen. Dette skulle gjøres ved å bruke det omdiskuterte U-2 spionflyet, eller mer korrekt dette var ER-2, en videreutviklet versjon av U-2.

Flyet var ikke et supersonisk fly, men mer likt et glidefly som kunne oppholde seg lenge i luften. Det hadde stor oppdrift og hadde ofte problemer med å lande. Når det tok av, måtte det være stabilt høytrykk. Flyet skulle være borte i mangfoldige timer, da det fløy helt til Svalbard og tilbake til Sola.

Lockheed ER-2 på Sola. Foto: E. Eriksson

Selve landingen var «tricky» på flere måter. Ikke nok med at flygeren måtte sikte seg inn tidlig og holde kursen stødig mot rullebanen lenge. Når han kom fram til flyplassen, var det en følgebil på siden av flyet. Den måtte gi gass fra enden av banen og kjøre parallelt med flyet under landingen. Inne i bilen satt vanligvis en annen U-2 (eller ER-2) flyger og han stod i direkte radiokontakt med flygeren i flyet og sa ifra hvor mange meter han var over rullebanen og når han skulle sette flyet ned på bakken.

Under landing hadde flyet bare to par hjul nede, et par i midten under flyet og et par små hjul rett under halen. Det var som å lande med en sykkel med vinger. Med en gang flyet klarte å bremse ned til omtrent null, la det seg enten over på venstre eller høyre siden med vingespissen ned i bakken. De som satt i følgebilen, kom da med et par ekstra hjul som de festet under vingene slik at flyet kunne takse tilbake til oppstillingsplassen.

Bakgrunnen for oppholdet på Sola var en NASA arktisk ekspedisjon, med utgangspunkt fra Sola.. Det hadde tittelen: «Airborne Arctic Stratospheric Expedition».  Årsaken til oppdraget var at det våren 1979 ble det funnet svært lave ozon-verdier høyt oppe i stratosfæren (> 10 km høyde) over Sydpolen. Nå ville de sjekke om det også var lave ozon-verdier over jorden sin andre pol, Nordpolen.

Historikken bak U-2 flyet var hemmelig og kom på vingene den 1. august, 1955. De første årene ble det holdt skjult for de aller fleste. Men, det tok ikke så lang tid før det traff nyhetene og måtte fram i dagen. Dette skjedde under «U-2 saka» i 1960 da flygeren, Gary Powers blei tatt til fange i Russland, nær byen Sverdlovsk, ca. 1 400 km øst for Moskva. Oppdraget til Gary var å ta detaljerte bilder over Sovjet Unionen og vise at de hadde interkontinentale raketter utstasjonert. U-2 var arbeidshesten i etterretnings- og rekognoseringstjenesten. Selv om flyet var subsonisk og relativt sakteflygende, så fløy det høyt, og var utenfor rekkevidden til både jagerfly og bakke-til-luft rakettene.

Lockheed SR-71-Blackbird

Kanskje et av verdens mest hemmelighetsfulle fly, SR-71 landet på Sola 20.februar 1987. Årsaken til dette var at de hadde fått brannalarm i den ene motoren midt ute i Nordsjøen og Sola var det beste alternativet å lande.

Som et sammentreff var det at denne dagen stod en gjeng med fly-entusiaster på vestsiden av rullebanen når SR-71 uventet dukket opp i nord og landet på Sola. Disse fly entusiastene hadde møtt opp for å se på et annet supersonisk fly, Concorden som skulle lande samme dag. Da Concorden fra British Airways var på vei for landing på Sola en halvtime seinere, ble det visst sagt at kapteinen ba om landingstillatelse omtrent slik: «This is BA Concorde, the worlds fastest airliner». Flygelederen på Sola klarte ikke holde seg, så han svarte: «Sorry Sir, you are not the fastest plane here today, Blackbird has just landed before you».

Den 20.2.1987- Dagen da  ‘Blackbird’  spionflyet  nødlander  på Sola. Foto: R. Messner

«Balckbirden» ble raskt plassert i hangar 2 med strengt vakthold. Før de prøvekjørte motoren den 4. mars blir det fortalt av en norsk tekniker som gjorde service på flyet at: «Det var ein litt gammel amerikaner som sto ved flyet og så interessert på de som var ute på banen og ryddet snø, den dagen». Den norske teknikeren vart litt nysgjerrig og spurte om han hadde jobbet med Blackbird tidligere. Ja da,  sa han, det var han som hadde tegnet maskinen opprinnelig. Det var nok selveste Kelly Johnsen.

Det topphemmelige flyet ble tatt ut av hangaren etter 13 dager og hensikten var å prøvekjøre den nye motoren som var satt inn i stedet for den skadede. For å komme i luften igjen måtte både tekniske eksperter og ny vinge og motor flys inn til Sola med kjempeflyet Lockheed C-5A Galaxy. Spesialistene hadde da utført det omfattende monteringsarbeidet og testet den kraftige motoren for å sjekke om alt var i orden. Under prøvekjøringen av motoren samlet det seg mange skuelystne langs gjerdene rundt flyplassen.

Bakgrunnen for utviklingen av SR-71 var nedskytingen av U-2 fly over Sverdlovsk i 1960 USA måtte ha et fly som ikke kunne nås av raketter og jagerfly. Det ble bygd 32 fly. Hele 12 av maskinene havarerte, men bare 3 menneske omkom. Flyet hadde en bemanning på to: en flyger og en ‘Reconnaissance Systems Operator’, RSO.

SR-71 klar for avgang på Sola. Foto:J.Åsland

På 40 år hadde SR-71 gjort det samme som U-2 og tjenestegjort over hele verden, over Russland, Vietnam, osv.  CIA hadde bestilt flyet for å fly høyere og fortere enn noe annet, slik at det ikke kunne angripes i tokt over fiendtlige områder. SR-71 tjenestegjorde for US Air Force fra 1966 og gikk ut av tjeneste i april 1998. Dette flyet som hadde flere høyde- og fartsrekorder.

Flyet besøkte Norge 6 ganger, 4 ganger i Bodø og en gang på Sola og Andøya.


Flere artikler fra samme kategori: Flyplassen


 • Soknepresten som mistet sin bolig, sin kirke, sin stilling og sin lønn.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Fra Sola Historielag møte 7. desember 2023, ved Per Inge Ruud

  Les Mer


 • Spionen i Tananger.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Tor Erik Hansen, fra medlemsmøte i Sola Historielag 28. sep. 2023 Foto: Sverre Rott

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Blant raketter,missiler og droner på Vigdel


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Tor Erik Hansen, utdrag av artikkel utgitt i Sola Historielags årbok 2018. Webside: Tor Erik Hansen   Vigdel fort var et forsvanlegg bygget av tyskerene i en fart for å beskytte flyplassen mot allierte angrep på Sola flyplass med store tunge krigsskip. Fortet var utstyrt med fi...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Den gang Sola kommune ikke fikk utgiftene til å strekke til


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum. Utgitt i Sola Historielags årbok 2018. Webside: Tor Erik Hansen   Bildet over viser økonomisjefen i Sola, Toralv Torstensbø, som lar pengene dale ned over rådmann Einar Sortland. Avis kommentaren var: "Sola-økonomien er norsktoppens be...

  Les Mer


 • «Pengeskapet på Sola postkontor ranet»- en historie om mestertyven Kåre Palmer Holm


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Tor Erik Hansen. Innsamling av materiale: Brit Hansen. Artikkelen er basert på avisartikler i Stavanger Aftenblad. Webside: Tor Erik Hansen.   Legenden og mestertyven Kåre Palmer Holm er død stod det i Stavanger Aftenblad 20. august 2004. Han omkom da huset hans i Skæddersmu...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer