Svartedauden i Sola


Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger.

Webside: Tor Erik Hansen.

Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne kanskje verste perioden vi har hatt her i landet. Dagens korona pandemi er ingenting mot det som skjedde ikke bare her, men i hele Europa på den tiden.

Det er nå ca. 670 år siden «den store mannedauden» eller svartedauden, slo til i Norge. Birger har god kjennskap til dette da han har studert dette temaet på universitetet i 2 år i Bergen.  Men som han litt humoristisk sa, at  å leve av å fortelle om dette temaet ikke var var noe levebrødt. Allikevel, svartedauden er det verste som noen gang hadde skjedd her i Europa.Svartedauen Sola

Mange år etter at dette skjedde, i år 1349 var det mange sagn om dette med denne pandemien og hva som skjedde i de forskjellige bygdene. F.eks. var det i Årdal slik at de som ikke var blitt smittet reiste opp på Eggjabønibå og var der til det ikke kom mer røyk fra pipene på husa, da var det ingen flere igjen. Andre plasser var det sagn om at det bare var ei lita jente eller gutt igjen. Eller som på Hundvåg at det bare var en hund igjen, derav navnet Hundvåg.Svartedauen Sola

Sola gikk heller ikke utenom denne katastrofen. Birger visste et kart med antall bruk fra 1520-1670 som viste at det fremdeles var mange ødegårder som følge av svartedauden og mange gården der det ikke var økning i antall bruk siden 1520. Sammenligner en så antall bruk i 1340 til 1519/20, så har det vært en voldsom nedgang. Tjora sogn hadde i 1340 ca. 280 innbyggere i 1520, men kun 115 i 1670. En nedgang på 59%. For Sola sogn var nedgangen 54% og for Håland 74%.Svartedauen Sola

Denne pesten rammet hele Europa utenom Island. Det er mange nedskrevne beretninger om dette, noen ganger helt til forfatteren døde.

Selve sykdommen ble spredd av en loppe som i utgangspunktet likte best gnagere, men hvis det ikke var nok av dem, gikk de på mennesker og andre dyr. Pesten ble også spredd ved dråpesmitte fra de som ble infisert.

Pandemien startet i Kina og fulgte silkeveien og ble i Europa først registret ved Svartehavet i 1346-47. Så ble den spredd sjøveien til Middelhavslandene i 1348 og videre til England og Sentral-Europa. På den tiden var Bergen, Nordens største by og handelssenter. I samme året som pesten kom til England 1349, fikk den raskt videre transport til Norge på rotter som ankom Bergen.

Men svartedauden er ikke den eneste pesten som har rammet Europa, f.eks. i 1100 f.Kr. var det pest og i år 540 e.Kr. herjet den Justidianske pesten i Europa. Etter svartedauden kom det jevnlig nye pester, men ikke så omfattende. Det gjorde at folketallet ikke kom opp på samme antall før mange århundrer etter, som vi så av tallene fra 1520 og 1670.

Folk var helt i villrede om hva de skulle gjøre når pesten rammet samfunnet. For legene som skulle bekjempe pesten ble det laget en særegen drakt. Ansiktet var dekket av en maske med et stort nebb, fylt med urter. Dette skulle hindre at legene ikke innåndet de farlige stoffene. Men det hjalp ikke de som var syke. Den eneste forklaringen på pesten var at det var Guds vilje som skjedde. Det var ikke før i år 1468 at noe begynte å skje. Da bygget de på en liten øy utenfor Venezia den første karantenestasjonen. Venezia var en veldig viktig handelsby, med besøkende sjømenn og handelsmenn fra hele verden. De hadde forstått at smitten kom utenfra og at disse folkene som var smittet måtte isoleres fra andre.

Men det var også en del uventede effekter av pesten. At 50% av befolkningen ble rammet gjorde at det ble flere muligheter for de som overlevde. De som hadde dårlig jord på bruket sitt, flyttet til et bruk med bedre jord. Derfor er ikke de tallene vi så tidligere fra Sola helt korrekte. Jorda i Tjora og Sola sogn var generelt bedre enn i Håland sogn. Derfor flyttet folk fra Håland sogn til de andre sognene.

En annen uventet effekt var at for å få giftet seg, så måtte en ha jord. Før svartedauden måtte de derfor ofte vente lenge før en fikk jord, som igjen gjorde at de ikke fikk så mange barn. Etter svartedauden var jo jord tilgjengelig og de giftet seg tidligere og befolkningsøkningen ble høyere enn før.

På 1600-tallet forstod de at de måtte isolere de som de trodde var syke. Det hjalp og dette førte med seg at folketallet begynte å stige i Sola. I 1636 var den siste pesten her.

 


Flere artikler fra samme kategori: Historie før år 1900


 • Sola vert sett på kartet


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Ove Tobias Gudmestad, fra Sola Historielags årbok 2021 Namnet Sola er godt kjent frå Kong...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • Lauritz Smith fra Sola toppet skattelistene for 300 år siden


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Tor Erik Hansen Like vanlig som årstidene kommer og julen kommer, så kommer skattelistene. Til noens glede og andres irritasjon sluker folk hva de rikeste har tjent...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Sjørøverslaget utenfor Sola i 1811


  Kategori: Historie før år 1900


  Et utdrag fra Atle Skarsteins artikkel i Sola Historielags årbok 2020 Bildet over er en akvarell av Fredrik Hansen fra 15. desember 1813. Bildesamling: Monsenfamilien.   I 1799 ledet general Napoleon Bonaparte et militærkupp i Frankrike som gjorde at h...

  Les Mer


 • Veier i Sola før i tiå


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Tor Erik Hansen. Utgitt i Sola Historielags årbok 2017. Webside: Tor Erik Hansen   Sola i dag kjennetegnes av store veiprosjekt. Flyplassen og Tananger har økende trafikk og trenger bedre veier med det resultatet at det graves og bygges nesten overalt. Sola kommune er bl...

  Les Mer


 • Tanangers eldste historie- «Den trygge havnen bak tangen»


  Kategori: Historie før år 1900


  Av: Atle Skarsten. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Lenge før det var antydning til noe bygdesentrum i Sola var Tananger det viktigste stedet. Tananger har en stolt historie preget av stedets lokalitet, ut mot havet, en historie med et virke...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


  Kategori: Flyplassen


  Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen. Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de " Fatale militærflyulykker under den kalde krigen", noe som det ti...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer