Fatale militære flyulykker under den kalde krigen.


Møte i Sola Historielag 17.oktober 2019- Foredragsholder Sondre B. Hvam.- Webside: Tor Erik Hansen.

Sondre B. Hvam  er konservator ved Jærmuseet og ansvarlig for fly samlingen på Flyhistorisk Museum. Hans fokus var på de » Fatale militærflyulykker under den kalde krigen», noe som det tidligere hadde vært lite fokus på. Før dette hadde lagets leder, Tor Erik Hansen en kort innledning om de eldste militære flyulykkene i Norge.

Fatale flyulykker
Vrakrestene av flyet i 1917
Sola Historielag
Flytypen Henri Farman F40

Den første skjedde om kvelden den første mai 1917 på Kjeller utenfor Lillestrøm.  Flygeren Arne Køltzow hadde gått opp fra flyplassen ved sekstiden for å prøve å komme opp i 4000 meters høyde for å slå den skandinaviske høyderekorden. Flyet var av typen Henri Farman F40, og den registrerende høydemåleren viste at flyet hadde nådd opp til 2400 meter.  Flyet var da skjult av skyene. Plutselig ser tilskuerne at flyet kommer nedover i bratt glideflukt, for så å forsvinne i en tåkesky for så å gå rett i bakken å bli knust.

Sola Historielag
Begravelsen flygeren Arne Køltzow
Sola Historielag
Kjeller 1924, bauta over 8 omkomne flygere.

Flygeren ble gravlagt med full militær honnør på Vår Frelsers gravlund i Kristiania.  Stortingspresident, forsvars-minister, kommanderende general og kommanderende admiral var blant de mange fremmøtte.  Kongens garde paraderte utenfor kapellet, og i spissen for det lange sørgetoget spilte divisjonsmusikken. Offiserer fra Hærens og Marinens Flyvevæsen bar kisten.

Det skulle ikke gå mer enn noen få måneder før atter en flyger forulykket.  Den 23. august 1917 omkom annen flyger i nærheten av Tangen stasjon (ved Mjøsa).  Også her kom maskinen ut av en tåkesky uten styring.  Og mange tragiske flyulykker kom senere. I 1924 ble det reist en bauta på Kjeller flyplass – med 8 navn – til minne om de som «døden plutselig hentet bort fra den livs-gjerning de stod midt oppe i”.

Sola Historielag
Fly fra Hærens Flyveskole på Kjeller.

For Sola sin del var det svært dramatisk da flyplassen skulle åpnes den 30. mai 1937. Selve stevnet skulle vare over tre dager og starte lørdag 29.mai, med offisiell åpning av kong Haakon, kl. 18.00 samme dag. Men allerede på torsdagen 2 dager før, skjer noe tragisk. Kl. 09.00 starter 11 fly av typen Moth (7 Tiger Moth og Standard Moth) fra Kjeller flyplass for å fly til Sola for å delta på åpningen. På veien skulle de etterfylle bensin på Kjevik utenfor Kristiansand. Men på turen til Sørlandet gikk det fryktelig galt. Ved Skien kom formasjonen ut for et voldsomt uvær med regn og torden. Skyene gikk helt ned til bakken og var så tett at pilotene ikke kunne se vingetippene.

Sola Historielag
Fly fra Hærens Flyveskole på Kjeller.

 

Av de 11 flygerne var kun to offiserer og mange var derfor uerfarne og ikke vant til slikt vær. Uten blindflyvningsutstyr var flyelevene overlatt til seg selv. De fleste gikk i spinn, men flere fikk øyekontakt med bakken og klarte å rette opp flyene og nødlande. Men tre fly styrtet, en mann omkom, mens to klarte å redde seg ved å hoppe i fallskjerm.

Men dette var ikke alt. Etter to festdager på Sola under åpningen av flyplassen, hvor tusenvis av tilskuere var møtt fram, ble denne siste dagen trist. Allerede etter ca. en time skjedde det. Tre fly fra Hærens flyvåpen skulle demonstrere stupbombing. Det ene flyet, gikk rett i bakken i en fart av 400 km/t og ble knust. Flyet ble slengt 200 meter bort fra der det traff gressletten og ble liggende som en sammen vridd masse av knuste enkeltdeler. Alt skjedde rett foran øynene til flere tusen tilskuere. Flygeren ble drept momentant. Flystevnet ble øyeblikkelig avlyst.

Men så til kveldens fordragsholde, Sondre B. Hvam. Han startet med å si at på grunn av den globale frykten for krig forsynte amerikanerne Norge med mye materiell på kort tid, ikke minst fly. Da flere flyplasser som Ørlandet og Rygge enda ikke var ferdig utbygget var mange av disse flyene innom Sola.

I 1948, da den kalde krigen startet, hadde det norske Luftforsvaret få fly. De hadde anskaffet noen engelskbygde Vampire jetfly, men det var ikke nok. Dette førte til at gamle Spitfire jagerfly fra krigen ble tatt ut fra lager og gjort operative. 7 av disse flyene styrter mellom april og august, dette året og 2 flygere omkom. 5 av ulykkene skyldes dårlig vedlikehold og de 2 andre ble ikke oppklart, så dette kunne ikke fortsette.

Supermarine Spitfire
de Havilland Vampire

Etter krigen ble det på Sola satt opp en avdeling med Mosquito jagerfly. Flyene hadde rammer av limtre og tålte ikke klimaet her. Etter en fatal ulykke med to omkomne i Boknafjorden i 1949, ble de øyeblikkelig satt på bakken.  I 1950 var det fire fatale ulykker med forskjellige flytyper og i 1951 fant det sted 7 fatale flyhavari med tap av 11 mann.

de Havilland Mosquito

10. sept. 1951: Norge får sine første jetjagere via Våpenhjelpen. En periode hadde luftforsvaret 5 forskjellige jagerfly og den de hadde mest av, men med også flest ulykker var F-84F/G. Fra 1951 – 1954 hadde de 206 eksemplarer hvorav 86 maskiner totalhavarerte og 34 flygere omkom. Særlig i 1952 var det mange ulykker, men kun en tredjedel var fatale. Totalt dette året var det 12 fatale ulykker med tap av 15 mann og særlig høsten 1952 skjedde det tett. 21. aug.- første totalhavari, 31. aug.-andre totalhavari, 1. sept.-første fatale havari og 13. sept.- andre fatale havari.

 

Republic F-84E/G Thunderjet
North American F-86K Sabre
North American F-86F Sabre
Lockheed T-33 T-bird
Republic RF-84F Thunderflash

Gjennom hele 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til en meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt – hvilket mange av dem også gjorde. Fra 1950 til 1959 fant det sted 95 fatale flyulykker i det norske forsvaret, inkludert fly ført av nordmenn under utdanning i USA og Canada. Disse ulykkene kostet til sammen 116 militærflygere livet. Om vi ser på perioden 1950 til 1989 under ett kommer vi opp i 161 fatale flyulykker, hvor tilsammen 199 militærflygere mistet livet. Samlet utgjør dette kanskje den største arbeidsulykken i moderne norsk historie. Likevel fremstår ulykkene som en lite kjent del av norsk forsvars- og arbeidshistorie. Gjennom en systematisk gjennomgang av Stavanger Aftenblads arkiv for perioden 1950–1989 viser artikkelen at de fatale militærflyulykkene fikk stor samtidig pressedekning for deretter å bli glemt. Til tross for at ulykkene enkeltvis skapte avisoverskrifter, gikk de raskt ut av folks bevissthet og har aldri blitt en del av vårt kollektive minne.

Det er naturligvis ingen automatikk i at saker blir husket på bakgrunn av ei avisforside. De fleste avisforsider blir kanskje glemt raskere enn det vi normalt tenker over. De enkelte hendelsene må analyseres og undersøkes i lys av hverandre. De må gjøres om til en sammenhengende fortelling for å gi mening. Det er kanskje først da de danner et større bilde som lettere blir husket. Forskning innen norsk utenriks- og forsvarshistorie har hovedsakelig vært konsentrert rundt sikkerhetspolitiske emner og problemstillinger. Forsvarets rolle i den kalde krigen har ofte kun blitt viet interesse der den har bidratt til å belyse og forklare elementer av sikkerhetspolitikken. Militæravdelingene og enkeltmenneskene som til daglig fikk føle den kalde krigens spenninger på kroppen har stort sett blitt oversett når faghistorikere og forskere med interesse for perioden har forsket på perioden og formidlet den. Dette har Jærmuseet planer om å gjøre noe med, sammen med blant annet Universitet i Stavanger og NTNU. De har iverksatte et større forskingsprosjekt som skal fremheve og synliggjør innsatsen til norske militærflygere under den kalde krigen, innhente informasjon og sikre minner om en hittil lite kjent del av vår historie. Det innsamlede materialet skal inngå i minnebanken «For våre kamerater: Minnebank for militærflygere under den kalde krigen».

Dersom dere har lyst til å linke til artikkelen som tar for seg Aftenbladets omtale av ulykkene ligger den her (den kan leses og lastes ned kostnadsfritt): https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2019/01/i_dag_i_fredstid_kreves_det_atter_offervilje_fra_vaare_fl

Dersom dere har lyst til å linke til reportasjen på museets hjemmeside om eksamensprosjektet for lærerstudentene på UiS og opprettelsen av minnebanken ligger den her: https://www.jaermuseet.no/flyhistorisk/minnebank-for-militaerflygere-fra-den-kalde-krigen/

Rekord møte

Dette var det møte i Sola Historielag med mest frammøtte. Hele 104 mann var til stede.


Flere artikler fra samme kategori: Flyplassen


 • Soknepresten som mistet sin bolig, sin kirke, sin stilling og sin lønn.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Fra Sola Historielag møte 7. desember 2023, ved Per Inge Ruud

  Les Mer


 • Spionen i Tananger.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Tor Erik Hansen, fra medlemsmøte i Sola Historielag 28. sep. 2023 Foto: Sverre Rott

  Les Mer


 • April 1940 en måned i Solabuenes liv som ikke blir glemt.


  Kategori: Flyplassen


  Fra: Sola Historielags møte 16. mars 2023: Ved: Martin Hovland og Per Inge Ruud Del 1: Angrepe...

  Les Mer


 • Tore Idsøe fra Grannes, som opplevde det grusomste under krigen.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Fra Sola Historielags møte 19.jan. 2023, ved Ottar Kjørmo. Klikk på bildet over for å se streamingen av møtet om Tore Idsøe. Fortellingen fortsetter under.

  Les Mer


 • Historiske glimt fra Solakrossen.


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Ved: Torleif Oftedal-Fra Sola Historielags møte 8. desember 2022 Solakrossen elsket og hatet, men interesserer mange også denne kvelden i møtet i histo...

  Les Mer


 • Sola Brannstasjon


  Kategori: Flyplassen


  Presentert på møtet 17. november 2022 i Sola Historielag av Arvid Bærheim Fikk du i...

  Les Mer


 • Redningshelikopteret – Sea King, Går av fra operativ tjeneste på Sola, etter 47 år.


  Kategori: Møter


  Ved: M.T.Hovland og K. Lande Fra møte i Sola Historielag 17. mars 2022 (Foto over:...

  Les Mer


 • Storgården Håland


  Kategori: Historie før år 1900


  og innføringen av lokaldemokratiet i Sola  Av: Tor Erik Hansen. Fra historielagsmøtet 17...

  Les Mer


 • Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Brigit Jaastad- Fra Sola Historielags møte 2.12.21 Med ti...

  Les Mer


 • «Istiden og de første som slo seg til på Sola»


  Kategori: Møter


  Ved Martin Hovland- Fra Sola Historielags møte 18.11.21 Det første spørsmålet en stiller seg er.  «Generasjonene før oss – hvem var de???». Og vid...

  Les Mer


 • Sola politistasjon


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Ved: Ottar Kjørmo Fra: Sola Historielags møte 26.10.2021

  Les Mer


 • HISTORIEN OM DC-6B LN-SUB


  Kategori: Flyplassen


  Fra Sola Historielagsmøte 23. september 2021 Ved: Egil Endresen, styreleder for venneforeni...

  Les Mer


 • K. Ullestad-Olsen, Sola flyplass sin far


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen. Fra Sola Historielags årbok 2018 At K. Ullestad-Olsen er den som kan kalles Sola flyplass sin far kan ingen ta fra ham. Han var med og bygget flyplassen. Han var lufthavnsjef og fly...

  Les Mer


 • Blant raketter,missiler og droner på Vigdel


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Tor Erik Hansen, utdrag av artikkel utgitt i Sola Historielags årbok 2018. Webside: Tor Erik Hansen   Vigdel fort var et forsvanlegg bygget av tyskerene i en fart for å beskytte flyplassen mot allierte angrep på Sola flyplass med store tunge krigsskip. Fortet var utstyrt med fi...

  Les Mer


 • Sola flyplass, en gang Norges største gård som ble til et naturreservat


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg. (Fra møte i historielaget 18.mars 2021) Sola flyplass, en gang Norge største gård Flyplassen på S...

  Les Mer


 • Sola skulle bli Skandinavias hovedflyplass.


  Kategori: Flyplassen


  Av: Tor Erik Hansen- Fra møtet i Sola Historielag 18.feb. 2021 I 1935-36 da en begynte å planlegge Sola flyplass var planen først å bygge ...

  Les Mer


 • 4 Ekstremfly på Sola, 1958 – 1989


  Kategori: Flyplassen


  Av: Martin Hovland Dette er en forkortet utgave av møte i Sola Historielag den 1. desember 2020. Videoen fra møtet kan sees her, inkludert flere filmer og kan sees her:

  Les Mer


 • Uttappingen av Stokkavatnet- (Forus)


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Inge Røyneberg. En artikkel fra Sola Historielags årbok 2020 og referat fra møtet 22.okt. 2020 Stokkavatnet eller Forus-området ...

  Les Mer


 • Sola strandhotells historie


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Tor Erik Hansen. Møte referat fra møte den 24. sept. 2020 basert på artikler fra årbøkene 2019 og 20 for Sola Historielag Historien starter fo...

  Les Mer


 • Den gang Sola kommune ikke fikk utgiftene til å strekke til


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum. Utgitt i Sola Historielags årbok 2018. Webside: Tor Erik Hansen   Bildet over viser økonomisjefen i Sola, Toralv Torstensbø, som lar pengene dale ned over rådmann Einar Sortland. Avis kommentaren var: "Sola-økonomien er norsktoppens be...

  Les Mer


 • «Pengeskapet på Sola postkontor ranet»- en historie om mestertyven Kåre Palmer Holm


  Kategori: Historie 1950 - 2020


  Av: Tor Erik Hansen. Innsamling av materiale: Brit Hansen. Artikkelen er basert på avisartikler i Stavanger Aftenblad. Webside: Tor Erik Hansen.   Legenden og mestertyven Kåre Palmer Holm er død stod det i Stavanger Aftenblad 20. august 2004. Han omkom da huset hans i Skæddersmu...

  Les Mer


 • Bennetter- og Hellandfamiliene som har satt dype spor i Sola innen kunst og kultur.


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Av: Arvid Bærheim. Utgitt i Sola Historielags årbok 2019. Webside: Tor Erik Hansen   Helland- og Bennetter-familiene har begge betydd mye for Sola. I dette møtet handlet det om begge familiene og hva de hadde gjort i Sola og hva de hadde felles.  For de hadde barn som var gift m...

  Les Mer


 • Geniet og «trollmannen» Rasmus Sørnes


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 16. januar 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Ottar Kjørmo og han skulle snakke om en av Solas "største" menn, nemlig geniet og "trollmannen", Rasmus Sørnes. Det er få Solabuer som har fortjent mer heder og oppmerksomhet enn odelsgu...

  Les Mer


 • En «reise» rundt til Solas historiske steder?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 5. desember 2020.-Webside: Tor Erik Hansen. Tor Erik Hansen holdt så foredraget denne kvelden som var en slags historisk rundtur i Sola. For det har seg slik at vi i Sola har mange utendørs, synlige historiske steder og ting fra mange tidsepoker. Ja vi har faktisk...

  Les Mer


 • Jakten på havrekster og strandrek


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 14.november 2019 ved Tormod Lauvvik.- Webside: Tor Erik Hansen. Farlig kyst Til alle tider har kystbefolkningen søkt etter gjenstander som fløt på havet og lå på stranda. Ifølge norrøn mytologi, ble de første menneskene, Ask og Emblas dannet a...

  Les Mer


 • John Skien – «Det gode liv i NRK»


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 19.september 2019. Webside: Tor Erik Hansen Dagens foredragsholder var den kjente TV-profilen John Skien. Han ville ikke kalle seg Solabu selv om han har bodd snart 50 år i Sola. Han hadde kalt foredraget sitt: "Det gode liv i NRK" og satte pris på å bli invitert...

  Les Mer


 • Bureising på Jæren og Sola


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 21.mars 2019. Webside: Tor Erik Hansen.   Foredragsholder denne kvelden var Tarald Oma, han skulle snakke om Bureising på Jæren og Sola. Bureising er å rydde og bygge et nytt selvstendig gårdsbruk på et jordområde som er udyrket. For litt over 100 år s...

  Les Mer


 • Spioner og agenter i Tananger under krigen


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte 21. februar 2019 med Atle Skarsten. Artikkel utgitt i Sola Historielags årbok: 2018. Webside: Tor Erik Hansen.   I dette møtet hadde Atle Skarsten et spennende foredrag med tittelen "Spioner og agenter i Tananger under krigen." Hi...

  Les Mer


 • Svartedauden i Sola


  Kategori: Historie før år 1900


  Fra et møte i Sola Historielag-17. januar 2019 med Birger Lindanger. Webside: Tor Erik Hansen. Birger Lindanger er den lokale eksperten på svartedauen her i distriktet. Og på et møte i Sola Historielag 17. januar 2019 fortalte han om denne ka...

  Les Mer


 • Flypioneren Tryggve Gran


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 6. desember 2018 med Frode Skarstein. Webside: Tor Erik Hansen. Foredragsholder denne kvelden var Frode Skarstein som skulle snakke om Tryggve Gran. Frode er fra Tananger, utdannet biolog og underviser i naturfag ved Universitet i Stavanger. På f...

  Les Mer


 • Hafrsfjords historie og hva kan man finne?


  Kategori: Møter


  Møte i Sola Historielag 15. november 2018 med lansering av årboka 2018  og  fordrag om om historien til Hafrsfjord, og hva kan man finne der?   Av: Tor Erik Hansen og Martin Hovland. Webside: ...

  Les Mer


 • «Redningstjenesten før og nå»


  Kategori: Historie 1900 - 1950


  Møte i Sola Historielag 13. september- 2018. Ved: Egil H. Grude, Arne Gravdal og Jan-Rikart Lillebøe. Webside: Tor Erik Hansen.   Møtet denne gangen var lagt til Hovedredningssentralen i Sør-Norge, ved flyplassen. Tema for kvelden var «redningstjenesten før og n...

  Les Mer