Årbok 2020

kr150.00

Beskrivelse

1100-årsjubileet for Norges samling i Hafrsfjord 1972   (Av: Per Inge Ruud )

Det er snart 50-år siden markeringen av 1100-års jubileet for slaget i Hafrsfjord. Mange av oss husker det storslåtte arrangementet på Ytraberget med kongen i spissen. Men det var ikke egentlig planen at hovedarrangementet skulle være her. Det var Stavanger kommune som styrte hele opplegget og dannet en komite på 6 mann. Hva var det egentlig som skjedde?

I ildlinjen – Tananger og Sola under Napoleonskrigene 1807-1814  (Av: Atle Skarstein)

Fra 1807 til 1814 var Norge i krig og det var direkte trefninger utenfor Sola og Tananger. Det var Napoleonskrigene og Norge var i union med Danmark. Fienden var England og Sverige. Norge/Danmark hadde ingen store marine fartøy og måtte stole på små robåter utstyrt med kanon. Engelskmennenes taktikk var å hindre norske eller danske fartøy å forsyne landet med hardt tiltrengt korn. Det er en periode som er lite kjent.

 

 

 

Naboens siste reise (Av: Paul Hogstad)

På Sola kirkegård er det en gravstøtte som mange stopper opp ved og undrer. Gravstøtten er over en som ikke kan ligge her, for det står at han omkom ved «Titanic»s forlis. Men hvem var han, og kan jeg finne ut mer om ham? Jeg skal i denne artikkel har prøve å nøste opp i dette.

Bjørn Fraser – Forsvarsmann i krig og fred- (Av: Arvid Bærheim)

Bjørn Fraser, en mann som har opplevd utrolig mye.  Han var flyger og tjenestegjorde på Sola før krigen og stoppet bl.a. tyske skip. Han prøvde å rømme til England og tatt av tyskerne. Han fikk dødsdom, som ble redusert til 10-års tukthus i Tyskland. Han ble reddet av de hvite bussene. I 1945 var han tilbake på Sola i LKV. I 1950 ble han som oberstløyntnat sjef for den militære flyskolen på Sola. Han hadde flere viktig stillinger i luftforsvaret. Han ble sjef for Sola Flystasjon i 1962.

De første Solabuene og klimaet-Når, hvorfra og hvordan kom de hit? (Av: Martin Hovland og Tor-Erik Hansen)

Fra den første Solabuen satte sin fot på sanden i Sola, og helt fram til i dag har klimaet på Sola variert. Det viser seg at hvert tusen-år har hatt sine utfordringer klimamessig. Men, det beste klimaet forekom nok i Boreal-tiden da havet sto høyere oppe, og selve stranden lå der Solakrossen er i dag.

De fleste eventyr begynner gjerne med setningen: «Det var en gang…», – således også historien om de første Solabuene, for mellom 10 700 og 8 500 år før nåtid.

Sola Strandhytte som ble til Sola Strandhotell – (Av Tor Erik Hansen)

Året er 1929, Sola Nordsjøbad hadde gått konkurs og hotellet ble overtatt av den erfarne og driftige hotellmannen, Axel Lund. Igjennom flere faser bygget han ut hotellet, uten at de eldste delene ble revet. Han viste stor kreativitet når det gjaldt utbyggingen, bl.a. ved å kjøpe deler av salonger på skip som ble opphugget på Stavanger Ophugningskompani på Buøy i Stavanger. Hotellet gikk godt lenge, men det var mange skjær i sjøen, og det var flere nedgangstider. Så dårlig var det en periode at det ble diskutert å rive hotellet. Ny krefter kom inn og tenkte annerledes, og problemene ble overkommet.

Måkeball på Rott. (Av: Birger Lindanger)

Dette var en tradisjon som skjedde på Rott for mange år siden, men som etter hvert ble forbudt. Dette var mat auke for folk. Det gikk ut på å brekke vingene på måkeungene slik at de ikke kunne fly. De ble jo allikevel maten av foreldrene til de forventet at ungene kunne fly selv.

Da foreldrene stoppet med dette var det på tide å sanke inn ungene. Etter fanging, slakting og salting i tønner var det fest om kvelden. Et innslag her, var at ungguttene drog de andre ungjentene en etter en ut i sjøen og dukket de under.

Uttappingen av Stokkavatnet – ingeniørkunst av ypperste klasse. (Av: Inge Røyneberg)

Når en står og ser utover Forus i dag, med alle kontor og industribygg er det kanskje vanskelig å se for seg at for 120 år siden var dette bunnen av et vann, Stokkavatnet. For over hundre år siden startet denne kjempejobben med å tømme vannet for å få mer landbruksjord. Det ble boret en 342 meter lang tunnel under Åsen, og som i dag boret de fra begge sider og traff. Dette prosjektet hadde som prosjekt i dag problemer med dårlig planlegging og kostnadsoverskridelser.

Sofus – Mannskapsavis med meningers mot-(Av: Arvid Bærheim)

«Sjekk opp antrekket! Vi har mange ganger ergret oss over antrekk og oppførsel på kaféene i «Krossen». Det gir et meget dårlig inntrykk på sivilbefolkningen når de ser gutta fra Flyvåpenet komme slengende med en skitten og oljete eks-uniform, hendene langt ned i bukselommene og lua brukt som solbriller.»

Mannskapsavise Sofus på Sola flystasjon hadde mange temaer: dagligdagse forhold og aktiviteter på flystasjonen, avdelinger med ulike oppgaver, introduksjon av nye flytyper, øvelser, flyaktiviteter, intervjuer med nye sjefer og folk på «golvet», fritidstilbud, etc.

Mysteriet Erling Skjalgsson (Av: Tor Erik Hansen)

Vikinghøvdingen Erling Skjalgsson fra Sola er den som er mest nevnt og beskrevet i Snorre Sturlassons saga, Heimskringla, den største og mest omfattende sagaen om våre vikingkonger. Men hvem han egentlig var, hvor slekta kom fra og hvor den forsvant har vært et tema i mange år.

RF-84F ‘Thunderflash (Av: Martin Hovland)

Etter at Berlin-muren ble bygget i 1951 fikk NATO et stort behov for rask etterretning og oversikt over russiske fly, båter og bevegelse av materiell på bakken. For å få dette til måtte flyfabrikken Republic i USA spesial-tilpasse jagerfly som hadde som hovedoppgave å fotografere. Et slikt fly var RF-84F Thunderflash som var stasjonert på Sola i perioden juni 1956 til juli 1961.

« Kommunehus i Sola gjennom 170 år» (Av Per Skjørestad og Tor Erik Hansen)

Den 13. februar 2020 innviet med brask og brann, Sola kommune sitt nye rådhus i Solakrossen. Bygget hadde kostet nærmere 300 millioner kroner og skulle nå huse mange av de kommunale administrasjonsoppgavene. Åpningen av det nye rådhuset var slutten på en 170 år ganske omflakkende tilværelse for herreds- rådhus eller kommunestyresal tilværelse i kommunen. Lokal-demokratiet ble i Norge innført i 1837 med formannskapsloven og førte til at lokal valgte innbyggere skulle være med å bestemme. Disse beslutningene skulle tas i plenum i et egnet lokale, og kommunene måtte ha administrasjon for følge dette opp.

DNL-husene på Sande, et symbol på skandinavisk storpolitikk (Av: Tor Erik Hansen)

På Sande, like ved Sola sentrum, er en godt gjemt hemmelighet. Her ligger åtte, firemannsboliger som er over 70 år gamle. De fikk tidlig tilnavnet DNL-husene, da de ble bygget av Det Norske Flyselskap (DNL), et norsk flyselskap som var forløperen til SAS. Det offisielle navnet er Sande Terrasse. De ble oppført i 1948 som boliger for ansatte i selskapet. Husene ble bygget i hui og hast, da Sola var blitt lovet store oppgaver innen norsk og skandinavisk luftfart. Men oppgavene som ble lovet, ble tatt vekk fra Sola, en etter en. Dette var storpolitikk og Sola tapte.