Bronsen forandret steinalderfolket


Etter at de lokale bosetterne i Sola i vertfall i 4 500 år, kun hadde brukt stein og tre til å lage redskaper begynte det Norge og Nordens en stor revolusjon. Omveltingen gikk ikke fort, men har skapt navn til den neste perioden i oldtiden, nemlig bronsealderen. Utgangspunktet som for steinalderen var betegnelsen på materialet som ble brukt til redskap og særlig til å skjære med.

Bronsen kom først til Norden og Danmark for omkring 2 000 f.Kr. og sannsynligvis til Norge litt senere. Her defineres bronsealderen fra ca. 1 800 f. Kr.

Tøystykke fra jåsund, Sola
Tøystykke fra jåsund, Sola

Som vi skal forklare litt senere er bronse et blandingsmetall av kopper og tinn så faktisk før bronsen kom er det noen få spor fra en periode hvor rent kopper ble brukt. Fra et funn ved Bygholm i Danmark er funnet forskjellige ting av kopper: en dolk, fire økser og tre armringer. De er fra perioden omkring 3 500 f.Kr.  En kjenner ikke til mange funn fra den tiden, for de er ytterst sjeldne. Så sjeldne, at de for datidens mennesker ikke betydde noe rent praktisk. Man felte stadig trærne med flintøkser, kuttet kornet med flintsegl, skar kjøttet med flintkniver. Men kjennskapet til et helt nytt materiale, har uten tvil hatt stor betydning for de siste steinaldermennesker.

For ca. 3 800 år siden fra i dag, gjorde bronsen sitt inntog her i Norge og da mest sannsynlig på det grøderike og milde sørvest landet. Bruken av dette nye metallet fikk avgjørende betydning for utviklingen i datidens samfunn. Den 10 000 års lange steinalderen ble dermed slutt og ble avløst av bronsealderen. Den kom til at vare ca. 1 300  år fram til jernalderens begynnelse. I årstall er det tiden fra 1 800 – 500  f.Kr.

Vår viten om bronsealderen kommer først og fremst fra arkeologiske utgravninger. Arkeologi er vitenskapen – eller læren – om gamle tiders ting og saker. Det kan være potteskar og ildsteder på en boplass. En grav med leirkar og brente ben fra den døde. En tapt kniv. En kvinnes smykker ofret i en gravhaug. Eller bare huller etter husstolper, der for lengst er råtnet bort.

 bronsealder, sola historielag
Fra avduking av rekonstruksjonen av kvinnen som ble funnet i Rægehaugen

Det er er i den senere tid funnet stolpehulle fra flere hus fra sein steinalder/tidlig bronsealder i Sola.

    • Tjora (2008) 7-8 hus
    • 1 hus ved Sømmevågen (2013)
    • 5 hus på Utsola (2014)
    • 2 hus på Jåsund (2010) fra samme periode. Funnene på Jåsund ligger i nærheten av Nord-Jærens største gravhaug Sothaug . Se link til: Jåsund bronsealderhus .
    • 2 hus Myklebust (2010) fra yngre Bronsealder.

Lignende hus som er gjenreist på Landa i Forsand kommune må også ha stått på Sola. På Landa er spor etter ca. 250 hus fra år 1500 f. Kr. og fram til ca. år 600 e. Kr. Avdekket.
Jåsund bronsealderhus
Det er arkeologenes jobb å studere alle disse tingene og så finne frem til, hvordan mennesker levde i førhistorisk tid. Bronsealderens folk kunne nemlig ikke selv skrive sin egen historie.

Så derfor må arkeologene gjøre det i dag. Men det har ikke vært bare arkeologene som gjør alle funnene. Mange ting er dukket frem ved tilfeldigheter. Bøndene har samlet mye opp fra deres jorder og marker i tidenes løp. Gravemaskinene får jevnlig interessante ting i grabben når der bygges nye hus og veier. Men selvsagt arkeologene har gjort de fleste fine funn ved utgravinger av gravhauger fra bronsealderen. Nye – gamle – ting dukker hele tiden fram av jorden eller haugene. Hvert eneste funn er en ny brikke i et puslespill som aldri blir lagt ferdig. Allikevel vet vi i dag mye om hvordan det var at leve i bronsealderen.

 

 


Flere artikler fra samme kategori: Bronsealderen