Bygdeborger i Sola

 

sola historielag,bygdeborg

Det er kjent rundt 390 bygdeborger i Norge.Rogaland er det fylket som har flest bygdeborger.  Bygdeborger kan defineres som forhistoriske anlegg som ligger på vanskelig tilgjengelige naturformasjoner, gjerne bergtopper, som er gjort utilgjengelige ved hjelp av murere av stein eller voller av jord. Noen få av disse er undersøkt arkeologisk, men disse undersøkelsene er svært begrenset. Ingen bygdeborger er totalundersøkt her til lands. Det ser ut som om at de har hatt en brukerfase i romer- og folkevandringstid (0-600 e.Kr.), dog med en konsentrasjon i folkevandringstiden (400-600 e.Kr.). Det er ikke funnet særlig mange gjenstander ved slike undersøkelser, noe som kan skyldes at folk sjelden oppholdt seg her over lang tid. Det er funnet keramikkskår, dyrebein av husdyr og spinnehjul.

 

Gjennom tidene har det vært diskutert hvilken funksjon bygdeborgene har hatt. Tidligere tolkninger var at anleggene fungerte som tilfluktsborger i urolige tider da overfall og herjinger feide over bygdene. Senere innspill legger mer vekt på anleggenes strategiske funksjon, som utkikksposter eller vaktposter langs viktige ferdselsårer. En har også diskuterte muligheter for at flere borger kan inngå i et forsvarsystem.

 

sola historielag,bygdeborg

I Sola er det registrert 3 bygdeborger, Bjerget på Haga, Ytraberget på Sørnes og Myklaberget på Røyneberg.  De er alle plassert i nærheten av Hafrsfjord og alle har visuell kontakt i mellom seg. Da det finnes fjelltopper som er høyere og bedre skikket som utkikkspunkt så teorien om at de blir brukt som utkikksposter kan nok ikke brukes her. Som vaktpost er det mulig da den gamle folkeveien, Tjodvegen gikk i nærheten av Ytraberget og Myklaberget. For Bergjet på Haga går en mulig rute mellom bautasteinene, se såkalte Kvilesteinene like i nærheten.

Bygdeborgene på Sola er:

 

YTRABERGET – Sørnes

Bygdeborgen på Ytraberget er nok den mest kjente i Norge, siden man lenge har antatt at det var her kong Kjotve flyktet etter å ha tapt slaget mot Harald Hårfagre i Hafrsfjord. Borgen ligger på gården Sørnes, på en liten halvøy som stikker nord-vestover ut i Hafrsfjord. Vi må regne med at den ytterste delen av halvøya, den som kalles Ytraberget, var en øy i jernalderen, da vannet stod rundt en meter høyere på den tiden. Oppe på det romslige platået finnes det også spor etter tre hustufter som sannsynligvis har stått her mens borgen var i bruk. Deler av bygdeborgen ble restaurert til 1100-års jubileet for slaget i Hafrsfjord i 1972.

 

sola historielag,bygdeborg

BERGJET - Haga

Bygdeborgen på Bergjet på Haga er uten tvil en av de mer uinntakelige i Rogaland. Det er kun et begrenset område på vestsiden hvor det går an å klatre opp, og heller ikke det er enkelt. Her har man derfor bygget en voll av jord og stein i en lengde av 50 meter for å gjøre et angrep enda vanskeligere. Resten av sidene er så bratte at de flere steder skrår innover. På toppen er det en flate på omtrent 50x75 meter. For de som tar seg tur opp dit vil en fort oppdage dette uinntakelige ”fortet” som ligger tett opp i byggefeltet på Haga. Bygdeborgen virker helt inntakt.

 

MYKLABERGET - Røyneberg.

Denne borgen ligger på berget like nord-øst for Røyneberg skole. Også her kan man finne spor etter steinmuren som er bygget rundt toppen for å gjøre et angrep vanskelig. Ellers er dette en fin topp med utsikt over store området. Bygdeborgen er en del ødelagt av tyske stillinger på toppen.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »