Trekantede steinsettinger i Sola

Fra boken Sola's eldste historie av Tor Erik Hansen og Atle Skarsten

 

Rundt om i landet finnes det en mengde forskjellige typer fornminner. En annen helt spesiell type formninne, trekantede steinsettinger er det registrert flere av i Sola

sola historielag, steintrekant

 

 På folkemunne har disse fått en mengde forskjellige navn, som Krossane (Ullandhaug), Døds-sjødno (Sele), Skjoldmøyene (Stava) og De fem dårlige jomfruene (Norheim). Disse trekantede steinsettingene er enten kantlagt eller helt brolagte med stein og ligger forholdsvis lavt i terrenget. I hver spiss av trekanten står det, eller har stått, en oppreist bautastein. Flere av de trekantede steinsettingene har også en forsenkning i midten. Her har det kanskje også stått en bautastein eller kanskje en høy mast.

 

Trekantede steinsettinger kan deles inn i tre forskjellige typer; triangler, treodder og stjerner.

 

Trianglene har en trekantet fasong og er som regel laget med like lange sider, eller med to lengre og en kortere side. Dette er som regel de minste anleggene, med sider i en størrelsesorden fra 1 til8 meter. Her dreier det seg som regel om lave byggverk, som regel kun med ett lag stein. Disse er de vanligste ute ved kysten.

 

Treoddene har også en trekantet fasong, der sidene svinger litt inn mot midten, noe som gir dem et litt mer stjerneformet utseende.  Disse anleggene er vanligvis bygd som jordhauger, av og til med steinsatt rundt kantene, men også som rene steinsettinger. De varierer i størrelse, med armer fra 7 til22 meter og kan være opp til en meter høye.

 

sola historielag, steintrekant

Stjernene er anlegg som har tre like armer som går ut fra sentrum, med omtrent lik vinkel mellom armene. De varierer i størrelse, fra 4 til godt over22 meter lange armer, og opp til en meter i høyde.

 

Totalt er det registrert rundt 150 slike anlegg i Norge og Sola 5 stykk.

 

Sør-Kolnes – En trekantet steinsetting omgitt av små steiner. Hver av sidene omtrent9 meter lange, med en oppreist stein i hver ende – forsvunnet.  

 

Sør-Kolnes – en forsvunnet trekantet steinsetting. Omtrent14 meter.

Slik beskrives den ene steinsettingen på Sør-Kolnes av antikvar Nic. Nicolaysen, i hans beskrivelse av Stavangers Amt: ”Paa Kolnes var der 1842 paa en jordryg en rad av af 11 hauger af forskjellig størrelse, deriblandt en firkantet, nær derved en kullkastet 7 al. lang bautasten, og i den ene ende af raden en lav lav med smaa stene omgiven trekant, hvoraf hver side 22 alen lang, med en opreist sten i hver spids, en bautastein idenfor den ene spids og tilforn en lignende udenfor den anden spids.” Så tidlig som i 1863 var dessverre denne og den andre på Sør-Kolnes fjernet.

 

Risa – En trekantet haug, omtrent12 meter i hver retning – forsvunnet.

 

sola historielag, steintrekant

Haga – To trekantede steinsettinger, en på 14 meter og den andre på 26 meter, den ene er fremdeles synlig. (se bilder) Slik beskriver Helliesen steinsettingene på Haga i 1901: ”Trearmet gravhaug med vel fjorten meter afstand mellom spidserne. Den ene arm peger lige mod stranden og afstanden fra dens spids til stranden er kun fire meter…

En større trearmet lav gravhaug. Afstanden mellom armspidserne er 26 meter. En større sten ligger i nærheden av hver armspids. Midtpartiet av haugen er oprodet.

 

 

Hva symboliserte så disse steinsettingene, hvorfor ble de laget og av hvem? Selv om de ikke krevde like mye ressurser som en stor gravhaug er det mer symbolikk forbundet med en slik spesielt formet steinsetting. En teori er om at trekantene kan symbolisere røttene til Ygdrasil, livets tre. I midten på mange av steinsettingene har man jo spor etter enten bautasteiner eller hull hvori det kunne ha stått en stor stokk. Skulle dette kanskje symbolisere Ygdrasil? I norrøn mytologi finner vi nemlig asketreet Ygdrasil som har tre røtter. Det er her verset vi hadde med i begynnelsen kommer inn. Det var under dette treet at gudene skulle samles etter Ragnarok, for å spille brettspill og holde rådslagning. Nornene bodde like ved treet, gudinnene som spinner livstrådene og øser kildevann på treet slik det ikke skal visne.

 En annen teori går på at siden det er forholdsvis sjelden at man finner graver i disse steinsettingene, så kan det være monumenter bygget over folk som aldri kom tilbake, som døde ute i den store verden.

 

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »