Tjodvegen

 

Tjodveg  eller tjodvegir (fra sola historielag, tjodvegen norrønt þjóðvegr folkevei) er en allmannvei var underlagt baugreid (baugreið) i Magnus Lagabøtes landslov.Baugreid (baugreið) betyr «ridning med vidjeringar i endane på eit spyd, 8 alner langt, til å måle breidda på allmannvegar, vegtilsyn». Det vil si at vegen skulle være så brei at  en mann på hest med spyd på tvers skulle kunne ri der. Men allerede i Gulatingsloven (ca. ær 950) står det klare beskrivelser om hvordan en allmannvei skal være. Den skal være 8 alen bred, ryddig for kvist og store stener. Men om noen vandrer eller rytter på veien tar seg frem utenom, og tråkker ned bondens åker og eng, da skal han bøte. Og om han ødelegger en bro, skal han selv bygge den opp igjen, like bra som den var før, og bøte en mark sølv til eieren.

 

En slik Tjodveg har eksistert også på Sola. Vi vet også at den gikk gjennom dagens universitetsområde på Ullandhaug, så vi visste hvor den gikk i den nordlige enden av kommunen.  Historielaget satte i gang et prosjekt med finne hvor denne veien kunne ha gått.   

 

Fra Ullandhaug nedover mot Grannes går det en tydelig sti langs bebyggelesen. Den har i sin tid vært en gårdsveg og var da knyttet opp til vegen på Ullandhaug.

 

Over Grannes-sletta var det ikke helt mulig å bestemme hvor veien gikk på grunn av oppdyrking av marken. Men vi er temmelig sikre på at den gikk over gardstunet på tunet til Grannes gården. Deretter gikk den videre over til Sørnes, på en vei som nå er fjernet.

 

På Sørnes følger veien stort sett en gangvei og ender opp ved bukta med Ormen Lange. Videre fortsatte den opp og over mot Joa, der den også gikk gjennom gårdstunet. Deler av veien følger i dag en gangsti. Den best bevarte delen av Tjodveg som den så ut før er i dag et kutråkk og fortsetter videre på Joa. Den siste delen følger Joavegen slik den gikk før Solasplitten, helt fram til flyplassen.

 

På andre siden regner vi med at den fortsatte opp Nordsjøvegen omtrent der den går i dag og ender opp ved Sola Ruinkyrkje, hvor Erling Skjalgssons storsete lå.

 

 Bildene under er Tjodvegen på Joa, Sørnes og Grannes.

sola historielag, tjodvegen sola historielag, tjodvegen sola historielag, tjodvegen

            

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »