Historielagstur til Tananger 2010

 

 

Årets medlemstur, 2010 var lagt til Tananger. sola historielag, tananger Guide på turen var Atle Skarstein. Turen startet ved Kystkultursamlingen som ligger i Melingssjøhuset. (nr.2). Dette sjøhuset ble bygget i 1851 av Enok Meling, da han sluttet som lensmann. I andre etasjen var det boligrom.I begynnelsen av dette århundret ble dagens værvarsler slått opp på veggen for fiskerne. Under krigen måtte alle flaggstengene i området tas ned. De ble da gjemt på sjøhuset. Det var og tranproduksjon på sjøhuset på 1900-tallet.Sjøhuset var i full drift som fiskebruk til først i 1960-årene.

 

På vegen videre passerte vi det gamle huset som en gang var tollstasjon bygget i 1841. Men det var tollstasjon i Tananger før dette. Andreas Køste ble ansatt som undertollbetjent i Tananger allerede så tidlig som i 1776.  Året etter ble det opprettet en undertollstasjon her. Den lå under Stavanger tollsteds-distrikt. Før dette måtte skipperne som hadde noe å fortolle inn til tollboden i Stavanger for å betale tollen. Den store handelen med hummer over Tananger var uten tvil den største årsaken til at man fikk egen tollstasjon i Tananger.

sola historielag, tananger

Tananger tollstasjon (nr. 6)  fikk i 1841 festeseddel på et stykke på Melingsiden. Samme året ble et huset ført ned hit fra Bergen hvor det etter sigende ble bygget allerede 1797.

 

Langs hele meling siden ligger det historiske hus med mye historie i veggene.  Som f.eks. Melingshuset, bygget 1867 av laftet tømmer, i 1 ½ etasje i sveitserstil. Påbygget i 1900. Dette er et tidlig sveitserstilhus med to fasader, en mot sjøen og en mot land. I utbygget var det landhandel som ble drevet frem til 1917. Telefonsentral var det i huset fra 1889 frem til den ble automatisert i 1929.

 

Innerst i havnen har vi Grønninghuset på Torkelstykkjet (nr.17). Navnet har stykket fått etter los Torkel Govertsenen av brukerne i forrige århundre. Huset som står nå ble bygget av sønnen hans, los Ole Torkelson rundt 1870. I 1968 ble huset pusset opp.

 

På vegen videre passerte vi statuen Hummeren som Atle Skarstein har samlet penger inn til.

sola historielag, tananger

Det neste historiske huset vi stoppet ved var D. Danielsen

Den første Danielsen i Tananger, Daniel oppførte husene. I 1885 stod sjøhuset ferdig og videre satte han i 1891 opp hovedbygget. Huset fikk 11 rom, kjøkken, kjeller og bad. I kjelleren var det bakeri. Oppe i hovedetasjen var det landhandel, kontor og kjøkken. Landhandel hadde Daniel startet med i Tananger allerede i 1875. Eksteriørmessige er det lite endret, og gamle vinduer og dekor er bevart. I dag er det et av de få godt bevarte sveitserhusene som enda står i Sola.

 

Turen fortsatte videre til Hummeren og Monsenhuset. Den eldste delen, midtdelen ble trolig bygget i 1732 .Mons Gabrielsen fra Skjeie overtok eiendommena i 1797. Da bestod huset av storstue med jernkakkelovn, en mindre stue med ovn, et sengekammer, spiskammers og kjøkken med skorstein. Dessuten var det her stabbur, og ildhus(bryggerhus) med skorstein. Samme år ble huset forlenget mot øst. I 1840 ble det forlenget mot vest.

sola historielag, tananger

Poståpneriet på Tananger, drev Gabriel i ”Monsahuset” fra det startet, frem til sin død i 1882. Etter ham overtok sønnen Mons, som var postmester frem til datteren, Gabrielle overtok i 1895. Fra tidligste tider har det vært holdt forskjellige ting og rettssaker i dette huset. I tillegg har det i huset vært: vertshus, landhandel, lassarett, poshus, losaloftet og leid ut som flere enheter. Dette vakre huset ble fredet i 1923, som ”frøknene Monsens” hus.

 

Etter en stopp ved den nye losstasjonen gikk så turen til den gamle vakthytta for losene, og så videre til Risnes. Turen ble avsluttet på Nunstein hvor vi fikk et fantastisk utsyn over Tananger.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »