Trekantet steinsetting på Haga

 

Et prosjekt av Sola Historielag

 

 

sola historielag, steintrekant

Sola kommune en av kommunene i landet med flest fornminner. Omtrent hvor en graver så finner en fornminner. Disse har en tidsperiode som dekker både steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid.

 

Særlig er det mange funn fra jernalder dvs. perioden fra ca. 500 f.Kr. til 800 e.Kr. De fleste er skjulte og blir oppdaget ved arkeologiske utgravinger. Noen av disse er allikevel synlige og plassert rundt i naturen i Sola. Dette gjelder gravhauger, bautasteiner, nausttufter etc. Et av disse fornminnene er en godt bevart steintrekant på Hagaøya  like ved innseilingen av Hafsrfjord. Det er fem registrerte stein trekanter i Sola, men dette er den eneste som er fullt bevart.

Sola Historielag fikk invitasjon fra Norsk Kulturarv til å delta i prosjektet ”Rydd en Kulturarv 2009”. Vår idé var da å få ryddet dette fornminnet som da var i relativt bra stand, men overgrodd av busker og mose. Da vi synes at dette også kunne være en god mulighet for i elever i barneskolen inviterte vi klasse 6A ved Haga skole til dette prosjektet. Fordi dette er et automatisk fredet kulturminne ble det opprettet kontakt med Rogaland Fylkeskommune og arkeolog Jens Flemming Krøger deltok i arbeidet.

 

sola historielag, steintrekant hagaKlikk på ikonet til høyre for Haga skoles hjemmeside.

 

Elevene gjøv på under rådgiving fra medlemer av historielaget. De viste stor iver og innsatsvilje til tross for et forholdsvis tungt arbeide, og det ble fjernet einerbusker og jord i midten av trekantrøysa og i spissene var oppgaven å fjerne torv for å få fram steinene tydeligere. I midten dukket den klassiske gropen som ofte er i trekantrøyser frem, i to av spissene ble det renset fram steiner 4-5 meter og i den tredje spissen ble det renset fram hele 7,5 meter!

 

”Rydd et kulturminne” er et prosjekt reflekterer viktige verdier for Norsk Kulturarv, nemlig vedlikehold av kulturarven gjennom aktiv bruk; noe vi mener elevene ved Haga skole og Sola Historielag bidrar til gjennom sitt prosjekt var tilbakemeldingen etter prosjektet. Prosjektet ble premiert som et av de beste prosjektet dette året og premiene gikk i sin helhet til klasse 6A på Haga skole. Premeien ble overrakt av styremedlem i Norsk Kulturarv Jarle Braut på Hagaøya.

sola historielag, steintrekant sola historielag, steintrekant sola historielag, steintrekant

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »