Olav Tryggvason gifter bort søsteren sin til Erling

 

sola historielag,erling skjalgsson

Olav Tryggvason var blitt konge over landet og reiste nå rundt og ville at folket skulle ta imot kristendommen og døpe seg. Men det var ikke så enkelt for både i Rogaland og Hordaland ville de ikke gi i fra seg den religionen de hadde dyrket.

               

Stormennene kalte så inn til samling på Gulatinget. Da kongen kom hadde det møtt opp et stort antall folk. Kongen talte først bare til stormennene og anbefalte kristendommens for dem og påla dem som alle andre å annerkjenne den. Han som ble ansett som den mektigste av dem (Heimskringla kaller ham Olmod gamle), svarte han kongens ord slik: "Hver av oss som er ledere i vår ætt har drøftet kravene dine  og vi forstår at du har bestemt deg for å tvinge oss med makt til å lyde deg, og at du vil ta lovenes goder bort fra oss og undergrave våre rettigheter. Vi har kommet til at vi vil stå imot deg med full styrke og at utfallet skal bli overlatt til skjebnen. Men hvis du foretrekker å komme familien vår i møte med nye belønninger, kan du med letthet få alle til å føye seg".

 

Kongen spurte hva de forventet. Olmod svarte at " for det første gifter du søsteren din med vår slektning på farssiden, Erling Skjalgsson, den mest fremragende unge mannen i hele Norge. Kongen svarte at Erling på ingen måte syntes det var uverdig til å gifte seg med kongens søster, for han så at den unge mannen utmerket seg med sin fornemme avstamning og sitt utseende og andre kvaliteter som i høy grad fremhevet ham.

Ikke desto mindre skulle avgjørelsen om giftermålet bestemmes av søsteren selv. Men kongen ville tale Erlings sak og han ville ikke nekte noe som var i hans makt og som kunne fremme religionen. Så nærmet han seg søsteren sin og forklarte anmodningen. Hun svarte at med hennes kongelige avstamning og med hennes kongelige bror ville være til altfor liten nytte for henne hvis han hadde besluttet at hun skulle leies ut til en ikke adelig mann. Hun foretrakk å fremdeles ville holde seg hjemme i flere år for å i mellomtiden vente på en passende frier.

sola historielag,erling skjalgsson

 

Astrid hadde en hauk for fornøyelsens skyld. Kongen tok denne og ribbet den og sendte den til henne som tegn på at han ikke var fornøyd med svaret. Da hun så dette, tok hun det som en fornærmelse og gikk til ham øyeblikkelig.

 

Hun ble høflig mottatt og etter en del diskusjon overlot hun det til kongen å bestemme. Han svarte enkelt: "Jeg trodde at uansett hva jeg ønsker å utføre i riket mitt  så ligger det i min egen makt". Da håpet om giftermål var grunnlagt ble Erling og hele familien hans innviet i religiøse skikker.

Snart etter kom det en lov om oppheving av hedendommen og innføring av kristendommen. Dette ble gjort uten vanskeligheter og uten at noen av stormennene gjorde motstand. Dette fordi Olmod og Erling og hele familien gikk inn for saken.

 

Erlings og Astrid bryllup ble utført med kongens nærvær og ble feiret med mange til stede. Da kongen ville utnevne Erling til jarl, nektet han å bære tittelen, ettersom det hadde vært svært sjelden blant forfedrene. Han erklærte at han ville være fornøyd med herses rang, slik det hadde vært vanlig blant forfedrene hans. Ikke desto mindre krevde han større makt ved siden av kongen, ikke bare i navnet, men også på alle andre måter.

Da kongen reiste, ga han Erling det som han hadde lovt, å overføre til ham jurisdiksjonen i områdene mellom Sognefjorden og Lindesnes, på samme vilkår som Harald Hårfagre, oldefaren hans, hadde gitt len til sønnene sine.

 

Han selv fortsatte nordover og fortsatte kristningen av landet.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »