Sola Bygdebok 1930 -1970


Et prosjekt med Sola Historielag som deltager


sola historielag, soka bygdebok

Sola Kommune ga for ca. 40 år siden 3 bind om Solas historie. Disse bøkene tok folk og samfunn fra steinalder og fram til 1930. Disse bøken er bra laget og dekker godt stedets forhistorie, men den delen av historien hvor kommunen virkelig har utviklet seg er etter dette.

 

Det ble så bevilget midler til å få skrevet ned historien i første omgang fra 1930 til 1970. Perioden er valgt med omhu fordi det var før oljealderen startet. Men denne perioden i etterkrigstiden startet med byggingen av Sola Flyplass i 1937, så kom krigen da Sola ble angrepet 9.april 1940. Etter krigen kom den lite omtalte ”kalde krigen” hvor det var stor aktivietet på Sola. Sola samfunnet vokste i takt med aktiviteten på flyplassen.

 

Sola Historielag ble bedt om å delta i bygdebokkommiteen som vi selvsagt aksepterte.Det viste seg at de fleste medlemmene i kommiteen var medlemmer av Sola historielag.

 

Den store delen av arbeidet var å samle inn grunnlagstoff for boken. Det ble da engasjert flere til å gå igjennnom avisartikler  fra hele perioden. Den store gruppen ble senere redusert til noen få, da dette viste seg mer effektivt. Artiklene eller annonsene ble så alle merket og avfotografert. Alle disse ble så sola historielag, soka bygdeboketterarbeidet, kuttet og kvaliteten forbedret. Lagets medlem, Brit Hansen var den sentrale personen i dette arbeidet. Med avfotografering av avisartiklene, hele 28 000 stykker har hun dannet et fantastisk materiale for dette arbeidet. Som en del av dette ble ble tittelens innhold som gjennspeilet innholdet av artikelen med dato lagret. Søke Søkeårene ble senere utvidet fra 1912 til 1970. Ca. 30 000 artikler eller deler av artikler ble avfotografert. De skal via nå gjøre søkbare og det er håp om at de kan bli lagt ut på internet en dag.

 

Lagets medlemmer var også engasjert i å intevjue eldre personer i kommunen. Alt dette stoff som ble brukt av forfatteren.

 

Underveis og etter at boken var skrevet, ble de av lagets medlemmer i kommiteen engasjert i korrektur lesning.

 

 

sola historielag, sola bygdeboksola historielag, rægedronninga

 

 

Klikk på ikonene til høyre for avisomtale.

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »