Rygene detektor klubbs funn i Sola

 

Rygene Detektorklubb er en klubb for metallsøkere med en spesiell forkjærlighet for eldre historie. Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker. Funnene leverer de til nærmeste fylkeskommune eller museum. Her blir de identifisert, konservert og bevart eller lagt i en utstilling. Gjenstander i pløyelag er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og ødeleggelse. Rygene detektor klubb har gjort flere og skjeldne funn i Sola.

 

Fra lagets hjemmeside www.rygenedetektorklubb.com; har vi plukket funn fra Sola. 

  

Skivefibula fra merovingertid ca.600-800 e.kr

(bildet til venstre)

 

sola historielag, sola historielag,

Dette er en draktspenne av bronse med dekor av konsentriske ringer.Hullet i midten er etter en nagle som sannsynligvis har festet en midtknapp av bein eller hvalrosstann.På undersiden finnes rester etter feste for en nål. I Rogaland kjennes det hittil bare til tre fibler av denne typen fra tidligere.Alle funnet av Rygene medlemmer. Denne er funnet på Utsola på Sola i Rogaland av John Kvanli.Innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger

  

Ringspenne

(bildet til høyre)

 

Ringspenne av bronse antagelig fra middelalder.Innlevert Arkeologisk museum som rensket og undersøkte den.Ringspennen har enda nålen intakt og har noen ornamenter på seg.Ble tilbakelevert finneren Morten Eek som fikk beholde den. Funnet på Tjora på Sola.

   

Vektlodd

(bilde til venstre)

 

sola historielag, sola historielag,

Dette vektloddet er meget interessant. Underdelen består av bly, og overdelen en bronsegjenstand fra Irland. Datert til vikingtid. I midten har konservator funnet rester etter glass, så den har nok vært meget vakker. Vektloddet veide 49,15 gram og ble funnet på en gård i Sola kommune av John Kvanli.Innlevert UiS- AM 

 

 

Fragment av en større korsformet spennel

(bildet til vesntre)

 

Dette er en del av en stor korsformet spenne fra folkevandringstid. Den mangler den ene korsarmen, og "fot"delen,men har holdt seg meget godt ellers. Stykket ble funnet av Thomas Aase under søk på en gård i Sola Kommune og er blitt innlevert til UiS-Arkeologisk Museum. Størrelsen på spennen er meget imponerende!

 

Skivefibel fra merovingertiden (600-800 e.kr)

 (bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Funnet av Morten Eek på Haaland på Sola. Bronse stykket har konsentriske ringer og er flott gravert med små border med trekanter. I midten har det antageligvis vært en nagle av bein eller hvalrosstann. Denne, sammen med to skivefibler funnet av John er etter det vi kjenner til i dag de eneste tre skivefiblene av denne typen som er kjent fra Rogaland. Innlevert Arkeologisk museum i Stavanger.

  

Pilspiss i flint

(bildet til høyre)

 

Denne nydelige og helt intakte pilspissen stammer antageligvis fra sen neolitisk steinalder/tidlig bronsealder og er et praktfullt arbeide. Den ble funnet "eyes only" liggende på en åker et sted i Sola kommune av E.A. Pilspissen levert til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Perle laget av stein

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Denne kuriositeten av en perle er av stein. Ukjent tid. Det skal blir spennende å høre hva AmS i Stavanger mener om denne perlen som ble funnet et sted i Sola kommune av E.A.

 

 

 

Spinnehjul i bly

(bildet til høyre)

 

Sannsynligvis vikingtid/middelalder. Funnet av Morten Eek på Sola. Innlevert Arkeologisk museum i Stavanger.

 

 

 

Skivefibel i bronse

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Dette er den tredje skivefibelen funnet av oss her på Vestlandet og dateres merovingertid. Arkeologisk Museum i Stavanger begynner nå å få en fin samling ettersom disse ikke var kjente før vi begynte å finne dem. Den er funnet i Sola kommune av John Kvanli og innlevert AmS.

 

 

Smeltet gull

(bildet til høyre)

 

Smeltet gull som sannsynlig kommer fra en branngrav og fra romertid/folkevandringstid som var den gull rikeste perioden her hjemme. Funnet av John Kvanli i Sola og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger. Vekt 2,1 gra

 

 

Limoges emaljert beslag til et kors

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Dette beslaget er emaljert og stammer seg fra et kors fra middelalderen. Limoges teknikken stammer seg fra 1100 tallet og fortsatte ut til 1300 tallet. Se egen artikkel på hjemmesiden for mer detaljer. Funnet av Hugo Falck et sted i Sola kommune og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Spenne fra middelalder

(bildet til høyre)

 

Dette er en "lip-notch" spenne fra ca.1350-1450 funnet på Haaland i Sola av Morten Eek. Den er under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Spinnehjul i bly

(bildet til vesntre)

sola historielag, sola historielag,

 

Flott spinnehjul i bly funnet i Sola kommune et sted av Atle Skarsten. Det er vanskelig å datere spinnehjul ettersom dens funksjonalitet har vært lik i over en meget lang tid, men man skal ikke se bort fra at denne kan være middelalder eller eldre. Under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Spinnehjul i bly

(bildet til høyre)

 

Nok et spinnehjul i bly funnet på samme jorde som den over. Dette spinnehjulet ble funnet av E.A og levert til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

  

Spinnehjul i stein

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Dette spinnehjulet er laget i sort stein og har ornamentikk på seg i form av rissete streker. Spinnehjulet ble funnet under metallsøk et sted nær Risavika i Sola kommune av Hugo Falck. Bildet viser spinnehjulet in situ, altså slik det ble funnet liggende oppå bakken på et pløyd jorde.

 

 

Bunadsring 1600-1700 tallet

(bildet til høyre)

 

Dette funnet ble gjort av Morten Eek i Sola kommune og er en mannsring sannsynlig fra 16-1700 tallet et sted.Funnet er under innlevering til Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

Neolittisk flintflekke kjerne

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Dette er basis klossen for tillaging av flekker. Det meste av flint i Norge ble importert, ofte fra det nærliggende Danmark som er meget rik på flint. Det er trolig at denne flintgjenstanden er blitt tilvirket for 4-5000 år siden. Funnet av E.A et sted i Sola kommune, og innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger.

 

 

Fragment av kantbeslag

(bildet til høyre)

 

Denne gjenstanden har paralleller til funn gjort i Danmark (Mammenfunnene) og er fra et kantbeslag i bronse fra sen vikingtid/ tidlig middelalder. Funnet ble gjort av John Kvanli et sted i Sola kommune og er innlevert Arkeologisk Museum i Stavanger. 

 

2 skilling dansk 1649

(bilet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Denne flotte sølvmynten ble funnet av E.A et sted i Sola kommune. All mynter før 1650 er innleveringspliktige, så denne mynten er underveis til Myntkabinettet i Oslo.

 

Sølv denari- Keiser Hadrian

(bildet til høyre)

 

Denne romerske sølvmynten ble funnet av E.A et sted i Sola kommune. Den er slått i år 118 under Keiser Hadrian. Et spektakulært funn for Vestlandets del, og en av de få hele sølvmynter av Keiser Hadrian som er blitt funnet i Norge.

 

  

Klippet vektlodd

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

En fjerdedels vektlodd funnet av John Kvanli et sted i Sola kommune. Det var ikke uvanlig at vektlodd ble klippet for å tilpasses handelen. Innlevert AmS i Stavanger.

 

 

Pin fra en ringspenne

(bildet til høyre)

 

Dette er en pin /nål fra en større ringspenne sannsynligvis fra middelalderen. Nåla ble funnet av John Kvanli et sted i Sola kommune og er av bronselegering. Funnet er innlevert AmS i Stavanger.

 

Spinnehjul

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

Dette spinnehjulet ble funnet et sted i Sola kommune av John Kvanli og kan være fra jernalder- middelalder. Innlevert AmS i Stavanger.

 

 

2 skilling danske 1632

(bildet til høyre)

 

Sølvmynter som blir funnet som er eldre enn 1650 er det innleveringsplikt på. Denne mynten fra 1632 ble funnet av E.A på et jorde et sted i Sola kommune. Levert til Myntkabinettet i Oslo.

  

 

Bøylefibel

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Denne bøylefibelen i bronse ble funnet av Hugo Falck på et jorde et sted i Sola kommune. Den ble funnet i to deler noen meter fra hverandre. Fibelen stammer seg nok sannsynligvis fra merovingertid/vikingtid. Den er innlevert UiS-AmS.

Del av korsformet spenne

Dette fibelfragmentet viser toppen av en korsformet fibel fra folkevandringstid. Den er funnet av Hugo Falck på et jorde et sted i Sola kommune og innlevert UiS-AmS.

 

 

1677 Chr. V

(bildet til høyre)

 

Flott 2 skilling i sølv funnet av Morten Eek på en gård i Sola kommune i 2010

 

  

2 skilling

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Nok en flott 2 skilling fra 1600 tallet funnet av Morten Eek et sted i Sola kommune. Under innlevering til UiS- AMS

 

 

Cheeck piece

(bildet tiul høyre)

 

En del av et hestebissel fra vikingtid/middelalder funnet av John Kvanli på en gård i Sola kommune. Innlevert UiS- AM

 

Fragment av en fibel

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Dette lille fragmentet er fra en liten skivefibel. Sannsynligvis fra merovingertid. Funnet på en gård i Sola kommune av John Kvanli. Innlevert UiS- AM

 

Kvart Otto Adelheid mynt

(bildet til høyre)

 

En kvart vikingtids mynt i sølv preget i Tyskland under Otto og Adelheids regjeringstid. Funnet av E.A fant på en gård i Sola kommune. Innlevert UiS-AM

 

 

Tysk Pfenning- Otto II Sancta Colonia

(bildet til venstre)

sola historielag, sola historielag,

 

Denne halve mynten kom for dagen på et jorde på en gård i Sola Kommune. Mynten er slått rundt 1000 tallet i Køln i Tyskland under Otto II`s regjeringstid og ble funnet av John Kvanli. Innlevert UiS- AM

 

 

 

 

Pilspiss i flint

(bildet til høyre)

 

En nydelig pilspiss i flint funnet under metallsøk av Morten Eek som den dagen hadde øynene med seg og fant seg et flott overflate funn. Pilspissen ble funnet i Sola kommune et sted. Under innlevering til UiS- AM

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »