Rægehaugen-en 3200 år gammel historie

Rekonstruksjon av drakt og smykker

 

Et prosjekt av Sola Historielag

 

sola historielag, rægedronninga

 

Det er vel ikke kanskje helt normalt at et historielag bryr seg så mye om bronsealderen, men Sola Historielag mener at dette faktisk også er lagets oppgave og gjort noe med det.

sola historielag, rægedronninga

For på Rægehøgda, rett syd for dagens flyplass på Sola, begynte grunneieren i 1881 å kjøre stein og jord fra midtpartiet  av en av tre store gravhauger. Han kom ganske snart ned til to store gravkister som lå parallelt, henholdsvis nord og sør for sentrum.  De var bygd av steinheller og var helt uskadd.  Mannen slo hull på sideveggen til den nordre kista, og han kunne krype inn i det best bygde og rikest utstyrte gravmæle vi kjenner fra bronsealderen i Norge. På gulvet skimtet han i halvmørket flere vakre bronsesmykker som lå på sin opprinnelige plass etter at den døde var gått i oppløsning og forsvunnet. Det var en halskrage, en spenne, to armbånd, en stor belteplate, en dolk og forskjellig sola historielag, rægedronninga draktpynt.  Lite ante gårdbrukeren at dette var rester av en nesten 3200 år gammel kvinnegrav. 
En kvinne av høvdingslekt, kanskje ættens overhode på dette tidspunktet, var lagt til hvile her.  Hun hadde fortjent en gravåpning under verdigere former, men dette var før fornminnelovens tid, og selv en arkeolog kunne på denne tida gå ganske brutalt fram under en utgravning.  Grunneieren var dyktig nok, han leverte gjenstandene til Stavanger Museum og beskrev funnforholdene så godt at vi i dag så noenlunde kan rekonstruere kvinnens plassering i kista .
Det er tydelig at hun var gravlagt etter samme skikk som var vanlig i Danmark på denne tida, og hvor  vi kjenner en lang rekke graver som er så godt bevart at både de døde og deres klær er delvis inntakt.  Begge gravkistene er tidligere restaurerte av AmS og står åpne i den ene gavlveggen slik at interesserte kan beundre deres byggemåte. Noe en kan se ved å besøke gravhaugene på Ræge.

 

Sola Historielag var derimot ikke helt fornøyd med dette og har derfor i en periode jobbet med å få rekonstruert både smykker og drakt.  Dette fikk vi ordnet med sponsormidler og lagets Brit H. Hansen og Kari Huffman har tvunnet og vevd drakten etter mønster fra en lignende grav i Egtvedt i Danmark (i dag utstilt i Nationalmuseet i København). Smykkene er konstruert etter mål av de originale smykkene og laget av sølvsmed Jon Rysstad, Bryne. Alt dette er så montert på ei dokke som står utstilt i Kulturhuset på Sola. Så endelig er dama som laget kaller for ”Rægjedronninga” kommet tilbake etter 3200 år.

Dokka ble avduket 14.desember av ordføreren i Sola med både biskopen og fylkesordføreren til stede.

 

 

Se bilde fra avdukingen:       Avdukingen i Sola Kulturhus

 

 

 

Avisomtale:         Solabladet    Solabladet   Stavanger Aftenblad

 

 

 

 

 

Se også:         Bronsealder gravhauger i Sola    Bronsealderens symboler   Bronsealderens skikker

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »