Ølbergskogen leir

 

klikk her for ett større bilde av kartet

Rett sør for Solastranden kommer en til Ølbergskogen. Denne skogen ble i sin tid plantet for å hindre sandflukt. Inne i denne skogen finner vi Ølberg miliærleir. Området består furuskog og er gjennomskåret av mindre småveier hovedsakelig med betongdekke. Størstedelen av bebyggelsen ligger på sørsiden av fylkesvei 380, Ølbergvegen som deler leiren i to. En vaktbygning, garasjer, et beltefyllingshus, et bombeverksted m. v. ligger inntil riksveien og er relativt autentisk bevart.

 

Forøvrig består leiren av en rekke ammunisjonshus, bombevern og enkle skur for diverse oppbevaring på nordsiden av området. De ekstyske ammunisjonshusene, opprinnelig ca. 20 stk., er enkle, panelte bindingsverkbygninger som har ligget spredt med ca. 50 meters avstand langs et veinett. Innimellom disse ligger der bombevern, enkle trebygninger med tykke vegger fylt med sand. Hvert bombevern ser ut til å ha «betjent» 3–5 ammunisjonslagre. Bortimot halvparten av de opprinnelige bygningene står fortsatt og er meget godt bevart.. Lengst sør i området ligger to rekker med ammunisjonshus avgrenset med langsgående jordvoller. Bygningene er satt opp i bindingsverk, den ene rekken i 1963, den andre i 1971, og ligger «skulder ved skulder» atskilt med mellom liggende jordvoller, noe som var karakteristisk for utbyggingen av ammunisjonshus i denne perioden. I området finnes det også noen ekstyske bunkere med overdekket innkjøring fra to sider.

 

Historikk

 

 

 

 

 

 

 

 

Vern

 

 

Ammunisjonsleiren på Ølberg må ses i sammenheng med den store tyske byggevirksomheten på Sola og den betydningen som disse anleggene hadde. Som helhet er leiren godt bevart bl. a. med opprinnelig veistruktur. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på i en del andre leire, men Ølberg leir utgjør et samlet miljø som viser omfanget og viktigheten av denne delen av militær virksomhet.

 

Riksantikvaren har bestemt at 23 av bygningen skal bevares. Målet for denne bevaringen er å ta vare på de ekstyske bombevernene, veistrukturen og to ekstyske bunkere med tosidig innkjøring sammen med eksemplene på ammunisjonslagre fra flere perioder. Helheten er viktig og preget av lagringsområde for ammunisjon frem til idag bør bevares i størst mulig grad. Den tette vegetasjonen med furu er et lunende element i det ellers åpne jærlandskapet, forøvrig det eneste skogsområdet på denne delen av Jæren.

 

Les også denne artikkelen i Solabladet 12.juli 2015 om leirens historie.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »