Registrerte bautasteiner i Sola

 

 1. 1. Jåsund (Erling Skjalgssons kvilestein)

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner

Ref: Helliesen 1901, nr. 16 og Bjørn Myhre skriver i  1959: "Som hos Helliesen."

 

Beskrivelse: Rundhaug, der er meget udgravet i midten. I midten staar en bautasten, der er 2,3 m høi og 47 cm bred og 25 cm tyk. Haugen er 8,5 m i tvermaal og ca 1 m høi.

 

 1. 2. Meling  (Erling Skjalgssons kvilestein)

Ref:Helliesen 1901, nr. 1 og Bjørn Myhre skriver i  1959: "Som hos Helliesen."

 

Beskrivelse: "Bautasten, ca. 4,5 m høi. Ved foden er den 1,8 m bred og ved toppen omtrent det halve. Omkring dens fod ligger endel rullesten. Her ska1 for længere tid tilbage have været en stor rundhaug. "

 

 1. 3. Haga (Erling Skjalgssons kvilesteiner)

Ref: Helliesen 1901, nr. 21 og Bjørn Myhre skriver i 1959:"Som hos Helliesen.

 

Beskrivelse: I steingjerdet 40 m fra bautasteinene ligger 6 høvelige, 1,5 m lange steiner.""Bautasten 2,40 m høi og 95 cm bred. Ti skridt nordost for denne staar to lave stene rejst tæt ved hinanden. Den ene er 1,3 m høi og den anden 1 m høi, og begge omtrent 0,8 m brede. For ca 30 aar siden var her en stensætning af idet hele 12 stene, stillede i en aflang firkant i retning SV -NO, 6,5 m lang og 2,5 m bred. To større stod ihver sin ende og 4 mindre paa hver side. De to ovennævnte sene er ende stener i den syd vestre ende.

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner

Kommentar: Steinene ble på 1990-tallet flyttet og gjenreist ca 100m mot nord-øst.

 

 1. 4. Risa (Erling Skjalgssons kvilestein)

Ref: Helliesen 1901, nr. 8 og Bjørn Myhre skriver i 1959: "Som hos Helliesen.

 

Beskrivelse: Står i rest av gravhaug."Bautasten, 4,3 m høi, ca 1 m bred nede ved foden og ca 18 cm tyk. Den staar i en rest af en haug."

Kommentar: Steinen ble på 1960-tallet flyttet fra en plass midt på jordet nord-over mellom 50 og 100 m. Den stod på en gravhaug som ble utgravd. Ved gjenreising ble den ”rette” linjen peilet inn.

 

 1. 5. Hogstad (Erling Skjalgssons kvilesteiner )

Ref: Helliesen 1901, etter nr. 8 og Bjørn Myhre skriver 1959: "Som hos Helliesen."

 

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner

Beskrivelse:  Paa Hogstad har der tidligere staaet to bautastene. Den ene af disse have ligget nedrevet i længere tid og har ligget i et stengjærde,der gaar langs det lille fjæa1d, kaldet store Ringberget, i sydost for haug no. 5. Den anden er nedrevet i den senere tid og har ligget ca. 30 skridt nordenfor den første og ca 45 skridt syd til ost for det nærmeste vaaningshus. Begge bautastene har jeg for museets regning reist opp igjen paa sine gamle pladse. Den sydligste stein er spids i toppen, 4,2 m høi. Den anden er jevnbred 66 cm bred og 3,8 m høi. Fjeldet, hvorpaa de staar, har faat navn af store Ringberget, fordi der oppe paa dette i sin tid er fundet en 3 baands fingerring af bronce.

 

 1. 6. Tjora

Ref: Helliesen 1901, nr. 5 og Bjørn Myhre skriver 1959: "Halve haugen ligger igjen."

 

Beskrivelse:

 "Paa en stor græsklædt fjeldhaug, der kaldes "Kongshaug", Midt i haugen stod en stor bautasten, som nu er ødelagt."

 

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner
 1. 7. Tjora

Ref: Helliesen 1901. nr. 12, Helliesen 1902, s. 81. Ikke registrert av Bjørn Myhre i 1959. Visste trolig ikke om denne.

 

Beskrivelse:

"Paa en stor græskledt fjeldhaug, der kaldes Orshaug, findes efterfølgende oldtidslevninger nr. 11-14".

Nr. 12. "Stor græsklædt rundhaug, der er udgravet i midten. Den er 21,5 m i tvermaal. Straks vest for denne ligger en liden udgravet rundhaug. I denne er der for mange aar siden fundet en hel del store glasmosaikperler".

14. "Langs den vestlige skrænt af Orshaug ligger 4 gravpladser, der alle er oprodet. I et sees et aabent muret kammer, 2,4 m langt og 0,8 m bredt."

"Inde i kapt. Svendsens have staar en bautasten, ca. 3,5 m høi, der nu benyttes til fod for en flagstang. Den har tidligere staaet paa Orshaug i nærheden afhaug no. 12. I denne haug blev der for længere tid tilbake fundet et stort gravkammer, hvori blev fundet et sværd, som vistnok kom til et af landets museer." (SMA 1902, s. 81).

 

Kommentar: Bautasteien er nå på arkeologisk museum (se: http://solabladet.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4255&sok=1

 

 1. 8. Sømme (Erling Skjalgssons kvilestein)

Ikke registrert av Helliesen 1901.

Bjørn Myhre registerer den i 1959 og skriver: "I skolegården på Sømme står en bautastein, bortimot 2 m høy

 

Kommentar:

 Bautasteinen ble funnet i et steingjerde like nord for skolen i 1914. Den skal da ha stått på Grønneberg. I anledning 100-års feiringen for grunnloven ble den satt opp i skolegården av en lokal entusiast. (ref: Stavanger Aftenblad 28.2.1914)

(se også: http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=boken-solas-eldste-historie

 

 1. 9. Joa

  sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner

Helliesen 1901. nr. 4. og Bjørn Myhre skriver i 1959: "Bare potetkjelleren igjen. I taket på kjelleren ligger en lang, smal stein som er ca 2,5 m lang. Dette kan være bautasteinen."

 

Beskrivelse:

"Græsklædt rundhaug, 12,5 m i tvermaal. Den er nu omdannet til poteteskjælder. I haugen saa man tidligere et gravkammer. Paa haugen har der tidligere staaet en bautasten, som var noget mindre end den (no. 14), der staar i nærheden af landevejen. "

 

 1. 10.   Joa

Helliesen 1901. nr. 14.

 

Beskrivelse:

 "Bautasten 3,5 m høi. Den staar mellem endel store stene, der ser ud til ikke at have tilhørt nogen gravhaug."

 

 1. 11.   Sørnes

Helliesen 1901. nr. 3 og Bjørn Myhre skriver i 1959: "Som hos Helliesen. Steinhella står i kanten av haugen." (Trolig er ikke dette en bauta men ei helle som kan ha tilhørt et gravkammer).

 

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner

Beskrivelse:

"Græskledt rundhaug dannet af temmelig smaa sten. I midten er den udgravet. Den er nu 11,5 m i tvermaal og 1,5 m høi. I midten staar opreist en stenhelle.

 

 1. 12.   Nord Kolnes

Helliesen 1901. nr. 15

 

Beskrivelse:

Paa Nord Kolnes fantes i aar 1863 østenfor husene en 6 alen høy bautasten paa en højde."

 

 1. 13.   Nord Kolnes

Iht til Myhre ikke registrert av Helliesen

 

Beskrivelse:

Hos N. Nicolaysen i ''Norske Fornlevninger" side 793: "vestenfor husene en 3 alen høj opreist helle paa flad mark ved et gjerde."

 

sola historielag,bautasteiner,kvilesteiner
 1. 14.   Nord Kolnes

Helliesen 1901. nr. 17, Ikke nevnt av Myhre i 1959 eller senere.

 

Beskrivelse: Kan være den samme som over."Her har staaet en bautasten”

 

 1. 15.   Sør Kolnes

Ikke registrert av Helliesen

 

Beskrivelse:

Hos N. Nicolaysen i "Norske Fornlevninger" side 307: "Paa Kolnes var der 1842 paa en jordryg en rad af 11 hauger af forskjellig størrelse, deriblandt en firkantet, nær derved en kullkastet 7 al. lang bautasten, og i den ene ende af raden en lav med smaa stene omgiven trekant, hvoraf hver side 22 alen lang, med en opreist sten i hver spiss, en bautasten udenfor den ene spids og tilformen lignende udenfor den anden spids." Side 793 skriver han: De paa Kolnes (side 307) omtalte minnesmerker finnes paa Søndre Kolnes nær søen

 

 1. 16.   Ølbør

Helliesen 1902, nr.25

 

Nevnt av Myhre senere                "Her har staaet en bautasten, der for 30 aar siden blev sprængt istykker og benyttet til træskestene.

 

 1. 17.   Ølbør

Helliesen 1902, nr.7, Ikke nevnt av B. Myhre

 

Beskrivelse:

Liden lyngkledd rundhaug, der er 6,5m i tverrmaal. Midt i denne har staaet en stor bautastein, der har været mellom 3,5m og 4m lang og 1m bred paa midten. Denne blev for nogle aar siden nedtaget og sprengt i dele efter længden.

 

 1. 18.   Skadberg

Helliesen 1902. nr. 12, Ikke nevnt av B. Myhre

 

Beskrivelse:

”Rest af en rundhaug liggende på en liden fjeldknat. Haugen er nu 6,5m i tverrmaal og ca. 0,8m høi. Paa haugen har det staaet en bautasten. Haugen klades ”Killehaugen” og har tidligere været meget større.”

 

 1. 19.   Røyneberg

Helliesen 1901. nr. 14, Ikke nevnt av B. Myhre

 

Beskrivelse:

”Gresskledd rundhaug, liggende på fjellgrund. Den er nu 12,5 m itverrmaal og ca. 1m høi. For ca. 30 aar siden ble det gravet i dens østre side, hvorved det fabtes en urne med brendte ben og aske. Paa toppen av haugen har det staaet en bautastein, der for lengst siden er bleven ødelagt.

 

 1. 20.   Tjelta

Helliesen 1901. nr. 24

 

Beskrivelse: Navn på haugen er ”Pighaug”

 

 1. 21.   Byberg

Helliesen 1901. nr. 26

 

Beskrivelse: Navn på haugen er ”Pighaug”

 

 1. 22.   Grannes

Beskrivelse:

Hos N. Nicolaysen i ''Norske Fornlevninger" side 310. Paa Riofve (Rjordr), Sørnes og Grannes var der i 1842 bautastene

 

 

 

 

 

 

 

 

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »