Hvem var Astrid som ikke ville ha Erling?

 Fra boken Sola's eldste historie av Tor Erik Hansen og Atle Skarsten

  sola historielag,erling skjalgsson

 

Hvem var denne Astrid som ikke ville gifte seg med Erling Skjalgson. Kan vi finne mer ut om henne? For sett med Sola øyne, så var den handlingen som Astrid gjorde på Gulatinget i år 996 arrogant. Hun nektet å gifte seg med Erling en av landets mektigste vikinger. Selv om hun den gang var søsteren til en nylig innsatt konge, burde hun ikke svart på den måten. Erling var liksom ikke god nok for henne så hun ville vente på bedre giftemål. Han hadde ikke en gang hadde høvdingtittel. Dette ble som vi vet ordnet ved at broren Olav tok en hauk hun eide og ribbet den for fjær som da gjorde at hun forstod at broren mente alvor med dette.

 

Kan vi så lese noe ut av denne episoden og har vi annen informasjon for å fortelle om Astrid, det står nemlig ikke mer om henne i sagaen utenom når hun blir nevnt som mor for sine barn.

 

La oss for det første ta for oss det med hauken. Oppdrett og temming av hauk og falk til bruk i jakt er en sport blant de øverste i samfunnet, nemlig aristokratiet. De første bevisene på å bruke fugler i jakt er fra 3500 f.Kr. i dagens Irak. Senere spredde dette seg østover til Kina og vestover til Europa. I Europa er falkejakt kjent fra sekshundretallet og hadde en økende popularitet i årene som kom. En falk eller hauk var en vanlig og staselig presang blant de øverste i samfunnet og svært verdifulle. Som en sammenligning betalte Håkon Jarl i år 985 ett hundre halvpund med gull og seksti jaktfalker som skatt til danske kongen Harald Blåtann. Dette for å få lov til å styre og ta inn skatter på Vestlandet for kongen, et distrikt fra Rogaland til og med Nordmøre. At Astrid hadde en tam hauk tyder på ”dyre” vaner, men dette er selvsagt ikke nok til å nekte å gifte seg med vår helt Erling.

 

Astrid og Olav slekt er jo selvsagt det som teller og her står det en god del i sagaen og den er ganske blodig.

 

sola historielag,erling skjalgsson Astrid’s mor het også Astrid og var fra Obrestad på Jæren.(se bildet til høyre fra ca. 1902) Vi hører første gang om moren Astrid, da hun kommer til faren Eirik Bjodaskalle sammen den nyfødte broren Olav. Hun ønsket å gjemme seg der da hun blir forfulgt av utsendinger av Gunnhildsønnene (Eirik Blodøks og konen Gunnhilds sønner). De hadde nettopp drept vår Astrids far, kong Tryggve og var når på vei for å drepe en nyfødt arving til tronen, nemlig Olav Tryggvason, hans sønn.

 

Faren til Astrid, Tryggve var blitt satt som konge over deler av Østlandet av kong Håkon (den Gode) for å ta inn skatter der, noe som irriterte Gunnhild og sønnene voldsomt og førte til forfølgelse og drap. Dette skjedde ca. år 963 og av denne fortellingen kan vi forstå at Astrid må være eldre enn broren Olav.

 

Historien om moren til Astrid fortsetter med at hun og Olav klarte å flykte til Estland, hvor de blir tatt til fange og solgt som slaver. Vi skal ikke ta denne historien her, men det er tydelig at vår Astrid ikke var med dit, så da nå faren er død kan vi regne med at hun vokste opp fredelig på Obrestad hos bestefaren. Gunnhildsønnene var nemlig ikke interessert i det kvinnelige arveleddet som ikke kunne arve tronen.

 

sola historielag,erling skjalgsson Men historien er blodigere enn som så, for også bestefaren, altså far til Tryggve, som het Olav og var konge over Viken blir drept. Han er en av de mange sønnene til Harald Hårfagre og etter hans død i 932 mente hans halvbror, Eirik Blodøks at det var han som skulle bli konge over hele landet. Men folkene i Viken (Oslo området) likte ikke Eirik og den blodtrøstige konen Gunnhild, og valgte derfor Olav som konge. Eirik samlet da en flåte med vikingskip og reiste for å drepe Olav som falt i et slag i nærheten av Tønsberg. Vår Astrid som ble gift med Erling hadde da altså en bakgrunnshistorie om at bestefaren, faren og broren blir forfulgt og forsøkt drept av de samme folkene. Men akk, slik er det å være av kongelig slekt.

 

Den andre slektssiden fra bestefaren Eirik Bjodaskalle står det også noe om i sagaene. Navnet Bjodaskalle mener historikeren Halvdan Koht, kommer fra en mann som kommer fra Bjodar, som er Bjoa (Utbjoa og Innbjoa) i Sunnhordland. Far hans, altså oldefar til Astrid var Sigurd Bjodaskalle som igjen var sønn til den mektige hersen Viking-Kåre fra Voss.

 

Fra Viking-Kåre er det greiner til mektige slekter på Island. Går vi videre tilbake kommer vi til nok en Sigurd, så kong Erik av Vermland som var sønn av Hunda-Steinar, jarl av England og Olov Ragnarsdatter som var datter av Ragnar Lodbrok. Denne Ragnar Lodbrok er det mange myter om. Han skal ha vært jarl hos den danske kongen Hårek Gottfridsson. Han ledet en flåte på 120 skip med 5000 vikinger som seilte opp Seinen og i 845 herjet Paris. Krigerne til kongen av vestlige delen av Frankerriket, Karl den Skallede, som skulle ha beskyttet klosteret St.Denis, flyktet uten strid og St.Germains kirke ble plyndret. Mange av Ragnars menn døde på ferden, selv døde han like etter hjemkomsten. I en annen tradisjon gjøres Ragnar selv til dansk konge, og han ble innsatt i år 814, da den danske kongen døde. Han skal i følge denne tradisjonen i tillegg ha raidet England i 865, hvor han døde. Skikkelig slektsbakgrunn for Astrid.

 

Astrid hadde også mektige onkler som nok helt sikkert Erling benyttet sitt seg av. Disse onklene var; Sigurd, Jostein, Karlshovud og Torkjell Dyrdill. Sigurd er den første vi hører om da han kjøpte Olav og moren Astrid fri fra trældom i Estland, han var skatteoppkrever for kong Valdemar fra Holmgard, dagens Novgorod i Russland. Han redder også Olav fra problemer etter at han hadde drept en mann og Sigurd måtte forhandle med kongen. De to andre onklene Jostein og Karlshovud er nevnt da blir sendt av Håkon Jarl til England for å drepe Olav Tryggvasson, men det blir ikke slik da de dreper Tore Klakka som var den som hadde oppdrag om å ordne dette. Den samme Jostein var også sammen med Olav Tryggvason da han forhandlet med kong Ethelred av England da han betalte Olav for ikke å angripe England. Den fjerde onkelen Torkjell Dyrdill kommet også inn i bildet senere da han er med Olav i kristningen av Norge, samt står som skipper i et av kong Olavs skip, Tranen i slaget ved Svolder.

 

For å summere opp så var faktisk Astrid den mektigste kvinnen som noen gang har bodd på Jæren. Hun hadde var av kongelig blod og søster til kongen. Det var kanskje ikke uten grunn at Erling Skjalgsson ikke var god nok i utgangspunktet. Den senere historien om Erling forandret nok dette.

arsrapport2003.pdf arsrapport2003 okt. 23, 2013 Download »
arsrapport2006.pdf arsrapport2006 okt. 23, 2013 Download »